เนื้อเพลง Green Light คำอ่านไทย Roll Deep

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])
Eski boy, Roll deep!
(เอสคี บอย , โรล ดีพ !)
I was lookin’ for the green light
(ไอ วอส ลุคกิน ฟอ เดอะ กรีน ไลท)
Who’s gonna take me home, yeah she might
(ฮู กอนนะ เทค มี โฮม , เย่ ชี ไมท)
The nights so young and I wanna have fun
(เดอะ ไนท โซ ยัง แอ็นด ดาย วอนนา แฮ็ฝ ฟัน)
So I’m gonna keep goin till the party’s done
(โซ แอม กอนนะ คีพ โกอิน ทิล เดอะ พาทิ ดัน)
You know I love women, but which ones gonna control me?
(ยู โน ไอ ลัฝ วีมเอิน , บัท ฮวิช วัน กอนนะ ค็อนทโรล มี)
‘Cuz I wanna be your one and only
(คัซ ไอ วอนนา บี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่)
You know I love women, but which ones gonna control me
(ยู โน ไอ ลัฝ วีมเอิน , บัท ฮวิช วัน กอนนะ ค็อนทโรล มี)
‘Cuz I wanna be your one and only
(คัซ ไอ วอนนา บี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])
I follow the green cross code, then I cross the road
(ไอ ฟอลโล เดอะ กรีน คร็อซ โคด , เฑ็น นาย คร็อซ เดอะ โรด)
I follow the signs then I fall on my nose
(ไอ ฟอลโล เดอะ ไซน เฑ็น นาย ฟอล ออน ไม โนส)
Seek out my princess, speak on the phone
(ซีค เอาท ไม พรีนเซ็ซ , ซพีค ออน เดอะ โฟน)
Eventually I’m a cheat with a stone
(อิเฝนชัวลิ แอม มา ชีท วิฑ อะ ซโทน)
No regular seats, I get the phone out
(โน เรกอิวเลอะ ซีท , ไอ เก็ท เดอะ โฟน เอาท)
His and her match, we’re goin’ all out
(ฮิส แซน เฮอ แม็ช , เวีย โกอิน ออล เอาท)
Your crown and my crown, we’re gonna ball out
(ยุร คเราน แอ็นด ไม คเราน , เวีย กอนนะ บอล เอาท)
Take my time, I won’t stall out
(เทค ไม ไทม , ไอ ว็อนท ซทอล เอาท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Stop!
(ซท็อพ !)
Take a look, left and right
(เทค เก ลุค , เล็ฟท แอ็นด ไรท)
Is it clear for me to go?
(อีส ซิท คเลีย ฟอ มี ทู โก)
Let me know, is it me that you’ve been waitin’ for…
(เล็ท มี โน , อีส ซิท มี แดท ยู๊ฟ บีน เว๊ทดิน ฟอ)

Put your hands up [put your hands up], take it to the floor [take it to the floor]
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ] , เทค อิท ทู เดอะ ฟโล [ เทค อิท ทู เดอะ ฟโล ])
You already give me the green light baby [I’m giving you the green light]
(ยู ออลเรดอิ กิฝ มี เดอะ กรีน ไลท เบบิ [ แอม กีฝวิง ยู เดอะ กรีน ไลท ])
Put your glass up [put your glass up], pour a little more [pour a little more],
(พัท ยุร กลัซ อัพ [ พัท ยุร กลัซ อัพ ] , โพ รา ลิ๊ทเทิ่ล โม [ โพ รา ลิ๊ทเทิ่ล โม ] ,)
You already give me the green light [I’m givin’ you the green light]
(ยู ออลเรดอิ กิฝ มี เดอะ กรีน ไลท [ แอม กีฝอิน ยู เดอะ กรีน ไลท ])

[Verse Three:]
([ เฝิซ ธรี : ])
That time when I saw ya I thought, wow, so
(แดท ไทม ฮเว็น นาย ซอ ยา ไอ ธอท , เวา , โซ)
Check out the skirt on that, now straight to the bar – tequila, lemon, salt
(เช็ค เอาท เดอะ ซเคิท ออน แดท , เนา ซทเรท ทู เดอะ บา ทีกคิวล่า , เลมอัน , ซอลท)
I give her the all clear, letting her know green light, letting her go,
(ไอ กิฝ เฮอ ดิ ออล คเลีย , เลทดิง เฮอ โน กรีน ไลท , เลทดิง เฮอ โก ,)
Dropped her from a mile away, thought to myself, why not give it a go..?
(ดร็อพ เฮอ ฟร็อม มา ไมล อะเว , ธอท ทู ไมเซลฟ , ฮไว น็อท กิฝ อิท ดา โก)

[Verse Four:]
([ เฝิซ โฟ : ])
I like what I see, face all lit up like a Christmas tree
(ไอ ไลค ฮว็อท ไอ ซี , เฟซ ออล ลิท อัพ ไลค เก ครีซมัซ ทรี)
It’s amazing the way she goes, heaven knows what cloud she fell from
(อิทซ อะเมสอิง เดอะ เว ชี โกซ , เฮฝเอ็น โน ฮว็อท คเลาด ชี เฟ็ล ฟร็อม)
Skirts a bit high above the knee, but I know that twinkle in her eye’s for me
(ซเคิท ซา บิท ไฮ อะบัฝ เดอะ นี , บัท ไอ โน แดท ทวิ๊งเคิ่ล อิน เฮอ ไอ ฟอ มี)
I said just show me a signal – she flashed red, amber, green.
(ไอ เซ็ด จัซท โฌ มี อะ ซีกแน็ล ชี ฟแล็ฌ เร็ด , แอมเบอะ , กรีน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Stop!
(ซท็อพ !)
Take a look, left and right
(เทค เก ลุค , เล็ฟท แอ็นด ไรท)
Is it clear for me to go?
(อีส ซิท คเลีย ฟอ มี ทู โก)
Let me know, is it me that you’ve been waitin’ for…
(เล็ท มี โน , อีส ซิท มี แดท ยู๊ฟ บีน เว๊ทดิน ฟอ)

Put your hands up [put your hands up], take it to the floor [take it to the floor]
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ] , เทค อิท ทู เดอะ ฟโล [ เทค อิท ทู เดอะ ฟโล ])
You already give me the green light baby [I’m giving you the green light]
(ยู ออลเรดอิ กิฝ มี เดอะ กรีน ไลท เบบิ [ แอม กีฝวิง ยู เดอะ กรีน ไลท ])
Put your glass up [put your glass up], pour a little more [pour a little more],
(พัท ยุร กลัซ อัพ [ พัท ยุร กลัซ อัพ ] , โพ รา ลิ๊ทเทิ่ล โม [ โพ รา ลิ๊ทเทิ่ล โม ] ,)
You already give me the green light [I’m givin’ you the green light]
(ยู ออลเรดอิ กิฝ มี เดอะ กรีน ไลท [ แอม กีฝอิน ยู เดอะ กรีน ไลท ])

Stop, pop, don’t drop
(ซท็อพ , พ็อพ , ด้อนท์ ดร็อพ)
Pour me a little [put your hands up]
(โพ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ])
Stop, pop, don’t drop
(ซท็อพ , พ็อพ , ด้อนท์ ดร็อพ)
Pour me a little [take it to the floor]
(โพ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล [ เทค อิท ทู เดอะ ฟโล ])
Stop, pop, don’t drop
(ซท็อพ , พ็อพ , ด้อนท์ ดร็อพ)
Pour me a little [put your glass up]
(โพ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล [ พัท ยุร กลัซ อัพ ])

Don’t wanna see red now, flash your green lights tonight
(ด้อนท์ วอนนา ซี เร็ด เนา , ฟแล็ฌ ยุร กรีน ไลท ทุไนท)

[Verse Five:]
([ เฝิซ ไฟฝ : ])
All it takes is a week, one smile and a drink
(ออล อิท เทค ซิส ซา วีค , วัน ซไมล แอ็นด อะ ดริงค)
I say a couple words, and she might be a link
(ไอ เซ อะ คั๊พเพิ่ล เวิด , แอ็นด ชี ไมท บี อะ ลิงค)
I like the fact that she aint wearin’ a ring, and she ain’t lookin’ at him
(ไอ ไลค เดอะ แฟ็คท แดท ชี เอน เวียริน อะ ริง , แอ็นด ชี เอน ลุคกิน แอ็ท ฮิม)
We’re the perfect match, what a good catch
(เวีย เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช , ฮว็อท ดา กุด แค็ช)
She’s 10 out of 10, I’ve gotta keep that
(ชี 10 เอาท อ็อฝ 10 , อิฝ กอททะ คีพ แดท)
She’s so far gone, the green lights on – I aint gonna turn back
(ชี โซ ฟา กอน , เดอะ กรีน ไลท ออน นาย เอน กอนนะ เทิน แบ็ค)
It’s a rap
(อิทซ ซา แร็พ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Stop!
(ซท็อพ !)
Take a look, left and right
(เทค เก ลุค , เล็ฟท แอ็นด ไรท)
Is it clear for me too go? [for me to go]
(อีส ซิท คเลีย ฟอ มี ทู โก [ ฟอ มี ทู โก ])
Let me know [let me know], is it me that you’ve been waitin’ for…
(เล็ท มี โน [ เล็ท มี โน ] , อีส ซิท มี แดท ยู๊ฟ บีน เว๊ทดิน ฟอ)

Put your hands up, take it to the floor
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เทค อิท ทู เดอะ ฟโล)
You already give me the green light baby
(ยู ออลเรดอิ กิฝ มี เดอะ กรีน ไลท เบบิ)
Put your glass up [roll deep], pour a little more
(พัท ยุร กลัซ อัพ [ โรล ดีพ ] , โพ รา ลิ๊ทเทิ่ล โม)
You already give me the green light [I’m giving you the green light]
(ยู ออลเรดอิ กิฝ มี เดอะ กรีน ไลท [ แอม กีฝวิง ยู เดอะ กรีน ไลท ])

Put your hands up [put your hands up], take it to the floor [take it to the floor]
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ] , เทค อิท ทู เดอะ ฟโล [ เทค อิท ทู เดอะ ฟโล ])
You already give me the green light baby [I’m giving you the green light]
(ยู ออลเรดอิ กิฝ มี เดอะ กรีน ไลท เบบิ [ แอม กีฝวิง ยู เดอะ กรีน ไลท ])
Put your glass up [put your glass up], pour a little more [pour a little more],
(พัท ยุร กลัซ อัพ [ พัท ยุร กลัซ อัพ ] , โพ รา ลิ๊ทเทิ่ล โม [ โพ รา ลิ๊ทเทิ่ล โม ] ,)
You already give me the green light [I’m givin’ you the green light]
(ยู ออลเรดอิ กิฝ มี เดอะ กรีน ไลท [ แอม กีฝอิน ยู เดอะ กรีน ไลท ])

Stop, pop, don’t drop
(ซท็อพ , พ็อพ , ด้อนท์ ดร็อพ)
Pour me a little [put your hands up]
(โพ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ])
Stop, pop, don’t drop
(ซท็อพ , พ็อพ , ด้อนท์ ดร็อพ)
Pour me a little [take it to the floor]
(โพ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล [ เทค อิท ทู เดอะ ฟโล ])
Stop, pop, don’t drop
(ซท็อพ , พ็อพ , ด้อนท์ ดร็อพ)
Pour me a little [put your glass up]
(โพ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล [ พัท ยุร กลัซ อัพ ])

Don’t wanna see red now, flash your green lights tonight.
(ด้อนท์ วอนนา ซี เร็ด เนา , ฟแล็ฌ ยุร กรีน ไลท ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Green Light คำอ่านไทย Roll Deep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น