เนื้อเพลง My Girl คำอ่านไทย The Temptations

I’ve got sunshine on a cloudy day.
(อิฝ ก็อท ซันชาย ออน อะ คเลาดอิ เด)
When it’s cold outside I’ve got the month of May.
(ฮเว็น อิทซ โคลด เอาทไซด อิฝ ก็อท เดอะ มันธ อ็อฝ เม)

I guess you’d say
(ไอ เก็ซ ยู เซ)
What can make me feel this way?
(ฮว็อท แค็น เมค มี ฟีล ที เว)
My girl [my girl, my girl]
(ไม เกิล [ ไม เกิล , ไม เกิล ])
Talkin’ ’bout my girl [my girl].
(ทอคกิ่น เบาท ไม เกิล [ ไม เกิล ])

I’ve got so much honey the bees envy me.
(อิฝ ก็อท โซ มัช ฮันอิ เดอะ บี เอนฝิ มี)
I’ve got a sweeter song than the birds in the trees.
(อิฝ ก็อท ดา สวีตเดอ ซ็อง แฑ็น เดอะ เบิด ซิน เดอะ ทรี)

Well, I guess you’d say
(เว็ล , ไอ เก็ซ ยู เซ)
What can make me feel this way?
(ฮว็อท แค็น เมค มี ฟีล ที เว)
My girl [my girl, my girl]
(ไม เกิล [ ไม เกิล , ไม เกิล ])
Talkin’ ’bout my girl [my girl].
(ทอคกิ่น เบาท ไม เกิล [ ไม เกิล ])

Hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ)
Hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ)
Ooooh.
(อู้)

I don’t need no money, fortune or fame.
(ไอ ด้อนท์ เน โน มันอิ , ฟอชุน ออ เฟม)
I’ve got all the riches, baby, one man can claim.
(อิฝ ก็อท ดอร์ เดอะ ริชอิส , เบบิ , วัน แม็น แค็น คเลม)

Well, I guess you’d say
(เว็ล , ไอ เก็ซ ยู เซ)
What can make me feel this way?
(ฮว็อท แค็น เมค มี ฟีล ที เว)
My girl [my girl, my girl]
(ไม เกิล [ ไม เกิล , ไม เกิล ])
Talkin’ ’bout my girl [my girl].
(ทอคกิ่น เบาท ไม เกิล [ ไม เกิล ])

I’ve got sunshine on a cloudy day
(อิฝ ก็อท ซันชาย ออน อะ คเลาดอิ เด)
With my girl.
(วิฑ ไม เกิล)
I’ve even got the month of May
(อิฝ อีเฝ็น ก็อท เดอะ มันธ อ็อฝ เม)
With my girl
(วิฑ ไม เกิล)
Talkin’ ’bout
(ทอคกิ่น เบาท)
Talkin’ ’bout
(ทอคกิ่น เบาท)
Talkin’ ’bout
(ทอคกิ่น เบาท)
My girl
(ไม เกิล)
Ooooh
(อู้)
My girl
(ไม เกิล)
As long as I can talk about my girl…
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย แค็น ทอค อะเบาท ไม เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Girl คำอ่านไทย The Temptations

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น