เนื้อเพลง That’s The Way It Is คำอ่านไทย Celine Dion

I can read your mind and I know your story
(ไอ แค็น เร็ด ยุร ไมนด แอ็นด ดาย โน ยุร ซโทริ)
I see what you’re going through
(ไอ ซี ฮว็อท ยัวร์ โกอิ้ง ธรู)
It’s an uphill climb, and I’m feeling sorry
(อิทซ แอน อัพฮิล คไลม , แอ็นด แอม ฟีลอิง ซอริ)
But I know it will come to you
(บัท ไอ โน อิท วิล คัม ทู ยู)

Don’t surrender ’cause you can win
(ด้อนท์ ซะเรนเดอะ คอส ยู แค็น วิน)
In this thing called love
(อิน ที ธิง คอล ลัฝ)

When you want it the most there’s no easy way out
(ฮเว็น ยู ว็อนท ดิธ เดอะ โมซท แฑ โน อีสอิ เว เอาท)
When you’re ready to go and your heart’s left in doubt
(ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ ทู โก แอ็นด ยุร ฮาท เล็ฟท อิน เดาท)
Don’t give up on your faith
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน ยุร เฟธ)
Love comes to those who believe it
(ลัฝ คัม ทู โฑส ฮู บิลีฝ อิท)
And that’s the way it is
(แอ็นด แฑ็ท เดอะ เว อิท อีส)

When you question me for a simple answer
(ฮเว็น ยู คเวซชัน มี ฟอ รา ซิ๊มเพิ่ล อานเซอะ)
I don’t know what to say, no
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู เซ , โน)
But it’s plain to see, if you stick together
(บัท อิทซ พเลน ทู ซี , อิฟ ยู ซทิค ทุเกฑเออะ)
You’re gonna find a way, yeah
(ยัวร์ กอนนะ ไฟนด อะ เว , เย่)

So don’t surrender ’cause you can win
(โซ ด้อนท์ ซะเรนเดอะ คอส ยู แค็น วิน)
In this thing called love
(อิน ที ธิง คอล ลัฝ)

When you want it the most there’s no easy way out
(ฮเว็น ยู ว็อนท ดิธ เดอะ โมซท แฑ โน อีสอิ เว เอาท)
When you’re ready to go and your heart’s left in doubt
(ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ ทู โก แอ็นด ยุร ฮาท เล็ฟท อิน เดาท)
Don’t give up on your faith
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน ยุร เฟธ)
Love comes to those who believe it
(ลัฝ คัม ทู โฑส ฮู บิลีฝ อิท)
And that’s the way it is
(แอ็นด แฑ็ท เดอะ เว อิท อีส)

When life is empty with no tomorrow
(ฮเว็น ไลฟ อีส เอมทิ วิฑ โน ทุมอโร)
And loneliness starts to call
(แอ็นด โลนลิเน็ซ ซทาท ทู คอล)
Baby, don’t worry, forget your sorrow
(เบบิ , ด้อนท์ เวอริ , เฟาะเกท ยุร ซอโร)
‘Cause love’s gonna conquer it all, all
(คอส ลัฝ กอนนะ คองเคอะ อิท ดอร์ , ออล)

When you want it the most there’s no easy way out
(ฮเว็น ยู ว็อนท ดิธ เดอะ โมซท แฑ โน อีสอิ เว เอาท)
When you’re ready to go and your heart’s left in doubt
(ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ ทู โก แอ็นด ยุร ฮาท เล็ฟท อิน เดาท)
Don’t give up on your faith
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน ยุร เฟธ)
Love comes to those who believe it
(ลัฝ คัม ทู โฑส ฮู บิลีฝ อิท)
And that’s the way it is
(แอ็นด แฑ็ท เดอะ เว อิท อีส)

When you want it the most there’s no easy way out
(ฮเว็น ยู ว็อนท ดิธ เดอะ โมซท แฑ โน อีสอิ เว เอาท)
When you’re ready to go and your heart’s left in doubt
(ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ ทู โก แอ็นด ยุร ฮาท เล็ฟท อิน เดาท)
Don’t give up on your faith
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน ยุร เฟธ)
Love comes to those who believe it
(ลัฝ คัม ทู โฑส ฮู บิลีฝ อิท)
And that’s the way it is
(แอ็นด แฑ็ท เดอะ เว อิท อีส)

That’s the way it is
(แฑ็ท เดอะ เว อิท อีส)
That’s the way it is, babe
(แฑ็ท เดอะ เว อิท อีส , เบบ)
Don’t give up on your faith
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน ยุร เฟธ)
Love comes to those who believe it
(ลัฝ คัม ทู โฑส ฮู บิลีฝ อิท)
And that’s the way it is.
(แอ็นด แฑ็ท เดอะ เว อิท อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s The Way It Is คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น