เนื้อเพลง Billionaire คำอ่านไทย Rick Ross

Trilllaaaaa…
(ทริลเลเออออ)
BOSSSS
(บอสสสส)
Yeah, trilla, feels good baby
(เย่ , ทริลลา , ฟีล กุด เบบิ)
BOSSSS,
(บอสสสส ,)
I done took over the game nigga,
(ไอ ดัน ทุค โอเฝอะ เดอะ เกม นิกงา ,)
Hoppin’ out the Bugatti with my Ballys on
(โฮ๊พปิน เอาท เดอะ บูแกดดี วิฑ ไม แบลลิ ออน)
No underwear nigga, my jeans tight fitted to nigga
(โน อันเดอะแว นิกงา , ไม จีน ไทท ฟิทเดด ทู นิกงา)
Jay-Z wuddup nigg !
(เจ ซี วอดดับ นิกคฺ !)
Uh, yeah
(อา , เย่)
Let me f**k with ’em right now
(เล็ท มี เอฟ **เค วิฑ เอ็ม ไรท เนา)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Niggas want to kidnap [kidnap], leave me in the trunk, walk away with big stacks [big stacks]
(นิกงา ว็อนท ทู คีดแน็พ [ คีดแน็พ ] , ลีฝ มี อิน เดอะ ทรังค , วอค อะเว วิฑ บิก ซแท็ค [ บิก ซแท็ค ])
They jealous of the fortune, the glitz and the fame my cocaine mortgage,
(เฑ เจลอัซ อ็อฝ เดอะ ฟอชุน , เดอะ กริด แอ็นด เดอะ เฟม ไม โคเคน มอกิจ ,)
In the game like tony parker, snow white range and my partner pocket,
(อิน เดอะ เกม ไลค โทนี่ พาคเกอร์ , ซโน ฮไวท เรนจ แอ็นด ไม พาทเนอะ พอคเค็ท ,)
I’m back on them thangs thats my only problem, homie i put that only mamma.
(แอม แบ็ค ออน เฑ็ม เตง แฑ็ท ไม โอ๊นลี่ พรอบเล็ม , โฮมี ไอ พัท แดท โอ๊นลี่ มะมา)
Still rollin’ with the 4 5th now that i’m rich got these broke niggas so sick,
(ซทิล โรลลิน วิฑ เดอะ 4 5th เนา แดท แอม ริช ก็อท ฑิส บโรค นิกงา โซ ซิค ,)
And my daughters college pre paid, she straight – say thanks to the d game!, in that phantom
(แอ็นด ไม ดอเทอะ คอลเล็จ พรี เพลด , ชี ซทเรท เซ แธ็งค ทู เดอะ ดี เกม ! , อิน แดท แฟนทัม)
On that tupac, ridin’ through the ghetto like i’m lookin’ for a new spot, nawwt. but i’m well
(ออน แดท ทูแปค , ริดอิน ธรู เดอะ เกทโท ไลค แอม ลุคกิน ฟอ รา นยู สพอท , นาวทฺ บัท แอม เว็ล)
Established, i f**k with heroin cause it sells the fastest.
(เอ็ซแทบลิฌ , ไอ เอฟ **เค วิฑ เฮโระอิน คอส อิท เซ็ล เดอะ แฟสเต็ดส)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’ma ride bout mine, and i wouldn’t tell a lie,
(แอมอา ไรด เบาท ไมน , แอ็นด ดาย วูดดึ่น เท็ล อะ ไล ,)
Take it out of town go and get my money right.
(เทค อิท เอาท อ็อฝ ทาวน์ โก แอ็นด เก็ท ไม มันอิ ไรท)
And if it ain’t bout cash, i don’t really care
(แอ็นด อิฟ อิท เอน เบาท แค็ฌ , ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค)
I’m straight ’bout cash, i’m a hood billionaire
(แอม ซทเรท เบาท แค็ฌ , แอม มา ฮุด บีลยะแน)
I’m straight ’bout cash, i’m a hood billionaire
(แอม ซทเรท เบาท แค็ฌ , แอม มา ฮุด บีลยะแน)
I’m straight ’bout cash, i’m a hood billionaire
(แอม ซทเรท เบาท แค็ฌ , แอม มา ฮุด บีลยะแน)
If it ain’t ’bout cash i don’t really care,
(อิฟ อิท เอน เบาท แค็ฌ ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค ,)
I’m straight ’bout cash,
(แอม ซทเรท เบาท แค็ฌ ,)
I’m a hood billionaire.
(แอม มา ฮุด บีลยะแน)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Uh, boss
(อา , บอส)
A bitch try to stick me,
(อะ บิช ทไร ทู ซทิค มี ,)
Just cause you f**k me don’t mean you can kiss me, naww
(จัซท คอส ยู เอฟ **เค มี ด้อนท์ มีน ยู แค็น คิซ มี , นาว)
I only f**k with the O.G.’s, the ones that won’t turn you in to the police,
(ไอ โอ๊นลี่ เอฟ **เค วิฑ ดิ โอ จี เอส , ดิ วัน แดท ว็อนท เทิน ยู อิน ทู เดอะ โพะลีซ ,)
On the run, I’m through with nigga four keys
(ออน เดอะ รัน , แอม ธรู วิฑ นิกงา โฟ คี)
I.d.’s, passports it was so sweet [they lookin’ baby!]
(ไอ ดี เอส , พาซโพท ซิท วอส โซ สวี้ท [ เฑ ลุคกิน เบบิ ! ])
Front yard still a carshow, bugatti, the gotti and my rocko
(ฟรันท ยาด ซทิล อะ คาร์โชว์ , บูแกดดี , เดอะ ก๊อดดิ แอ็นด ไม รอคโก)
I won’t let the roof up, kingdom come, prince is a ?
(ไอ ว็อนท เล็ท เดอะ รูฟ อัพ , คีงดัม คัม , พรินซ อีส ซา)
To be loved, to be loved, oh what a feeling for me to be loved
(ทู บี ลัฝ , ทู บี ลัฝ , โอ ฮว็อท ดา ฟีลอิง ฟอ มี ทู บี ลัฝ)
Haters want to murder me and i can smell a hit,
(เฮเดอ ว็อนท ทู เมอเดอะ มี แอ็นด ดาย แค็น ซเม็ล อะ ฮิท ,)
So its music to my ears everytime i feel a clip,
(โซ อิทซ มยูสิค ทู ไม เอีย เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฟีล อะ คลิพ ,)
I’m a card shark up in a hard rock, 20 grand a hand baby jam in the ipod?
(แอม มา คาด ฌาค อัพ อิน อะ ฮาด ร็อค , 20 แกรนด์ อะ แฮ็นด เบบิ แจ็ม อิน ดิ ไอพอด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m a ride ’bout mine, and i wouldn’t tell a lie,
(แอม มา ไรด เบาท ไมน , แอ็นด ดาย วูดดึ่น เท็ล อะ ไล ,)
Take it out of town go and get my money right.
(เทค อิท เอาท อ็อฝ ทาวน์ โก แอ็นด เก็ท ไม มันอิ ไรท)
And if it aint ’bout cash, i don’t really care
(แอ็นด อิฟ อิท เอน เบาท แค็ฌ , ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค)
I’m straight ’bout cash, i’m a hood billionaire
(แอม ซทเรท เบาท แค็ฌ , แอม มา ฮุด บีลยะแน)
I’m straight ’bout cash, i’m a hood billionaire
(แอม ซทเรท เบาท แค็ฌ , แอม มา ฮุด บีลยะแน)
I’m straight ’bout cash, i’m a hood billionaire
(แอม ซทเรท เบาท แค็ฌ , แอม มา ฮุด บีลยะแน)
If it aint ’bout cash i don’t really care,
(อิฟ อิท เอน เบาท แค็ฌ ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค ,)
I’m straight ’bout cash,
(แอม ซทเรท เบาท แค็ฌ ,)
I’m a hood billionaire.
(แอม มา ฮุด บีลยะแน)

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Boss
(บอส)
Hit a hundred grand in a day damn
(ฮิท ดา ฮันดเร็ด แกรนด์ อิน อะ เด แด็ม)
Whip that white girl just like k-fed
(ฮวิพ แดท ฮไวท เกิล จัซท ไลค เค เฟ็ด)
Got me a white girl, i f**k til her face red,
(ก็อท มี อะ ฮไวท เกิล , ไอ เอฟ **เค ทิล เฮอ เฟซ เร็ด ,)
Yeah her food tastes bad, but she givin great head,
(เย่ เฮอ ฟูด เทซท แบ็ด , บัท ชี กีฝอิน กเรท เฮ็ด ,)
Please let me say that, i really love a fat ass
(พลีส เล็ท มี เซ แดท , ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ อะ แฟ็ท อาซ)
Take her to the dealer ship, and shecan she can get that
(เทค เฮอ ทู เดอะ ดีลเออะ ฌิพ , แอ็นด ชีแคน ชี แค็น เก็ท แดท)
My heart in the ghetto, i’m married to the projects
(ไม ฮาท อิน เดอะ เกทโท , แอม แมริด ทู เดอะ พรอจเอ็คท)
I ride with AR, incase a nigga start shit
(ไอ ไรด วิฑ เออะ , อินเคลส อะ นิกงา ซทาท ชิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m a ride bout mine, and i wouldn’t tell a lie,
(แอม มา ไรด เบาท ไมน , แอ็นด ดาย วูดดึ่น เท็ล อะ ไล ,)
Take it out of town go and get my money right.
(เทค อิท เอาท อ็อฝ ทาวน์ โก แอ็นด เก็ท ไม มันอิ ไรท)
And if it aint bout cash, i dont really care
(แอ็นด อิฟ อิท เอน เบาท แค็ฌ , ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค)
I’m straight bout cash, i’m a hood billionaire
(แอม ซทเรท เบาท แค็ฌ , แอม มา ฮุด บีลยะแน)
I’m straight bout cash, i’m a hood billionaire
(แอม ซทเรท เบาท แค็ฌ , แอม มา ฮุด บีลยะแน)
I’m straight bout cash, i’m a hood billionaire
(แอม ซทเรท เบาท แค็ฌ , แอม มา ฮุด บีลยะแน)
If it aint bout cash i dont really care,
(อิฟ อิท เอน เบาท แค็ฌ ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค ,)
I’m straight bout cash,
(แอม ซทเรท เบาท แค็ฌ ,)
I’m a hood billionaire.
(แอม มา ฮุด บีลยะแน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Billionaire คำอ่านไทย Rick Ross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น