เนื้อเพลง Bootylicious คำอ่านไทย Destiny’s Child

Kelly, can you handle this?
(เคลลี่ , แค็น ยู แฮ๊นเดิ้ล ที)
Michelle, can you handle this?
(มิเชลอ, แค็น ยู แฮ๊นเดิ้ล ที)
Beyonce, can you handle this?
(บียองเซ่ , แค็น ยู แฮ๊นเดิ้ล ที)
I don’t think they can handle this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค เฑ แค็น แฮ๊นเดิ้ล ดีซ)

Better move, ’cause we’ve arrived
(เบทเทอะ มูฝ , คอส หวีบ แอะไรฝ)
Lookin’ sexy, lookin’ fly
(ลุคกิน เซคซิ , ลุคกิน ฟไล)
Baddest chick, chick inside
(แบดเดส ชิค , ชิค อีนไซด)
DJ, jam tonight
(ดีเจ , แจ็ม ทุไนท)

Spotted me, a tender thang
(ซพอททิด มี , อะ เทนเดอะ เตง)
There you are, come on baby
(แฑ ยู อาร์ , คัมมอน เบบิ)
Don’t you wanna dance with me?
(ด้อนท์ ยู วอนนา ดานซ วิฑ มี)
Can you handle, handle me?
(แค็น ยู แฮ๊นเดิ้ล , แฮ๊นเดิ้ล มี)

You gotta do much better
(ยู กอททะ ดู มัช เบทเทอะ)
If you’re gonna dance with me tonight
(อิฟ ยัวร์ กอนนะ ดานซ วิฑ มี ทุไนท)
You gotta work your jelly
(ยู กอททะ เวิค ยุร เจลลิ)
If you’re gonna dance with me tonight
(อิฟ ยัวร์ กอนนะ ดานซ วิฑ มี ทุไนท)

Read my lips carefully, if you like what you see
(เร็ด ไม ลิพ แคฟุลิ , อิฟ ยู ไลค ฮว็อท ยู ซี)
Move, groove, prove you can hang with me
(มูฝ , กรูฝ , พรูฝ ยู แค็น แฮ็ง วิฑ มี)
By the looks I got you shook up and scared of me
(ไบ เดอะ ลุค ซาย ก็อท ยู ฌุค อัพ แอ็นด ซคา อ็อฝ มี)
Buckle your seatbelt, it’s time for takeoff
(บัคเคิล ยุร ซิตเบลทฺ , อิทซ ไทม ฟอ เคกคอฟ)

I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที)
‘Cause my body’s too bootylicious for ya babe
(คอส ไม บอดอิ ทู บูดี้ลีเฉียด ฟอ ยา เบบ)

I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที)
‘Cause my body’s too bootylicious for ya babe
(คอส ไม บอดอิ ทู บูดี้ลีเฉียด ฟอ ยา เบบ)

Baby can you handle this?
(เบบิ แค็น ยู แฮ๊นเดิ้ล ที)
Baby can you handle this?
(เบบิ แค็น ยู แฮ๊นเดิ้ล ที)
Baby can you handle this?
(เบบิ แค็น ยู แฮ๊นเดิ้ล ที)
I don’t think you can handle this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล ที)

I’m about to break you off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ยู ออฟฟ)
H-town goin’ hard, read my hips
(เฮส ทาวน์ โกอิน ฮาด , เร็ด ไม ฮิพ)
Slap my thighs, swing my hair
(ซแล็พ ไม ไธ , ซวิง ไม แฮ)
Squint my eyes
(ซควินท ไม ไอ)

Lookin’ hot, smellin’ good
(ลุคกิน ฮ็อท , สเมลลิน กุด)
Groovin’ like I’m from the hood
(กรูฝวิน ไลค แอม ฟร็อม เดอะ ฮุด)
Over my shoulder I blow you a kiss
(โอเฝอะ ไม โฌลเดอะ ไอ บโล ยู อะ คิซ)
Can you handle, handle this?
(แค็น ยู แฮ๊นเดิ้ล , แฮ๊นเดิ้ล ที)

I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที)
‘Cause my body’s too bootylicious for ya babe
(คอส ไม บอดอิ ทู บูดี้ลีเฉียด ฟอ ยา เบบ)

I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที)
‘Cause my body’s too bootylicious for ya babe
(คอส ไม บอดอิ ทู บูดี้ลีเฉียด ฟอ ยา เบบ)

Move your body up and down
(มูฝ ยุร บอดอิ อัพ แอ็นด เดาน)
Make your booty touch the ground
(เมค ยุร บูทิ ทั๊ช เดอะ กเรานด)
I can’t help but wonder why
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ บัท วันเดอะ ฮไว)
My vibe’s too vibealacious for you babe
(ไม วายพฺ ทู วีบีเอวเลเฉียด ฟอ ยู เบบ)

I shake my jelly at every chance
(ไอ เฌค ไม เจลลิ แอ็ท เอฝริ ชานซ)
When I whip with my hips you slip into a trance
(ฮเว็น นาย ฮวิพ วิฑ ไม ฮิพ ยู ซลิพ อีนทุ อะ ทแร็นซ)
I’m hoping you can handle all this jelly that I have
(แอม โฮพปิง ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล ออล ที เจลลิ แดท ไอ แฮ็ฝ)
Now let’s cut a rug while we scat some jazz
(เนา เล็ท คัท ดา รัก ฮไวล วี สแคท ซัม แจ็ส)

I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที)
‘Cause my body’s too bootylicious for ya babe
(คอส ไม บอดอิ ทู บูดี้ลีเฉียด ฟอ ยา เบบ)

I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที)
‘Cause my body’s too bootylicious for ya babe
(คอส ไม บอดอิ ทู บูดี้ลีเฉียด ฟอ ยา เบบ)

I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที)
‘Cause my body’s too bootylicious for ya babe
(คอส ไม บอดอิ ทู บูดี้ลีเฉียด ฟอ ยา เบบ)

I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที)
‘Cause my body’s too bootylicious for ya babe
(คอส ไม บอดอิ ทู บูดี้ลีเฉียด ฟอ ยา เบบ)

I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที)
‘Cause my body’s too bootylicious for ya babe
(คอส ไม บอดอิ ทู บูดี้ลีเฉียด ฟอ ยา เบบ)

I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this jelly
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที เจลลิ)
I don’t think you’re ready for this
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เรดอิ ฟอ ที)
‘Cause my body’s too bootylicious for ya baby
(คอส ไม บอดอิ ทู บูดี้ลีเฉียด ฟอ ยา เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bootylicious คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น