เนื้อเพลง F**kin’ Perfect (Clean Radio Edit) คำอ่านไทย P!nk

Made a wrong turn once or twice
(เมด อะ ร็อง เทิน วันซ ออ ทไวซ)
Dug my way out, blood and fire
(ดัก ไม เว เอาท , บลัด แอ็นด ไฟร)
Bad decisions, that’s alright
(แบ็ด ดิซีฉอัน , แฑ็ท ออลไร๊ท)
Welcome to my silly life
(เวลคัม ทู ไม ซีลลิ ไลฟ)

Mistreated, misplaced, misunderstood
(มิสทรีเดด , มิซพเลซ , มิซันเดิซทูด)
Miss ‘No way, it’s all good’
(มิซ โน เว , อิทซ ซอร์ กุด)
It didn’t slow me down.
(อิท ดิ๊นอิน ซโล มี เดาน)
Mistaken, always second guessing
(มิซเทคเอ็น , ออลเว เซคอันด เกรสซิง)
Underestimated, look I’m still around
(อันเดอะเรซทิเมท , ลุค แอม ซทิล อะเรานด)

Pretty, pretty please, don’t you ever, ever feel
(พรีททิ , พรีททิ พลีส , ด้อนท์ ยู เอฝเออะ , เอฝเออะ ฟีล)
Like you’re less than fucking perfect
(ไลค ยัวร์ เลซ แฑ็น ฟัคอิง เพ๊อร์เฟ็คท)
Pretty, pretty please, if you ever, ever feel
(พรีททิ , พรีททิ พลีส , อิฟ ยู เอฝเออะ , เอฝเออะ ฟีล)
Like you’re nothing, you’re fucking perfect to me
(ไลค ยัวร์ นัธอิง , ยัวร์ ฟัคอิง เพ๊อร์เฟ็คท ทู มี)

You’re so mean [so mean] when you talk [when you talk]
(ยัวร์ โซ มีน [ โซ มีน ] ฮเว็น ยู ทอค [ ฮเว็น ยู ทอค ])
About yourself. You were wrong.
(อะเบาท ยุรเซลฟ ยู เวอ ร็อง)
Change the voices [change the voices] in your head [in your head]
(เชนจ เดอะ ฝอยซ [ เชนจ เดอะ ฝอยซ ] อิน ยุร เฮ็ด [ อิน ยุร เฮ็ด ])
Make them like you instead.
(เมค เฑ็ม ไลค ยู อินซเทด)

So complicated,
(โซ คอมพลิเคท ,)
Look how we all make it.
(ลุค เฮา วี ออล เมค อิท)
Filled with so much hatred
(ฟิล วิฑ โซ มัช เฮทเร็ด)
Such a tired game
(ซัช อะ ไทร เกม)
It’s enough, I’ve done all I could think of
(อิทซ อินัฟ , อิฝ ดัน ออล ไอ คูด ธิงค อ็อฝ)
Chased down all my demons
(เชซ เดาน ออล ไม ดีมัน)
I’ve seen you do the same
(อิฝ ซีน ยู ดู เดอะ เซม)
[Oh oh]
([ โอ โอ ])

Pretty, pretty please, don’t you ever, ever feel
(พรีททิ , พรีททิ พลีส , ด้อนท์ ยู เอฝเออะ , เอฝเออะ ฟีล)
Like you’re less than fucking perfect
(ไลค ยัวร์ เลซ แฑ็น ฟัคอิง เพ๊อร์เฟ็คท)
Pretty, pretty please, if you ever, ever feel
(พรีททิ , พรีททิ พลีส , อิฟ ยู เอฝเออะ , เอฝเออะ ฟีล)
Like you’re nothing, you’re fucking perfect to me
(ไลค ยัวร์ นัธอิง , ยัวร์ ฟัคอิง เพ๊อร์เฟ็คท ทู มี)

The whole world’s scared, so I swallow the fear
(เดอะ โฮล เวิลด ซคา , โซ ไอ ซวอลโล เดอะ เฟีย)
The only thing I should be drinking is an ice cold beer
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ ฌูด บี ดริงคิง อีส แอน ไอซ โคลด เบีย)
So cool in lying and we try, try, try but we try too hard
(โซ คูล อิน ลายยิง แอ็นด วี ทไร , ทไร , ทไร บัท วี ทไร ทู ฮาด)
And it’s a waste of my time.
(แอ็นด อิทซ ซา เวซท อ็อฝ ไม ไทม)
Done looking for the critics, cause they’re everywhere
(ดัน ลุคอิง ฟอ เดอะ ครีทอิค , คอส เดรว เอวี่แวร์)
They don’t like my jeans, they don’t get my hair
(เฑ ด้อนท์ ไลค ไม จีน , เฑ ด้อนท์ เก็ท ไม แฮ)
Exchange ourselves and we do it all the time
(เอ็คซเชนจ เอารเซลฝส แซน วี ดู อิท ดอร์ เดอะ ไทม)
Why do we do that, why do I do that [why do I do that]?
(ฮไว ดู วี ดู แดท , ฮไว ดู ไอ ดู แดท [ ฮไว ดู ไอ ดู แดท ])

[Yeah! Oh!]
([ เย่ ! โอ ! ])
Oh, pretty, pretty, pretty
(โอ , พรีททิ , พรีททิ , พรีททิ)

Pretty, pretty please, don’t you ever, ever feel
(พรีททิ , พรีททิ พลีส , ด้อนท์ ยู เอฝเออะ , เอฝเออะ ฟีล)
Like you’re less than fucking perfect
(ไลค ยัวร์ เลซ แฑ็น ฟัคอิง เพ๊อร์เฟ็คท)
Pretty, pretty please, if you ever, ever feel
(พรีททิ , พรีททิ พลีส , อิฟ ยู เอฝเออะ , เอฝเออะ ฟีล)
Like you’re nothing, you’re fucking perfect to me
(ไลค ยัวร์ นัธอิง , ยัวร์ ฟัคอิง เพ๊อร์เฟ็คท ทู มี)
[You’re perfect, you’re perfect]
([ ยัวร์ เพ๊อร์เฟ็คท , ยัวร์ เพ๊อร์เฟ็คท ])
Pretty, pretty please, if you ever, ever feel
(พรีททิ , พรีททิ พลีส , อิฟ ยู เอฝเออะ , เอฝเออะ ฟีล)
Like you’re nothing, you’re fucking perfect to me.
(ไลค ยัวร์ นัธอิง , ยัวร์ ฟัคอิง เพ๊อร์เฟ็คท ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F**kin’ Perfect (Clean Radio Edit) คำอ่านไทย P!nk

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น