เนื้อเพลง World of Our Own คำอ่านไทย Westlife

You make me feel funny
(ยู เมค มี ฟีล ฟันนิ)
When you come around
(ฮเว็น ยู คัม อะเรานด)
Yeah that’s what I found out honey
(เย่ แฑ็ท ฮว็อท ไอ เฟานด เอาท ฮันอิ)
What am I doing without you
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ดูอิง วิเฑาท ยู)
You make me feel happy
(ยู เมค มี ฟีล แฮพพิ)
When I leave you behind
(ฮเว็น นาย ลีฝ ยู บิไฮนด)
It plays on my mind now honey
(อิท พเล ออน ไม ไมนด เนา ฮันอิ)
What am I doing without you
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ดูอิง วิเฑาท ยู)

Took for granted everything we had
(ทุค ฟอ กรานท เอ๊วี่ติง วี แฮ็ด)
As if I’d find someone
(แอ็ส อิฟ อาย ไฟนด ซัมวัน)
Who’s just like you
(ฮู จัซท ไลค ยู)

We got a little world of our own
(วี ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด อ็อฝ เอ๊า โอน)
I’ll tell you things that no one else knows
(อิล เท็ล ยู ธิง แดท โน วัน เอ็ลซ โน)
I let you in where no-one else goes
(ไอ เล็ท ยู อิน ฮแว โน วัน เอ็ลซ โกซ)
What am I doing without you
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ดูอิง วิเฑาท ยู)
And all of the things I’ve been looking for
(แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ ธิง อิฝ บีน ลุคอิง ฟอ)
Have always been here outside of my door
(แฮ็ฝ ออลเว บีน เฮียร เอาทไซด อ็อฝ ไม โด)
And all of the time I’m looking for something new
(แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ ไทม แอม ลุคอิง ฟอ ซัมติง นยู)
What am I doing without you
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ดูอิง วิเฑาท ยู)

Well I guess I’m ready
(เว็ล ไอ เก็ซ แอม เรดอิ)
For settling down
(ฟอ เซตทลิง เดาน)
And fooling around is over
(แอ็นด ฟลูลิง อะเรานด อีส โอเฝอะ)
And I swear that it’s true
(แอ็นด ดาย ซแว แดท อิทซ ทรู)
No buts or maybes
(โน บัท ออ เมบี)
When I’m falling down
(ฮเว็น แอม ฟ๊อลิง เดาน)
There’s always someone who saves me
(แฑ ออลเว ซัมวัน ฮู เซฝ มี)
And girl it’s you
(แอ็นด เกิล อิทซ ยู)

Funny how life can be so surprising
(ฟันนิ เฮา ไลฟ แค็น บี โซ เซิพไรสอิง)
I’m just realising what you do
(แอม จัซท ลีเอวลายซิง ฮว็อท ยู ดู)

We got a little world of our own
(วี ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด อ็อฝ เอ๊า โอน)
I’ll tell you things that no one else knows
(อิล เท็ล ยู ธิง แดท โน วัน เอ็ลซ โน)
I let you in where no-one else goes
(ไอ เล็ท ยู อิน ฮแว โน วัน เอ็ลซ โกซ)
What am I doing without you
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ดูอิง วิเฑาท ยู)
And all of the things I’ve been looking for
(แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ ธิง อิฝ บีน ลุคอิง ฟอ)
Have always been here outside of my door
(แฮ็ฝ ออลเว บีน เฮียร เอาทไซด อ็อฝ ไม โด)
And all of the time I’m looking for something new
(แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ ไทม แอม ลุคอิง ฟอ ซัมติง นยู)
What am I doing without you
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ดูอิง วิเฑาท ยู)

Well it’s feeling right now
(เว็ล อิทซ ฟีลอิง ไรท เนา)
So let’s do it right now
(โซ เล็ท ดู อิท ไรท เนา)
Praying that some how
(เพลยอิง แดท ซัม เฮา)
You will understand the way
(ยู วิล อันเดิซแทนด เดอะ เว)
It’s feeling right now baby somehow
(อิทซ ฟีลอิง ไรท เนา เบบิ ซัมฮาว)
I won’t let this slip away
(ไอ ว็อนท เล็ท ที ซลิพ อะเว)

We got a little world of our own
(วี ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด อ็อฝ เอ๊า โอน)
I’ll tell you things that no one else knows
(อิล เท็ล ยู ธิง แดท โน วัน เอ็ลซ โน)
I let you in where no-one else goes
(ไอ เล็ท ยู อิน ฮแว โน วัน เอ็ลซ โกซ)
What am I doing without you
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ดูอิง วิเฑาท ยู)
And all of the things I’ve been looking for
(แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ ธิง อิฝ บีน ลุคอิง ฟอ)
Have always been here outside of my door
(แฮ็ฝ ออลเว บีน เฮียร เอาทไซด อ็อฝ ไม โด)
And all of the time I’m looking for something new
(แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ ไทม แอม ลุคอิง ฟอ ซัมติง นยู)
What am I doing without you
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ดูอิง วิเฑาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง World of Our Own คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น