เนื้อเพลง Dare (La La La) คำอ่านไทย Shakira

La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)

I dare you!
(ไอ แด ยู !)

All of my life, to late
(ออล อ็อฝ ไม ไลฟ , ทู เลท)
To you showed out with perfect timing
(ทู ยู โฌ เอาท วิฑ เพ๊อร์เฟ็คท ไทมอิง)
Now, here we are, you rock it
(เนา , เฮียร วี อาร์ , ยู ร็อค อิท)
Our fingers are stuck in the socket
(เอ๊า ฟีงเกอะ แซร์ ซทัค อิน เดอะ ซอคเค็ท)
It’s just a mature, a game
(อิทซ จัซท ดา มัทยูร , อะ เกม)
Get ready, we’ll do it again
(เก็ท เรดอิ , เว็ล ดู อิท อะเกน)
Let’s not recover from the hangover
(เล็ท น็อท ริคัฝเออะ ฟร็อม เดอะ แฮงโอเว่อร์)
When your eyes got me drunk I was sober
(ฮเว็น ยุร ไอ ก็อท มี ดรังค ไอ วอส โซเบอะ)
Is it true that you love me?
(อีส ซิท ทรู แดท ยู ลัฝ มี)
I dare you to kiss me
(ไอ แด ยู ทู คิซ มี)
With everyone watching
(วิฑ เอ๊วี่วัน วัทชิง)
It’s truth or dare on the dance floor
(อิทซ ทรูธ ออ แด ออน เดอะ ดานซ ฟโล)

La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
Truth or dare on the dance floor
(ทรูธ ออ แด ออน เดอะ ดานซ ฟโล)
La la la la la oh, oh, oh, oh
(ลา ลา ลา ลา ลา โอ , โอ , โอ , โอ)
I dare you
(ไอ แด ยู)

Of all the millions, on the planet
(อ็อฝ ออล เดอะ มีลยัน , ออน เดอะ พแลนเอ็ท)
You’re the one is keeping me on it
(ยัวร์ ดิ วัน อีส คีพอิง มี ออน หนิด)
You know I like you, and nobody’s business
(ยู โน ไอ ไลค ยู , แอ็นด โนบอดี้ บีสเน็ซ)
And your are my witness
(แอ็นด ยุร อาร์ ไม วีทเน็ซ)
It’s just a mature, a game
(อิทซ จัซท ดา มัทยูร , อะ เกม)
Get ready, we’ll do it again
(เก็ท เรดอิ , เว็ล ดู อิท อะเกน)
Let’s not recover from the hangover
(เล็ท น็อท ริคัฝเออะ ฟร็อม เดอะ แฮงโอเว่อร์)
When your eyes got me drunk I was sober
(ฮเว็น ยุร ไอ ก็อท มี ดรังค ไอ วอส โซเบอะ)
Is it true that you love me?
(อีส ซิท ทรู แดท ยู ลัฝ มี)
I dare you to kiss me
(ไอ แด ยู ทู คิซ มี)
With everyone watching
(วิฑ เอ๊วี่วัน วัทชิง)
It’s truth or dare on the dance floor
(อิทซ ทรูธ ออ แด ออน เดอะ ดานซ ฟโล)

La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
Truth or dare on the dance floor
(ทรูธ ออ แด ออน เดอะ ดานซ ฟโล)
La la la la la oh, oh, oh, oh
(ลา ลา ลา ลา ลา โอ , โอ , โอ , โอ)
I dare you
(ไอ แด ยู)

Is it true that you love me?
(อีส ซิท ทรู แดท ยู ลัฝ มี)
I dare you to kiss me
(ไอ แด ยู ทู คิซ มี)
I dare you to touch me
(ไอ แด ยู ทู ทั๊ช มี)
It’s truth or dare on the dance floor
(อิทซ ทรูธ ออ แด ออน เดอะ ดานซ ฟโล)

La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
I dare you
(ไอ แด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dare (La La La) คำอ่านไทย Shakira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น