เนื้อเพลง One More Chance (Remix) คำอ่านไทย The Notorious B.I.G. feat Faith Evans

[Intro: The Notorious B.I.G. [Diddy] – Bridge in the background]
([ อินโทร : เดอะ โนะโทเรียซ บี ไอ จี [ ดิดดี้ ] บริจ อิน เดอะ แบ็คกราว ])
Uhh…
(อา)
What? [That’s right! Bad Boy!]
(ฮว็อท [ แฑ็ท ไรท ! แบ็ด บอย ! ])
What? Uhh!
(ฮว็อท อา !)
Uhh, Uhh! Lyrically I’m, uhh!
(อา , อา ! ลีลิคครี แอม , อา !)
Uhh, check it out!
(อา , เช็ค อิท เอาท !)
Uhh, lyrically I’m…
(อา , ลีลิคครี แอม)
Uhh… uhh, uhh!
(อา อา , อา !)
What?
(ฮว็อท)
Junior M.A.F.I.A.! [Remix]
(จูนเยอะ เอ็ม มา เอฟ ไอ อะ ! [ รีมิก ])
Uhh, Junior M.A.F.I.A.!
(อา , จูนเยอะ เอ็ม มา เอฟ ไอ อะ !)

[Bridge: Faith Evans]
([ บริจ : เฟธ เอฝเวนสฺ])
Hmmmmmmmmmmmmm! Yeeeeeeeeah, yeeeeeeeeeah!
(อืมมมมมมมม ! เย้ , เย้ !)
So goooooood, so goooooood!
(โซ กู๊ดดดดด , โซ กู๊ดดดดด !)
I loooove you sooooooo much!
(ไอ ลูฝฝฝ ยู โซโอวววว มัช !)
One more chaaaaaaance! – Biggie give me one more chaaaance…
(วัน โม เชรรรรรรด ! บิ๊กกี้ กิฝ มี วัน โม เชซซซซ)
One more chaaaaaaance! – Biggie give me one more chaaaance…
(วัน โม เชรรรรรรด ! บิ๊กกี้ กิฝ มี วัน โม เชซซซซ)
One more chaaaaaaance! – Biggie give me one more chaaaance…
(วัน โม เชรรรรรรด ! บิ๊กกี้ กิฝ มี วัน โม เชซซซซ)
One more chaaaaaaance! – Biggie give me one more chaaaance…
(วัน โม เชรรรรรรด ! บิ๊กกี้ กิฝ มี วัน โม เชซซซซ)

[The Notorious B.I.G.:]
([ เดอะ โนะโทเรียซ บี ไอ จี : ])
First things first, I poppa! – Freaks all the honies! [uh-huh!]
(เฟิซท ธิง เฟิซท , ไอ พอพพะ ! ฟรีค ซอร์ เดอะ ฮันนีสฺ ! [ อา ฮู ! ])
Dummies! [uh!] – Playboy bunnies, those wantin’ money.
(ดัมมิส ! [ อา ! ] พเลบอย บันนีสฺ , โฑส วอนทิน มันอิ)
Those the ones I like cause they don’t get Nathan
(โฑส ดิ วัน ซาย ไลค คอส เฑ ด้อนท์ เก็ท เนแตน)
But penetration, unless it smells like sanitation.
(บัท เพนิทเรฌัน , อันเลซ ซิท ซเม็ล ไลค แซนิเทฌัน)
Garbage, I turn like doorknobs,
(กาบิจ , ไอ เทิน ไลค ดอร์นอบสฺ ,)
Heart throb? Never! – Black and ugly as ever!
(ฮาท ธร็อบ เนฝเออะ ! บแล็ค แอ็นด อักลิ แอ็ส เอฝเออะ !)
However – I stay Coogi down to the socks
(เฮาเอฝเออะ ไอ ซเท คูจี เดาน ทู เดอะ ซ็อค)
Rings and watch filled with rocks! [uh!]
(ริง แซน ว็อช ฟิล วิฑ ร็อค ! [ อา ! ])
And my jam knock in your Mitsubishi
(แอ็นด ไม แจ็ม น็อค อิน ยุร มิทซูบีฉี่)
Girls pee pee when they see me [uh-huh!] navajos creep me in they tee pee! [uh!]
(เกิล พี พี ฮเว็น เฑ ซี มี [ อา ฮู ! ] นาฝเวโฮส ครีพ มี อิน เฑ ที พี ! [ อา ! ])
As I lay down laws like Alan Coppet
(แอ็ส ซาย เล เดาน ลอ ไลค แอลแลน คอพเพท)
Stop it! [uh!] – If you think they gonna make a prophet!
(ซท็อพ อิท ! [ อา ! ] อิฟ ยู ธิงค เฑ กอนนะ เมค เก พรอฟเอ็ท !)
Don’t see my ones, don’t see my guns! – Get it?
(ด้อนท์ ซี ไม วัน , ด้อนท์ ซี ไม กัน ! เก็ท ดิธ)
Now tell ya friends Poppa hit it [uh!] then split it!
(เนา เท็ล ยา ฟเร็นด พอพพะ ฮิท ดิธ [ อา ! ] เฑ็น ซพลิท ดิธ !)
In two as I flow with the Junior M.A.F.I.A. [uh!]
(อิน ทู แอ็ส ซาย ฟโล วิฑ เดอะ จูนเยอะ เอ็ม มา เอฟ ไอ อะ [ อา ! ])
I don’t know what the hell’s stoppin’ ya!
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท เดอะ เฮ็ล สตอปพิน ยา !)
I’m clockin ya, Versace shades watchin’ ya! [uh-huh!]
(แอม คอกคิน ยา , เวอร์ซาดชี เฌด วันชิน ยา ! [ อา ฮู ! ])
Once ya grin, I’m in, game begin! [uh!]
(วันซ ยา กริน , แอม อิน , เกม บีกีน ! [ อา ! ])
First I talk about how I dresses this,
(เฟิซท ไอ ทอค อะเบาท เฮา ไอ เดรสเซซ ที ,)
In diamond necklasses, stretch Lexuses! [whooo!]
(อิน ไดมันด เนคเลตเซซ , ซทเร็ช เลกซัสเซซ ! [ ฮู ! ])
The sex is just immaculate from the back I get
(เดอะ เซ็คซ อีส จัซท อิแมคอิวลิท ฟร็อม เดอะ แบ็ค ไอ เก็ท)
Deeper and deeper! – Help ya reach the [uh-huh!]
(ดิพเพอแอ็นด ดิพเพอ! เฮ็ลพ ยา รีช เดอะ [ อา ฮู ! ])
Climax that your man can’t make
(คไลแม็คซ แดท ยุร แม็น แค็นท เมค)
Call him, tell him you’ll be home real late, and sing the break! [uh!]
(คอล ฮิม , เท็ล ฮิม โยว บี โฮม ริแอ็ล เลท , แอ็นด ซิง เดอะ บเรค ! [ อา ! ])

[Chorus 1: Faith Evans [The Notorious B.I.G.] & [“Puff Daddy“]]
([ โครัซ 1 : เฟธ เอฝเวนสฺ[ เดอะ โนะโทเรียซ บี ไอ จี ] & [ “ พัฟ แดดดิ “ ] ])
Baabyyyyyy, heeeeere I am [I got that good love girl, you didn’t know?]
(บาบายยยย , ฮีลี ไอ แอ็ม [ ไอ ก็อท แดท กุด ลัฝ เกิล , ยู ดิ๊นอิน โน ])
Aaaaall, I neeeeed is ooooone more chaaaaaance! One more chance…
(โอว , ไอ นีด อีส วัน โม เชนนนนนน ! วัน โม ชานซ)
IIIII can heeelp [uh!] you fiiiiiind, yourseeeeelf! [I got that good love girl, you didn’t know?]
(ไฟท์ แค็น ฮิลพฺ [ อา ! ] ยู ฟายดดดด , ยัวร์เซฟ ! [ ไอ ก็อท แดท กุด ลัฝ เกิล , ยู ดิ๊นอิน โน ])
Cause you, don’t neeeeeed [uh!] noboooo-dy eeeeelse! – One more chaaaance… [“Remix! “]
(คอส ยู , ด้อนท์ นีดทฺ [ อา ! ] โนบูฮู dy อีเอ้ล ! วัน โม เชซซซซ [ “ รีมิก ! “ ])

[The Notorious B.I.G. [“Puff Daddy“]:]
([ เดอะ โนะโทเรียซ บี ไอ จี [ “ พัฟ แดดดิ “ ] : ])
She’s sick of that song on how it’s so long
(ชี ซิค อ็อฝ แดท ซ็อง ออน เฮา อิทซ โซ ล็อง)
Thought he worked his until I handled my biz,
(ธอท ฮี เวิค ฮิส อันทีล ไอ แฮ๊นเดิ้ล ไม บิซ ,)
There I is! [uh!] – Major Payne like Damon Wayans [uh-huh!]
(แฑ ไอ อีส ! [ อา ! ] เมเจอะ เพนเอน ไลค เดเมิน เวแยนสฺ [ อา ฮู ! ])
Low Down Dirty even like his brother Keenan.
(โล เดาน เดอทิ อีเฝ็น ไลค ฮิส บรัฑเออะ คีนแนน)
Schemin’! [uh!] – Don’t leave ya girl round me
(สคริมมิน ! [ อา ! ] ด้อนท์ ลีฝ ยา เกิล เรานด มี)
True player for real, ask Puff Dad-dy! [“yeeeah! “]
(ทรู เพย์เยอร์ ฟอ ริแอ็ล , อาซค พัฟ แด็ด dy ! [ “ เย้ ! “ ])
You ringin’ bells with bags from Chanel
(ยู ริงงิน เบลล์ วิฑ แบ็ก ฟร็อม ชาเนล)
Baby Benz, traded in your Hyundai Excel. [uh!]
(เบบิ เบนซฺ, เทรด อิน ยุร ฮันเด เอ็คเซล [ อา ! ])
Fully equipped, CD changer with the cell [uh-huh!]
(ฟูลลิ อิควีพท , ซีดี เชนเจอะ วิฑ เดอะ เซ็ล [ อา ฮู ! ])
She beeped me, meet me at twelve! [uh!]
(ชี บีพ มี , มีท มี แอ็ท ทเว็ลฝ ! [ อา ! ])
Where you at? Flippin’ jobs, payin car notes? [“yeeeah! “]
(ฮแว ยู แอ็ท ฟริพพิน โจบ , เพย์อิน คา โนท [ “ เย้ ! “ ])
While I’m swimmin’ in ya women like the breast stroke! [“uh-huh! “]
(ฮไวล แอม สวิมมิน อิน ยา วีมเอิน ไลค เดอะ บเร็ซท ซโตรก ! [ “ อา ฮู ! “ ])
Right stroke, left stroke was the best stroke
(ไรท ซโตรก , เล็ฟท ซโตรก วอส เดอะ เบ็ซท ซโตรก)
Death stroke – tongue all down her throat! [uh-huh!]
(เด็ธ ซโตรก ทัง ออล เดาน เฮอ ธโรท ! [ อา ฮู ! ])
Nuttin left to do but send her home to you,
(นัทดินเล็ฟท ทู ดู บัท เซ็นด เฮอ โฮม ทู ยู ,)
I’m through! – Can ya sing the song for me, boo?
(แอม ธรู ! แค็น ยา ซิง เดอะ ซ็อง ฟอ มี , บู)

[Chorus 2: Faith Evans [The Notorious B.I.G.]]
([ โครัซ 2 : เฟธ เอฝเวนสฺ[ เดอะ โนะโทเรียซ บี ไอ จี ] ])
One more chaaaaaaance! – Biggie give me one more chaaaance!
(วัน โม เชรรรรรรด ! บิ๊กกี้ กิฝ มี วัน โม เชซซซซ !)
[I got that good love girl, you didn’t know?]
([ ไอ ก็อท แดท กุด ลัฝ เกิล , ยู ดิ๊นอิน โน ])
One more chaaaaaaance! – Biggie give me one more chaaaance!
(วัน โม เชรรรรรรด ! บิ๊กกี้ กิฝ มี วัน โม เชซซซซ !)
[I got that good love girl, you didn’t know?]
([ ไอ ก็อท แดท กุด ลัฝ เกิล , ยู ดิ๊นอิน โน ])

[The Notorious B.I.G. [“Puff Daddy“]:]
([ เดอะ โนะโทเรียซ บี ไอ จี [ “ พัฟ แดดดิ “ ] : ])
So, what’s it gonna be? – Him or me? [uh!]
(โซ , ฮว็อท ซิท กอนนะ บี ฮิม ออ มี [ อา ! ])
We can cruise the world with pearls, gator boots for girls. [uh-huh!]
(วี แค็น ครูส เดอะ เวิลด วิฑ เพิล , เกเดอร์ บูท ฟอ เกิล [ อา ฮู ! ])
The envy of all women – crushed linen!
(ดิ เอนฝิ อ็อฝ ออล วีมเอิน ครัฌ ลีนอิน !)
Cartier wrist-wear with diamonds in ’em. [whoooo!]
(คาร์ดีเอ ริซท แว วิฑ ไดมันด ซิน เอ็ม [ ฮู ! ])
The finest women I love with a passion
(เดอะ ไฟเนทส์ วีมเอิน นาย ลัฝ วิฑ อะ แพฌอัน)
Ya man’s a wimp, I give that ass a good thrashin’!
(ยา แม็น ซา วิมพฺ , ไอ กิฝ แดท อาซ ซา กุด ทรัซชิน !)
High fashion – flyin’ into all states [uh!]
(ไฮ แฟฌอัน ฟายอิน อีนทุ ออล ซเทท [ อา ! ])
Sexin me while ya man [masturbates]! [“uhh, uhh! “]
(เซกซิน มี ฮไวล ยา แม็น [ แมซเทอะเบท ] ! [ “ อา , อา ! “ ])
Isn’t this great? Your flight leaves at eight
(อีสซึ่น ที กเรท ยุร ฟไลท ลีฝ แอ็ท เอท)
Her flight lands at nine, my game just rewinds. [uh!]
(เฮอ ฟไลท แล็นด แอ็ท ไนน , ไม เกม จัซท รีไวนด [ อา ! ])
Lyrically I’m supposed to represent [what?]
(ลีลิคครี แอม ซัพโพส ทู เรพริเสนท [ ฮว็อท ])
I’m not only the client, I’m the player president! [uh!]
(แอม น็อท โอ๊นลี่ เดอะ คไลเอ็น , แอม เดอะ เพย์เยอร์ พเรสอิเด็นท ! [ อา ! ])

[Chorus 2: x1/2]
([ โครัซ 2 : x1/2 ])

[Chorus 1]
([ โครัซ 1 ])

[Outro: Diddy [The Notorious B.I.G.]]
([ เอ๊าโต : ดิดดี้ [ เดอะ โนะโทเรียซ บี ไอ จี ] ])
Bad Boy, Bad Boy!
(แบ็ด บอย , แบ็ด บอย !)
[I got that good love girl, you didn’t know?]
([ ไอ ก็อท แดท กุด ลัฝ เกิล , ยู ดิ๊นอิน โน ])
EastCoast, EastCoast…
(อีซโคลด , อีซโคลด)
WestCoast, WestCoast…
(เวสโคลด , เวสโคลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One More Chance (Remix) คำอ่านไทย The Notorious B.I.G. feat Faith Evans

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น