เนื้อเพลง Tonight คำอ่านไทย Westlife

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
Lately I’m so tired
(เลทลิ แอม โซ ไทร)
If I took it all out on you
(อิฟ ฟาย ทุค อิท ดอร์ เอาท ออน ยู)
I never meant to
(ไอ เนฝเออะ เม็นท ทู)
If I left you outside
(อิฟ ฟาย เล็ฟท ยู เอาทไซด)
If you ever felt I ignored you
(อิฟ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท ไอ อิกนอร์ ยู)
Know my life is all you
(โน ไม ไลฟ อีส ซอร์ ยู)

So put your best dress on
(โซ พัท ยุร เบ็ซท ดเรซ ออน)
And wrap yourself in the arms of someone
(แอ็นด แร็พ ยุรเซลฟ อิน ดิ อาม อ็อฝ ซัมวัน)
Who wants to give you all the love you want
(ฮู ว็อนท ทู กิฝ ยู ออล เดอะ ลัฝ ยู ว็อนท)

Tonight, I’m gonna make it up to you
(ทุไนท , แอม กอนนะ เมค อิท อัพ ทู ยู)
Tonight, I’m gonna make love to you
(ทุไนท , แอม กอนนะ เมค ลัฝ ทู ยู)
Tonight, you’re gonna know how much I missed you, baby
(ทุไนท , ยัวร์ กอนนะ โน เฮา มัช ไอ มิซ ยู , เบบิ)
Tonight, I dedicate my heart to you
(ทุไนท , ไอ เดดอิเคท ไม ฮาท ทู ยู)
Tonight, I’m gonna be a part of you
(ทุไนท , แอม กอนนะ บี อะ พาท อ็อฝ ยู)
Tonight, you’re gonna know how much I miss you
(ทุไนท , ยัวร์ กอนนะ โน เฮา มัช ไอ มิซ ยู)
And I miss you so
(แอ็นด ดาย มิซ ยู โซ)

[Shane:]
([ เชน : ])
I don’t wanna act like
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แอ็คท ไลค)
I know that you’ll be mine forever
(ไอ โน แดท โยว บี ไมน เฟาะเรฝเออะ)
Though I hope it’s forever
(โธ ไอ โฮพ อิทซ เฟาะเรฝเออะ)
Don’t want you to feel like
(ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ฟีล ไลค)
I take you for granted
(ไอ เทค ยู ฟอ กรานท)
Whenever we are together
(ฮเว็นเอฝเออะ วี อาร์ ทุเกฑเออะ)

So put your best dress on
(โซ พัท ยุร เบ็ซท ดเรซ ออน)
And wrap yourself in the arms of someone
(แอ็นด แร็พ ยุรเซลฟ อิน ดิ อาม อ็อฝ ซัมวัน)
Who wants to give you all the love you want
(ฮู ว็อนท ทู กิฝ ยู ออล เดอะ ลัฝ ยู ว็อนท)

[All:]
([ ออล : ])
Tonight, I’m gonna make it up to you
(ทุไนท , แอม กอนนะ เมค อิท อัพ ทู ยู)
Tonight, I’m gonna make love to you
(ทุไนท , แอม กอนนะ เมค ลัฝ ทู ยู)
Tonight, you’re gonna know how much I miss you, baby
(ทุไนท , ยัวร์ กอนนะ โน เฮา มัช ไอ มิซ ยู , เบบิ)
Tonight, I dedicate my heart to you
(ทุไนท , ไอ เดดอิเคท ไม ฮาท ทู ยู)
Tonight, I’m gonna be a part of you
(ทุไนท , แอม กอนนะ บี อะ พาท อ็อฝ ยู)
Tonight, you’re gonna know how much I miss you
(ทุไนท , ยัวร์ กอนนะ โน เฮา มัช ไอ มิซ ยู)
And I miss you so
(แอ็นด ดาย มิซ ยู โซ)

[Shane:]
([ เชน : ])
Oh yeah
(โอ เย่)
So put your best dress on
(โซ พัท ยุร เบ็ซท ดเรซ ออน)
And wrap yourself in my arms, my love
(แอ็นด แร็พ ยุรเซลฟ อิน ไม อาม , ไม ลัฝ)

[All:]
([ ออล : ])
Tonight, I’m gonna make it up to you
(ทุไนท , แอม กอนนะ เมค อิท อัพ ทู ยู)
Tonight, I’m gonna make love to you
(ทุไนท , แอม กอนนะ เมค ลัฝ ทู ยู)
Tonight, you’re gonna know how much I miss you, baby
(ทุไนท , ยัวร์ กอนนะ โน เฮา มัช ไอ มิซ ยู , เบบิ)
Tonight, I dedicate my heart to you
(ทุไนท , ไอ เดดอิเคท ไม ฮาท ทู ยู)
Tonight, I’m gonna be a part of you
(ทุไนท , แอม กอนนะ บี อะ พาท อ็อฝ ยู)
Tonight, you’re gonna know how much I miss you
(ทุไนท , ยัวร์ กอนนะ โน เฮา มัช ไอ มิซ ยู)
Baby
(เบบิ)

Tonight, I’m gonna make it up to you
(ทุไนท , แอม กอนนะ เมค อิท อัพ ทู ยู)
Tonight, I’m gonna make love to you
(ทุไนท , แอม กอนนะ เมค ลัฝ ทู ยู)
Tonight, you’re gonna know how much I miss you, baby
(ทุไนท , ยัวร์ กอนนะ โน เฮา มัช ไอ มิซ ยู , เบบิ)
Tonight, I dedicate my heart to you
(ทุไนท , ไอ เดดอิเคท ไม ฮาท ทู ยู)
Tonight, I’m gonna be a part of you
(ทุไนท , แอม กอนนะ บี อะ พาท อ็อฝ ยู)
Tonight, you’re gonna know how much I miss you
(ทุไนท , ยัวร์ กอนนะ โน เฮา มัช ไอ มิซ ยู)
And I miss you so
(แอ็นด ดาย มิซ ยู โซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tonight คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น