เนื้อเพลง First Date คำอ่านไทย Blink 182

In the car I just can’t wait,
(อิน เดอะ คา ไอ จัซท แค็นท เวท ,)
to pick you up on our very first date
(ทู พิค ยู อัพ ออน เอ๊า เฝริ เฟิซท เดท)
Is it cool if I hold your hand?
(อีส ซิท คูล อิฟ ฟาย โฮลด ยุร แฮ็นด)
Is it wrong if I think it’s lame to dance?
(อีส ซิท ร็อง อิฟ ฟาย ธิงค อิทซ เลม ทู ดานซ)
Do you like my stupid hair?
(ดู ยู ไลค ไม ซทยูทิด แฮ)
Would you guess that I didn’t know what to wear?
(วูด ยู เก็ซ แดท ไอ ดิ๊นอิน โน ฮว็อท ทู แว)
I’m too scared of what you think
(แอม ทู ซคา อ็อฝ ฮว็อท ยู ธิงค)
You make me nervous so I really can’t eat
(ยู เมค มี เนอฝัซ โซ ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท อีท)

Let’s go, don’t wait, this night’s almost over
(เล็ท โก , ด้อนท์ เวท , ที ไนท ออลโมซท โอเฝอะ)
Honest, let’s make this night last forever
(ออนเอ็ซท , เล็ท เมค ที ไนท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Forever and ever, let’s make this last forever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ , เล็ท เมค ที ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Forever and ever, let’s make this last forever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ , เล็ท เมค ที ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

When you smile, I melt inside
(ฮเว็น ยู ซไมล , ไอ เม็ลท อีนไซด)
I’m not worthy for a minute of your time
(แอม น็อท เวอฑิ ฟอ รา มินยูท อ็อฝ ยุร ไทม)
I really wish it was only me and you
(ไอ ริแอ็ลลิ วิฌ อิท วอส โอ๊นลี่ มี แอ็นด ยู)
I’m jealous of everybody in the room
(แอม เจลอัซ อ็อฝ เอวี่บอดี้ อิน เดอะ รุม)
Please don’t look at me with those eyes
(พลีส ด้อนท์ ลุค แกท มี วิฑ โฑส ไอ)
Please don’t hint that you’re capable of lies
(พลีส ด้อนท์ ฮินท แดท ยัวร์ แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ ไล)
I dread the thought of our very first kiss
(ไอ ดเร็ด เดอะ ธอท อ็อฝ เอ๊า เฝริ เฟิซท คิซ)
A target that i’m probably gonna miss
(อะ ทาเก็ท แดท แอม พรอบอับลิ กอนนะ มิซ)

Let’s go,don’t wait, this night’s almost over
(เล็ท โก , ด้อนท์ เวท , ที ไนท ออลโมซท โอเฝอะ)
Honest, let’s make this night last forever
(ออนเอ็ซท , เล็ท เมค ที ไนท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Forever and ever, let’s make this last forever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ , เล็ท เมค ที ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Forever and ever, let’s make this last forever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ , เล็ท เมค ที ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

Let’s go, don’t wait, this night’s almost over
(เล็ท โก , ด้อนท์ เวท , ที ไนท ออลโมซท โอเฝอะ)
Honest, let’s make, this night last forever
(ออนเอ็ซท , เล็ท เมค , ที ไนท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Forever and ever, let’s make this last forever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ , เล็ท เมค ที ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Forever and ever, let’s make this last forever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ , เล็ท เมค ที ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Forever and ever, let’s make this last forever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ , เล็ท เมค ที ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Forever and ever, let’s make this last forever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ , เล็ท เมค ที ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง First Date คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น