เนื้อเพลง Outrageous คำอ่านไทย Britney Spears

Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I move my body
(ฮเว็น นาย มูฝ ไม บอดอิ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I’m at a party
(ฮเว็น แอม แอ็ท ดา พาทิ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
In my sexy jeans
(อิน ไม เซคซิ จีน)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I’m on the scene
(ฮเว็น แอม ออน เดอะ ซีน)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
My sex drive
(ไม เซ็คซ ดไรฝ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
My shoppin’ spree
(ไม ชอพพิน ซพรี)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
We on a world tour
(วี ออน อะ เวิลด ทัวร์)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
Let’s be it, girl
(เล็ท บี อิท , เกิล)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)

Sexy as I wanna be
(เซคซิ แอ็ส ซาย วอนนา บี)
Got these fellas chasin’ me
(ก็อท ฑิส เฟลลา เช๊ซิน มี)
It’s ’bout time I hit the streets
(อิทซ เบาท ไทม ไอ ฮิท เดอะ ซทรีท)
All my girls still feelin’ me
(ออล ไม เกิล ซทิล ฟีลิน มี)

B girl ain’t lost the beat
(บี เกิล เอน ล็อซท เดอะ บีท)
Jumped over drama and I landed on my feet
(จัมพ โอเฝอะ ดรามะ แอ็นด ดาย แล็นด ออน ไม ฟีท)
Gotta keep goin’
(กอททะ คีพ โกอิน)
No stoppin’ me
(โน สตอปพิน มี)
And if you don’t like it, then
(แอ็นด อิฟ ยู ด้อนท์ ไลค อิท , เฑ็น)
La la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

Media, over here
(มีเดียะ , โอเฝอะ เฮียร)
Comin’ through like a world premiere
(คัมอิน ธรู ไลค เก เวิลด พเริมแย)
Trench coat and my underwear
(ทเร็นช โคท แอ็นด ไม อันเดอะแว)
Let’s go with this freak show
(เล็ท โก วิฑ ที ฟรีค โฌ)

It’s outrageous
(อิทซ เอาทเรจัซ)
When I move my body
(ฮเว็น นาย มูฝ ไม บอดอิ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I’m at a party
(ฮเว็น แอม แอ็ท ดา พาทิ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
In my sexy jeans
(อิน ไม เซคซิ จีน)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I’m on the scene
(ฮเว็น แอม ออน เดอะ ซีน)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
My sex drive
(ไม เซ็คซ ดไรฝ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
My shoppin’ spree
(ไม ชอพพิน ซพรี)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
We on a world tour
(วี ออน อะ เวิลด ทัวร์)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
Let’s be it, girl
(เล็ท บี อิท , เกิล)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)

I’m about to bring the heat
(แอม อะเบาท ทู บริง เดอะ ฮีท)
Lockin’ down the industry
(ลอกคิน เดาน ดิ อีนดัซทริ)
All dressed up and glamorous
(ออล ดเรซ อัพ แอ็นด กแลมเออะรัซ)
Red carpet and cameras
(เร็ด คาเพ็ท แอ็นด แคมเออะระ)

Take trips around the globe
(เทค ทริพ อะเรานด เดอะ กโลบ)
Tints on my Jeeps so nobody knows
(ทินท ออน ไม จีพ โซ โนบอดี้ โน)
So hot, gotcha coming out ya clothes
(โซ ฮ็อท , ก๊อดชา คัมอิง เอาท ยา คโลฑ)
I’m about to give ya the
(แอม อะเบาท ทู กิฝ ยา เดอะ)
La la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

Media, over here
(มีเดียะ , โอเฝอะ เฮียร)
Comin’ through like a world premiere
(คัมอิน ธรู ไลค เก เวิลด พเริมแย)
Trench coat and my underwear
(ทเร็นช โคท แอ็นด ไม อันเดอะแว)
Let’s go with this freak show
(เล็ท โก วิฑ ที ฟรีค โฌ)

It’s outrageous
(อิทซ เอาทเรจัซ)
When I move my body
(ฮเว็น นาย มูฝ ไม บอดอิ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I’m at a party
(ฮเว็น แอม แอ็ท ดา พาทิ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
In my sexy jeans
(อิน ไม เซคซิ จีน)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I’m on the scene
(ฮเว็น แอม ออน เดอะ ซีน)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
My sex drive
(ไม เซ็คซ ดไรฝ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
My shopping spree
(ไม ชอปปิ้ง ซพรี)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
We on a world tour
(วี ออน อะ เวิลด ทัวร์)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
Let’s be it, girl
(เล็ท บี อิท , เกิล)

I just wanna be happy
(ไอ จัซท วอนนา บี แฮพพิ)
In a place where love is free
(อิน อะ พเลซ ฮแว ลัฝ อีส ฟรี)
Can you take me there
(แค็น ยู เทค มี แฑ)
Somebody, ooh
(ซัมบอดี้ , อู้)
And when you mention my name
(แอ็นด ฮเว็น ยู เมนฌัน ไม เนม)
Make sure you know the truth, yeah
(เมค ฌุร ยู โน เดอะ ทรูธ , เย่)
Until I vow to keep it forever
(อันทีล ไอ เฝา ทู คีพ อิท เฟาะเรฝเออะ)

Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I move my body
(ฮเว็น นาย มูฝ ไม บอดอิ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I’m at a party
(ฮเว็น แอม แอ็ท ดา พาทิ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
In my sexy jeans
(อิน ไม เซคซิ จีน)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I’m on the scene
(ฮเว็น แอม ออน เดอะ ซีน)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
My sex drive
(ไม เซ็คซ ดไรฝ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
My shopping spree
(ไม ชอปปิ้ง ซพรี)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
We on a world tour
(วี ออน อะ เวิลด ทัวร์)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
Just be it, girl
(จัซท บี อิท , เกิล)

Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I move my body
(ฮเว็น นาย มูฝ ไม บอดอิ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I’m at a party
(ฮเว็น แอม แอ็ท ดา พาทิ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
In my sexy jeans
(อิน ไม เซคซิ จีน)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
When I’m on the scene
(ฮเว็น แอม ออน เดอะ ซีน)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
My sex drive
(ไม เซ็คซ ดไรฝ)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
My shopping spree
(ไม ชอปปิ้ง ซพรี)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
We on a world tour
(วี ออน อะ เวิลด ทัวร์)
Outrageous
(เอาทเรจัซ)
Just be it, girl
(จัซท บี อิท , เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Outrageous คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น