เนื้อเพลง Like A Virgin คำอ่านไทย Madonna

I made it through the wilderness
(ไอ เมด อิท ธรู เดอะ วีลเดอะเน็ซ)
Somehow I made it through
(ซัมฮาว ไอ เมด อิท ธรู)
Didn’t know how lost I was
(ดิ๊นอิน โน เฮา ล็อซท ไอ วอส)
Until I found you
(อันทีล ไอ เฟานด ยู)

I was beat incomplete
(ไอ วอส บีท อินค็อมพลีท)
I’d been had, I was sad and blue
(อาย บีน แฮ็ด , ไอ วอส แซ็ด แอ็นด บลู)
But you made me feel
(บัท ยู เมด มี ฟีล)
Yeah, you made me feel
(เย่ , ยู เมด มี ฟีล)
Shiny and new
(ไฌนอิ แอ็นด นยู)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Like a virgin
(ไลค เก เฝอจิน)
Touched for the very first time
(ทั๊ช ฟอ เดอะ เฝริ เฟิซท ไทม)
Like a virgin
(ไลค เก เฝอจิน)
When your heart beats [after first time, “With your heartbeat“]
(ฮเว็น ยุร ฮาท บีท [ อาฟเทอะ เฟิซท ไทม , “ วิฑ ยุร ฮาร์ทบีท “ ])
Next to mine
(เน็คซท ทู ไมน)

Gonna give you all my love, boy
(กอนนะ กิฝ ยู ออล ไม ลัฝ , บอย)
My fear is fading fast
(ไม เฟีย อีส เฟดิง ฟัซท)
Been saving it all for you
(บีน เซฝอิง อิท ดอร์ ฟอ ยู)
‘Cause only love can last
(คอส โอ๊นลี่ ลัฝ แค็น ลาซท)

You’re so fine and you’re mine
(ยัวร์ โซ ไฟน แอ็นด ยัวร์ ไมน)
Make me strong, yeah you make me bold
(เมค มี ซทร็อง , เย่ ยู เมค มี โบลด)
Oh your love thawed out
(โอ ยุร ลัฝ ธอ เอาท)
Yeah, your love thawed out
(เย่ , ยุร ลัฝ ธอ เอาท)
What was scared and cold
(ฮว็อท วอส ซคา แอ็นด โคลด)

[chorus]
([ โครัซ ])

Oooh, oooh, oooh
(อู้ , อู้ , อู้)

You’re so fine and you’re mine
(ยัวร์ โซ ไฟน แอ็นด ยัวร์ ไมน)
I’ll be yours ’till the end of time
(อิล บี ยุร ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
‘Cause you made me feel
(คอส ยู เมด มี ฟีล)
Yeah, you made me feel
(เย่ , ยู เมด มี ฟีล)
I’ve nothing to hide
(อิฝ นัธอิง ทู ไฮด)

[chorus]
([ โครัซ ])

Like a virgin, ooh, ooh
(ไลค เก เฝอจิน , อู้ , อู้)
Like a virgin
(ไลค เก เฝอจิน)
Feels so good inside
(ฟีล โซ กุด อีนไซด)
When you hold me, and your heart beats, and you love me
(ฮเว็น ยู โฮลด มี , แอ็นด ยุร ฮาท บีท , แอ็นด ยู ลัฝ มี)

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
Ooh, baby
(อู้ , เบบิ)
Can’t you hear my heart beat
(แค็นท ยู เฮีย ไม ฮาท บีท)
For the very first time?
(ฟอ เดอะ เฝริ เฟิซท ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like A Virgin คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น