เนื้อเพลง Come What May คำอ่านไทย Nicole Kidman feat Ewan McGregor

Never knew I could feel like this,
(เนฝเออะ นยู ไอ คูด ฟีล ไลค ที ,)
It’s like I’ve never seen the sky before.
(อิทซ ไลค อิฝ เนฝเออะ ซีน เดอะ ซไค บิโฟ)
Want to vanish inside your kiss;
(ว็อนท ทู แฝนอิฌ อีนไซด ยุร คิซ 😉
Every day I love you more and more.
(เอฝริ เด ไอ ลัฝ ยู โม แอ็นด โม)
Listen to my heart, can you hear it sing?
(ลิ๊สซึ่น ทู ไม ฮาท , แค็น ยู เฮีย อิท ซิง)
Telling me to give you everything.
(เทลลิง มี ทู กิฝ ยู เอ๊วี่ติง)
Seasons may change, winter to spring;
(ซี๊ซั่น เม เชนจ , วีนเทอะ ทู ซพริง 😉
But I love you until the end of time.
(บัท ไอ ลัฝ ยู อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Come what may, come what may,
(คัม ฮว็อท เม , คัม ฮว็อท เม ,)
I will love you until my dying day.
(ไอ วิล ลัฝ ยู อันทีล ไม ไดอิง เด)

Suddenly the world seems such a perfect place,
(ซั๊ดเด้นลี่ เดอะ เวิลด ซีม ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท พเลซ ,)
Suddenly it moves with such a perfect grace.
(ซั๊ดเด้นลี่ อิท มูฝ วิฑ ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท กเรซ)

Suddenly my life doesn’t seem such a waste
(ซั๊ดเด้นลี่ ไม ไลฟ ดัสอินท ซีม ซัช อะ เวซท)

It all revolves around you.
(อิท ดอร์ ริฝอลฝ อะเรานด ยู)

And there’s no mountain too high,
(แอ็นด แฑ โน เมานทิน ทู ไฮ ,)
No river too wide.
(โน รีฝเออะ ทู ไวด)
Sing out this song and I’ll be there by your side,
(ซิง เอาท ที ซ็อง แอ็นด อิล บี แฑ ไบ ยุร ไซด ,)
Storm clouds may gather and stars may collide,
(ซทอม คเลาด เม แกฑเออะ แอ็นด ซทา เม ค็อลไลด ,)

But I love you
(บัท ไอ ลัฝ ยู)
[I love you]
([ ไอ ลัฝ ยู ])

Until the end of time.
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Come what may, come what may,
(คัม ฮว็อท เม , คัม ฮว็อท เม ,)
I will love you until my dying day.
(ไอ วิล ลัฝ ยู อันทีล ไม ไดอิง เด)
Oh, come what may,
(โอ , คัม ฮว็อท เม ,)
Come what may,
(คัม ฮว็อท เม ,)
I will love you, I will love you.
(ไอ วิล ลัฝ ยู , ไอ วิล ลัฝ ยู)
Suddenly the world seems such a perfect place.
(ซั๊ดเด้นลี่ เดอะ เวิลด ซีม ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท พเลซ)
Come what may, come what may,
(คัม ฮว็อท เม , คัม ฮว็อท เม ,)
I will love you until my dying day.
(ไอ วิล ลัฝ ยู อันทีล ไม ไดอิง เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come What May คำอ่านไทย Nicole Kidman feat Ewan McGregor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น