เนื้อเพลง What About Now คำอ่านไทย Daughtry

Shadows fill an empty heart
(แฌดโอ ฟิล แอน เอมทิ ฮาท)
As love is fading,
(แอ็ส ลัฝ อีส เฟดิง ,)
From all the things that we are
(ฟร็อม ออล เดอะ ธิง แดท วี อาร์)
But are not saying.
(บัท อาร์ น็อท เซอิง)
Can we see beyond the stars
(แค็น วี ซี บิยอนด เดอะ ซทา)
And make it to the dawn?
(แอ็นด เมค อิท ทู เดอะ ดอน)

Change the colors of the sky.
(เชนจ เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ ซไค)
And open up to
(แอ็นด โอเพ็น อัพ ทู)
The ways you made me feel alive,
(เดอะ เว ยู เมด มี ฟีล อะไลฝ ,)
The ways I loved you.
(เดอะ เว ซาย ลัฝ ยู)
For all the things that never died,
(ฟอ ออล เดอะ ธิง แดท เนฝเออะ ได ,)
To make it through the night,
(ทู เมค อิท ธรู เดอะ ไนท ,)
Love will find you.
(ลัฝ วิล ไฟนด ยู)

What about now?
(ฮว็อท อะเบาท เนา)
What about today?
(ฮว็อท อะเบาท ทุเด)
What if you’re making me all that I was meant to be?
(ฮว็อท อิฟ ยัวร์ เมคอิง มี ออล แดท ไอ วอส เม็นท ทู บี)
What if our love never went away?
(ฮว็อท อิฟ เอ๊า ลัฝ เนฝเออะ เว็นท อะเว)
What if it’s lost behind words we could never find?
(ฮว็อท อิฟ อิทซ ล็อซท บิไฮนด เวิด วี คูด เนฝเออะ ไฟนด)
Baby, before it’s too late,
(เบบิ , บิโฟ อิทซ ทู เลท ,)
What about now?
(ฮว็อท อะเบาท เนา)

The sun is breaking in your eyes
(เดอะ ซัน อีส บเรคคิง อิน ยุร ไอ)
To start a new day.
(ทู ซทาท ดา นยู เด)
This broken heart can still survive
(ที บโรเค็น ฮาท แค็น ซทิล เซอะไฝฝ)
With a touch of your grace.
(วิฑ อะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร กเรซ)
Shadows fade into the light.
(แฌดโอ เฝด อีนทุ เดอะ ไลท)
I am by your side,
(ไอ แอ็ม ไบ ยุร ไซด ,)
Where love will find you.
(ฮแว ลัฝ วิล ไฟนด ยู)

What about now?
(ฮว็อท อะเบาท เนา)
What about today?
(ฮว็อท อะเบาท ทุเด)
What if you’re making me all that I was meant to be?
(ฮว็อท อิฟ ยัวร์ เมคอิง มี ออล แดท ไอ วอส เม็นท ทู บี)
What if our love, it never went away?
(ฮว็อท อิฟ เอ๊า ลัฝ , อิท เนฝเออะ เว็นท อะเว)
What if it’s lost behind words we could never find?
(ฮว็อท อิฟ อิทซ ล็อซท บิไฮนด เวิด วี คูด เนฝเออะ ไฟนด)
Baby, before it’s too late,
(เบบิ , บิโฟ อิทซ ทู เลท ,)
What about now?
(ฮว็อท อะเบาท เนา)

Now that we’re here,
(เนา แดท เวีย เฮียร ,)
Now that we’ve come this far,
(เนา แดท หวีบ คัม ที ฟา ,)
Just hold on.
(จัซท โฮลด ออน)
There is nothing to fear,
(แฑ อีส นัธอิง ทู เฟีย ,)
For I am right beside you.
(ฟอ ไอ แอ็ม ไรท บิไซด ยู)
For all my life,
(ฟอ ออล ไม ไลฟ ,)
I am yours.
(ไอ แอ็ม ยุร)

What about now?
(ฮว็อท อะเบาท เนา)
What about today?
(ฮว็อท อะเบาท ทุเด)
What if you’re making me all that I was meant to be?
(ฮว็อท อิฟ ยัวร์ เมคอิง มี ออล แดท ไอ วอส เม็นท ทู บี)
What if our love never went away?
(ฮว็อท อิฟ เอ๊า ลัฝ เนฝเออะ เว็นท อะเว)
What if it’s lost behind words we could never find?
(ฮว็อท อิฟ อิทซ ล็อซท บิไฮนด เวิด วี คูด เนฝเออะ ไฟนด)

What about now?
(ฮว็อท อะเบาท เนา)
What about today?
(ฮว็อท อะเบาท ทุเด)
What if you’re making me all that I was meant to be?
(ฮว็อท อิฟ ยัวร์ เมคอิง มี ออล แดท ไอ วอส เม็นท ทู บี)
What if our love never went away?
(ฮว็อท อิฟ เอ๊า ลัฝ เนฝเออะ เว็นท อะเว)
What if it’s lost behind words we could never find?
(ฮว็อท อิฟ อิทซ ล็อซท บิไฮนด เวิด วี คูด เนฝเออะ ไฟนด)
Baby, before it’s too late,
(เบบิ , บิโฟ อิทซ ทู เลท ,)
Baby, before it’s too late,
(เบบิ , บิโฟ อิทซ ทู เลท ,)
Baby, before it’s too late,
(เบบิ , บิโฟ อิทซ ทู เลท ,)
What about now?
(ฮว็อท อะเบาท เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What About Now คำอ่านไทย Daughtry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น