เนื้อเพลง Thriller คำอ่านไทย Michael Jackson

It’s close to midnight
(อิทซ คโลส ทู มิดไนท์)
Something evil’s lurkin’ in the dark
(ซัมติง อี๊วิ้ว เลอคิน อิน เดอะ ดาค)
Under the moonlight
(อันเดอะ เดอะ มูนไลท์)
You see a sight that almost stops your heart
(ยู ซี อะ ไซท แดท ออลโมซท ซท็อพ ยุร ฮาท)
You try to scream
(ยู ทไร ทู ซครีม)
But terror takes the sound before you make it
(บัท เทเรอะ เทค เดอะ เซานด บิโฟ ยู เมค อิท)
You start to freeze
(ยู ซทาท ทู ฟรีส)
As horror looks you right between the eyes
(แอ็ส ฮอเรอะ ลุค ยู ไรท บีทวิน ดิ ไอ)
You’re paralyzed
(ยัวร์ แพระไลส)

You heart the door slam
(ยู ฮาท เดอะ โด ซแล็ม)
And realize there’s nowhere left to run
(แอ็นด รีแอะไลส แฑ โนแวร์ เล็ฟท ทู รัน)
You feel the cold hand
(ยู ฟีล เดอะ โคลด แฮ็นด)
And wonder if you’ll ever see the sun
(แอ็นด วันเดอะ อิฟ โยว เอฝเออะ ซี เดอะ ซัน)
You close your eyes
(ยู คโลส ยุร ไอ)
And hope that this is just imagination
(แอ็นด โฮพ แดท ที ซิส จัซท อิแมจิเนฌัน)
Girl, but all the while
(เกิล , บัท ดอร์ เดอะ ฮไวล)
You hear a creature creeping up behind
(ยู เฮีย รา ครีเชอะ ครีพปิ้ง อัพ บิไฮนด)
You’re out of time
(ยัวร์ เอาท อ็อฝ ไทม)

They’re out to get you
(เดรว เอาท ทู เก็ท ยู)
There’s demons closing in on every side
(แฑ ดีมัน โครสซิง อิน ออน เอฝริ ไซด)
They will possess you
(เฑ วิล พ็อสเสซ ยู)
Unless you change that number on your dial
(อันเลซ ยู เชนจ แดท นัมเบอะ ออน ยุร ไดแอ็ล)
Now is the time
(เนา อีส เดอะ ไทม)
For you and I to cuddle close together
(ฟอ ยู แอ็นด ดาย ทู เคเดว คโลส ทุเกฑเออะ)
All throught the night
(ออล ธรูดทฺ เดอะ ไนท)
I’ll save you from terror on the screen
(อิล เซฝ ยู ฟร็อม เทเรอะ ออน เดอะ ซครีน)
I’ll make you see
(อิล เมค ยู ซี)

‘Cause this is thriller
(คอส ที ซิส ธรีลเลอะ)
Thriller night
(ธรีลเลอะ ไนท)
And no one’s gonna save you
(แอ็นด โน วัน กอนนะ เซฝ ยู)
From the beast about to strike
(ฟร็อม เดอะ บีซท อะเบาท ทู ซทไรค)
You know it’s thriller
(ยู โน อิทซ ธรีลเลอะ)
Thriller night
(ธรีลเลอะ ไนท)
You’re fighting for your life
(ยัวร์ ไฟท์ดิง ฟอ ยุร ไลฟ)
Inside a killer
(อีนไซด อะ คีลเลอะ)
Thriller tonight
(ธรีลเลอะ ทุไนท)

You hear the door slam
(ยู เฮีย เดอะ โด ซแล็ม)
And realize there’s nowhere left to run
(แอ็นด รีแอะไลส แฑ โนแวร์ เล็ฟท ทู รัน)
You feel the cold hand
(ยู ฟีล เดอะ โคลด แฮ็นด)
And wonder if you’ll ever see the sun
(แอ็นด วันเดอะ อิฟ โยว เอฝเออะ ซี เดอะ ซัน)
You close your eyes
(ยู คโลส ยุร ไอ)
And hope that this is just imagination
(แอ็นด โฮพ แดท ที ซิส จัซท อิแมจิเนฌัน)
But all the while
(บัท ดอร์ เดอะ ฮไวล)
You hear a creature creepin’ up behind
(ยู เฮีย รา ครีเชอะ คลีพปิน อัพ บิไฮนด)
You’re out of time
(ยัวร์ เอาท อ็อฝ ไทม)

‘Cause this is thriller
(คอส ที ซิส ธรีลเลอะ)
Thriller night
(ธรีลเลอะ ไนท)
There ain’t no second chance
(แฑ เอน โน เซคอันด ชานซ)
Against the thing with forty eyes, girl
(อะเกนซท เดอะ ธิง วิฑ ฟอทิ ไอ , เกิล)
Thriller, thriller night
(ธรีลเลอะ , ธรีลเลอะ ไนท)
You’re fighting for your life
(ยัวร์ ไฟท์ดิง ฟอ ยุร ไลฟ)
Inside of killer
(อีนไซด อ็อฝ คีลเลอะ)
Thriller tonight
(ธรีลเลอะ ทุไนท)

Night creatures call
(ไนท ครีเชอะ คอล)
And the dead start to walk in their masquerade
(แอ็นด เดอะ เด็ด ซทาท ทู วอค อิน แฑ มาซเคอะเรด)
There’s no escapin’ the jaws of the alien this time
(แฑ โน เอสเคปิน เดอะ จอ อ็อฝ ดิ เอลเย็น ที ไทม)
[They’re open wide]
([ เดรว โอเพ็น ไวด ])
This is the end of your life
(ที ซิส ดิ เอ็นด อ็อฝ ยุร ไลฟ)

They’re out to get you
(เดรว เอาท ทู เก็ท ยู)
There’s demons closing in on every side
(แฑ ดีมัน โครสซิง อิน ออน เอฝริ ไซด)
They will possess you
(เฑ วิล พ็อสเสซ ยู)
Unless you change that number on your dial
(อันเลซ ยู เชนจ แดท นัมเบอะ ออน ยุร ไดแอ็ล)
Now is the time
(เนา อีส เดอะ ไทม)
For you and I to cuddle close together
(ฟอ ยู แอ็นด ดาย ทู เคเดว คโลส ทุเกฑเออะ)
All through the night
(ออล ธรู เดอะ ไนท)
I’ll save you from the terror on the screen
(อิล เซฝ ยู ฟร็อม เดอะ เทเรอะ ออน เดอะ ซครีน)
I’ll make you see
(อิล เมค ยู ซี)

That this is thriller
(แดท ที ซิส ธรีลเลอะ)
Thriller night
(ธรีลเลอะ ไนท)
‘Cause I can thrill you more
(คอส ไอ แค็น ธริล ยู โม)
Than any ghoul would ever dare try
(แฑ็น เอนอิ กูล วูด เอฝเออะ แด ทไร)
Thriller, thriller night
(ธรีลเลอะ , ธรีลเลอะ ไนท)
So let me hold you tight
(โซ เล็ท มี โฮลด ยู ไทท)
And share a killer, diller, chiller
(แอ็นด แฌ อะ คีลเลอะ , ดิลเลอร์ , ชิวเรอ)
Thriller here tonight
(ธรีลเลอะ เฮียร ทุไนท)

‘Cause this is thriller
(คอส ที ซิส ธรีลเลอะ)
Thriller night
(ธรีลเลอะ ไนท)
Girl, I can thrill you more
(เกิล , ไอ แค็น ธริล ยู โม)
Than any ghoul would ever dare try
(แฑ็น เอนอิ กูล วูด เอฝเออะ แด ทไร)
Thriller, thriller night
(ธรีลเลอะ , ธรีลเลอะ ไนท)
So let me hold you tight
(โซ เล็ท มี โฮลด ยู ไทท)
And share a killer, thriller
(แอ็นด แฌ อะ คีลเลอะ , ธรีลเลอะ)

I’m gonna thrill you tonight
(แอม กอนนะ ธริล ยู ทุไนท)

Darkness falls across the land
(ดาคเน็ซ ฟอล อัครอซ เดอะ แล็นด)
The midnight hour is close at hand
(เดอะ มิดไนท์ เอาร อีส คโลส แอ็ท แฮ็นด)
Creatures crawl in search of blood
(ครีเชอะ ครอล อิน เซิช อ็อฝ บลัด)
To terrorize y’all’s neighborhood
(ทู เทเรอะไรส ยอล เนเบอะฮุด)
And whosoever shall be found
(แอ็นด ฮูโซะเอฝเออะ แฌ็ล บี เฟานด)
Without the soul for getting down
(วิเฑาท เดอะ โซล ฟอ เกดดดิ้ง เดาน)
Must stand and face the hounds of hell
(มัซท ซแท็นด แอ็นด เฟซ เดอะ เฮานด อ็อฝ เฮ็ล)
And rot inside a corpse’s shell
(แอ็นด ร็อท อีนไซด อะ คอพซ เฌ็ล)

I’m gonna thrill you tonight
(แอม กอนนะ ธริล ยู ทุไนท)
[Thriller, thriller]
([ ธรีลเลอะ , ธรีลเลอะ ])
I’m gonna thrill you tonight
(แอม กอนนะ ธริล ยู ทุไนท)
[Thriller night, thriller]
([ ธรีลเลอะ ไนท , ธรีลเลอะ ])
I’m gonna thrill you tonight
(แอม กอนนะ ธริล ยู ทุไนท)
Baby, I’m gonna thrill you tonight
(เบบิ , แอม กอนนะ ธริล ยู ทุไนท)
Thriller night, baby
(ธรีลเลอะ ไนท , เบบิ)

The foulest stench is in the air
(เดอะ ฟลาวเลส ซเท็นช อีส ซิน ดิ แอ)
The funk of forty thousand years
(เดอะ ฟังค อ็อฝ ฟอทิ เธาแส็น เยีย)
And grizzly ghouls from every tomb
(แอ็นด กรีสลิ กูล ฟร็อม เอฝริ ทูม)
Are closing in to seal your doom
(อาร์ โครสซิง อิน ทู ซีล ยุร ดูม)
And though you fight to stay alive
(แอ็นด โธ ยู ไฟท ทู ซเท อะไลฝ)
Your body starts to shiver
(ยุร บอดอิ ซทาท ทู ฌีฝเออะ)
For no mere mortal can resist
(ฟอ โน เมีย มอแท็ล แค็น ริสีซท)
The evil of the thriller
(ดิ อี๊วิ้ว อ็อฝ เดอะ ธรีลเลอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thriller คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น