เนื้อเพลง Mambo No.5 คำอ่านไทย Lou Bega

Ladies and gentlemen
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
This is Mambo No. 5!
(ที ซิส มัมโบ โน 5 !)

One, two, three, four, five
(วัน , ทู , ธรี , โฟ , ไฟฝ)
Everybody in the car, so come on let’s ride
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คา , โซ คัมมอน เล็ท ไรด)
To the liquor store around the corner
(ทู เดอะ ลีคเออะ ซโท อะเรานด เดอะ คอเนอะ)
The boys say they want some gin and juice
(เดอะ บอย เซ เฑ ว็อนท ซัม จิน แอ็นด จูซ)
But I really don’t wanna
(บัท ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ วอนนา)
Beer bust, like I had last week
(เบีย บัซท , ไลค ไก แฮ็ด ลาซท วีค)
I must stay deep, ’cause talk is cheap
(ไอ มัซท ซเท ดีพ , คอส ทอค อีส ชีพ)
I like Angela, Pamela, Sandra and Rita
(ไอ ไลค แอนเจอล่า , เพมีล่า , แซนดร้า แอ็นด ริดา)
And as I continue you know they’re getting sweeter
(แอ็นด แอ็ส ซาย ค็อนทีนยู ยู โน เดรว เกดดดิ้ง สวีตเดอ)
So what can I do? I really beg you, my Lord
(โซ ฮว็อท แค็น นาย ดู ไอ ริแอ็ลลิ เบ็ก ยู , ไม ลอด)
To me flirting is just like a sport
(ทู มี เฟรอดิง อีส จัซท ไลค เก ซโพท)
Anything fly, it’s all good let me dump it
(เอนอิธิง ฟไล , อิทซ ซอร์ กุด เล็ท มี ดัมพ อิท)
Please set in the trumpet
(พลีส เซ็ท อิน เดอะ ทรัมเพ็ท)

A little bit of Monica in my life
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ มอนหนิก้า อิน ไม ไลฟ)
A little bit of Erica by my side
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ อีริกคา ไบ ไม ไซด)
A little bit of Rita is all I need
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ริดา อีส ซอร์ ไอ เน)
A little bit of Tina is what I see
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ทีน่า อีส ฮว็อท ไอ ซี)
A little bit of Sandra in the sun
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แซนดร้า อิน เดอะ ซัน)
A little bit of Mary all night long
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แมริ ออล ไนท ล็อง)
A little bit of Jessica here I am
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เจซซีก้าเฮียร ไอ แอ็ม)
A little bit of you makes me your man
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยู เมค มี ยุร แม็น)

Mambo No. 5!
(มัมโบ โน 5 !)

Jump up and down and move it all around
(จัมพ อัพ แอ็นด เดาน แอ็นด มูฝ อิท ดอร์ อะเรานด)
Shake your head to the sound
(เฌค ยุร เฮ็ด ทู เดอะ เซานด)
Put your hands on the ground
(พัท ยุร แฮ็นด ออน เดอะ กเรานด)
Take one step left and one step right
(เทค วัน ซเท็พ เล็ฟท แอ็นด วัน ซเท็พ ไรท)
One to the front and one to the side
(วัน ทู เดอะ ฟรันท แอ็นด วัน ทู เดอะ ไซด)
Clap your hands once and clap your hands twice
(คแล็พ ยุร แฮ็นด วันซ แอ็นด คแล็พ ยุร แฮ็นด ทไวซ)
And if it looks like this then you’re doing it right
(แอ็นด อิฟ อิท ลุค ไลค ที เฑ็น ยัวร์ ดูอิง อิท ไรท)

A little bit of Monica in my life
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ มอนหนิก้า อิน ไม ไลฟ)
A little bit of Erica by my side
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ อีริกคา ไบ ไม ไซด)
A little bit of Rita is all I need
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ริดา อีส ซอร์ ไอ เน)
A little bit of Tina is what I see
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ทีน่า อีส ฮว็อท ไอ ซี)
A little bit of Sandra in the sun
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แซนดร้า อิน เดอะ ซัน)
A little bit of Mary all night long
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แมริ ออล ไนท ล็อง)
A little bit of Jessica here I am
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เจซซีก้าเฮียร ไอ แอ็ม)
A little bit of you makes me your man
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยู เมค มี ยุร แม็น)

Trumpet!
(ทรัมเพ็ท !)
The trumpet!
(เดอะ ทรัมเพ็ท !)
Mambo No. 5!
(มัมโบ โน 5 !)
[ha ha ha]
([ ฮา ฮา ฮา ])

A little bit of Monica in my life
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ มอนหนิก้า อิน ไม ไลฟ)
A little bit of Erica by my side
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ อีริกคา ไบ ไม ไซด)
A little bit of Rita is all I need
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ริดา อีส ซอร์ ไอ เน)
A little bit of Tina is what I see
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ทีน่า อีส ฮว็อท ไอ ซี)
A little bit of Sandra in the sun
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แซนดร้า อิน เดอะ ซัน)
A little bit of Mary all night long
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แมริ ออล ไนท ล็อง)
A little bit of Jessica here I am
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เจซซีก้าเฮียร ไอ แอ็ม)
A little bit of you makes me your man
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยู เมค มี ยุร แม็น)

I do all I do
(ไอ ดู ออล ไอ ดู)
To fall in love with a girl like you
(ทู ฟอล อิน ลัฝ วิฑ อะ เกิล ไลค ยู)
You can’t run and you can’t hide
(ยู แค็นท รัน แอ็นด ยู แค็นท ไฮด)
You and me gonna touch the sky
(ยู แอ็นด มี กอนนะ ทั๊ช เดอะ ซไค)

Mambo No. 5!
(มัมโบ โน 5 !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mambo No.5 คำอ่านไทย Lou Bega

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น