เนื้อเพลง S.E.X. คำอ่านไทย Lyfe Jennings

Eh yo you
(เอ โย ยู)
Now see most cats, would take advantage of you right now
(เนา ซี โมซท แค็ท , วูด เทค แอ็ดฝานทิจ อ็อฝ ยู ไรท เนา)
But I ain’t gone do that yo
(บัท ไอ เอน กอน ดู แดท โย)
Imma give you the game, right
(แอมมา กิฝ ยู เดอะ เกม , ไรท)
Imma give it to you because
(แอมมา กิฝ อิท ทู ยู บิคอส)
I would want somebody to give my little girl the game
(ไอ วูด ว็อนท ซัมบอดี้ ทู กิฝ ไม ลิ๊ทเทิ่ล เกิล เดอะ เกม)
When she done found her S.E.X.
(ฮเว็น ชี ดัน เฟานด เฮอ เอส อี เอ๊กซฺ)

Life’s a trip
(ไลฟ ซา ทริพ)
Virgin just turned 17 and finally got some hips
(เฝอจิน จัซท เทิน 17 แอ็นด ไฟแน็ลลิ ก็อท ซัม ฮิพ)
Hustlers on the block go crazy when you lick ya lips
(ฮัซเลอะ ออน เดอะ บล็อค โก คเรสิ ฮเว็น ยู ลิค ยา ลิพ)
But they just want relation
(บัท เฑ จัซท ว็อนท ริเลฌัน)
They don’t want relationship
(เฑ ด้อนท์ ว็อนท ริเลฌันฌิพ)
[welcome to the real world]
([ เวลคัม ทู เดอะ ริแอ็ล เวิลด ])
It ain’t the same
(อิท เอน เดอะ เซม)
Fellas old enough to be ya daddy know ya name
(เฟลลา โอลด อินัฟ ทู บี ยา แดดดิ โน ยา เนม)
Everybody’s talking’ ‘bout how much that girl done changed
(เอวี่บอดี้ ทอคอิง เบาท เฮา มัช แดท เกิล ดัน เชนจ)
Can’t quite put ya finger on it
(แค็นท คไวท พัท ยา ฟีงเกอะ ออน หนิด)
But you feelin’ strange
(บัท ยู ฟีลิน ซทเรนจ)
Like it’s fire in your veins
(ไลค อิทซ ไฟร อิน ยุร เฝน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Girl it’s just your
(เกิล อิทซ จัซท ยุร)
S.E.X.
(เอส อี เอ๊กซฺ)
Mama’s secret
(มามะ ซีคเร็ท)
And daddy gone go crazy when he finds out that his baby’s found her
(แอ็นด แดดดิ กอน โก คเรสิ ฮเว็น ฮี ไฟนด เอาท แดท ฮิส เบบิ เฟานด เฮอ)
S.E.X.
(เอส อี เอ๊กซฺ)
Take a deep breath
(เทค เก ดีพ บเร็ธ)
And think before you let it go [let it go]
(แอ็นด ธิงค บิโฟ ยู เล็ท ดิธ โก [ เล็ท ดิธ โก ])

The block is packed
(เดอะ บล็อค อีส แพ็ค)
Baby gotta attitude and proud to holla back
(เบบิ กอททะ แอททิทยูด แอ็นด พเราด ทู ฮอลละ แบ็ค)
Momma’s givin’ advice but she ain’t tryna hear that
(มอมมากีฝอิน แอ็ดไฝซ บัท ชี เอน ทายนา เฮีย แดท)
Not because it’s wrong, just her delivery is wack
(น็อท บิคอส อิทซ ร็อง , จัซท เฮอ ดิลีฝเออะริ อีส แวค)
[Shay get ya behind in this house, if I see you with another boy, I swear]
([ เชย์ เก็ท ยา บิไฮนด อิน ที เฮาซ , อิฟ ฟาย ซี ยู วิฑ แอะนัธเออะ บอย , ไอ ซแว ])
Life is rough,
(ไลฟ อีส รัฟ ,)
You say that you’re not ready for sex, but you’re in love
(ยู เซ แดท ยัวร์ น็อท เรดอิ ฟอ เซ็คซ , บัท ยัวร์ อิน ลัฝ)
He says if you’d really loved him, you would give it up
(ฮี เซ อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ลัฝ ฮิม , ยู วูด กิฝ อิท อัพ)
Mama says that’s just a line guys use to get ya stuff
(มามะ เซ แฑ็ท จัซท ดา ไลน ไก ยูซ ทู เก็ท ยา ซทัฟ)
Which one will you trust?
(ฮวิช วัน วิล ยู ทรัซท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Girl it’s just your
(เกิล อิทซ จัซท ยุร)
S.E.X.
(เอส อี เอ๊กซฺ)
Mama’s secret
(มามะ ซีคเร็ท)
And daddy gone go crazy when he finds out that his baby’s found her
(แอ็นด แดดดิ กอน โก คเรสิ ฮเว็น ฮี ไฟนด เอาท แดท ฮิส เบบิ เฟานด เฮอ)
S.E.X.
(เอส อี เอ๊กซฺ)
Take a deep breath
(เทค เก ดีพ บเร็ธ)
And think before you let it go [let it go]
(แอ็นด ธิงค บิโฟ ยู เล็ท ดิธ โก [ เล็ท ดิธ โก ])

Eh yo Lyfe, she may take it better coming from a woman [Give it to her]
(เอ โย ไลฟฺ , ชี เม เทค อิท เบทเทอะ คัมอิง ฟร็อม มา วูมเอิน [ กิฝ อิท ทู เฮอ ])
See he’ll tell you all kind of things to get in your pants, yeah
(ซี เฮ็ล เท็ล ยู ออล ไคนด อ็อฝ ธิง ทู เก็ท อิน ยุร แพ็นท , เย่)
Baby it’s a fact, that once it’s gone [it’s gone] you’ll never get it back [never get it back]
(เบบิ อิทซ ซา แฟ็คท , แดท วันซ อิทซ กอน [ อิทซ กอน ] โยว เนฝเออะ เก็ท ดิธ แบ็ค [ เนฝเออะ เก็ท ดิธ แบ็ค ])
Hold on, to your innocence
(โฮลด ออน , ทู ยุร อีนโนะเซ็นซ)
Use your common sense
(ยูซ ยุร คอมมัน เซ็นซ)
You’re worth waiting for [you’re worth waiting for]
(ยัวร์ เวิธ เวททิง ฟอ [ ยัวร์ เวิธ เวททิง ฟอ ])
Be strong
(บี ซทร็อง)
Honey don’t give in
(ฮันอิ ด้อนท์ กิฝ อิน)
Blessing come with patience
(บเลซซิง คัม วิฑ เพเฌ็นซ)
Until we meet again, I’m praying, for you
(อันทีล วี มีท อะเกน , แอม เพลยอิง , ฟอ ยู)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Girl it’s just your
(เกิล อิทซ จัซท ยุร)
S.E.X.
(เอส อี เอ๊กซฺ)
Mama’s secret
(มามะ ซีคเร็ท)
And daddy gone go crazy when he finds out that his baby’s found her
(แอ็นด แดดดิ กอน โก คเรสิ ฮเว็น ฮี ไฟนด เอาท แดท ฮิส เบบิ เฟานด เฮอ)
S.E.X.
(เอส อี เอ๊กซฺ)
Take a deep breath
(เทค เก ดีพ บเร็ธ)
And think before you let it go [let it go]
(แอ็นด ธิงค บิโฟ ยู เล็ท ดิธ โก [ เล็ท ดิธ โก ])
[Repeat 2x]
([ ริพีท 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S.E.X. คำอ่านไทย Lyfe Jennings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น