เนื้อเพลง Dance With My Father คำอ่านไทย Luther Vandross

Back when I was a child, before life removed all the innocence
(แบ็ค ฮเว็น นาย วอส ซา ไชล , บิโฟ ไลฟ ริมูฝ ออล ดิ อีนโนะเซ็นซ)
My father would lift me high and dance with my mother and me and then
(ไม ฟาเฑอะ วูด ลิฟท มี ไฮ แอ็นด ดานซ วิฑ ไม ม๊าเธ่อร์ แอ็นด มี แอ็นด เฑ็น)
Spin me around ‘til I fell asleep
(ซพิน มี อะเรานด ทิล ไอ เฟ็ล อัซลีพ)
Then up the stairs he would carry me
(เฑ็น อัพ เดอะ ซแท ฮี วูด แคริ มี)
And I knew for sure I was loved
(แอ็นด ดาย นยู ฟอ ฌุร ไอ วอส ลัฝ)
If I could get another chance, another walk, another dance with him
(อิฟ ฟาย คูด เก็ท แอะนัธเออะ ชานซ , แอะนัธเออะ วอค , แอะนัธเออะ ดานซ วิฑ ฮิม)
I’d play a song that would never, ever end
(อาย พเล อะ ซ็อง แดท วูด เนฝเออะ , เอฝเออะ เอ็นด)
How I’d love, love, love
(เฮา อาย ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
To dance with my father again
(ทู ดานซ วิฑ ไม ฟาเฑอะ อะเกน)
When I and my mother would disagree
(ฮเว็น นาย แอ็นด ไม ม๊าเธ่อร์ วูด ดิซักริ)
To get my way, I would run from her to him
(ทู เก็ท ไม เว , ไอ วูด รัน ฟร็อม เฮอ ทู ฮิม)
He’d make me laugh just to comfort me
(ฮีด เมค มี ลาฟ จัซท ทู คัมเฟิท มี)
Then finally make me do just what my mama said
(เฑ็น ไฟแน็ลลิ เมค มี ดู จัซท ฮว็อท ไม มามะ เซ็ด)
Later that night when I was asleep
(เลทเออะ แดท ไนท ฮเว็น นาย วอส อัซลีพ)
He left a dollar under my sheet
(ฮี เล็ฟท ดา ดอลเลอะ อันเดอะ ไม ฌีท)
Never dreamed that he would be gone from me
(เนฝเออะ ดรีม แดท ฮี วูด บี กอน ฟร็อม มี)
If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him
(อิฟ ฟาย คูด ซทีล วัน ไฟแน็ล กลานซ , วัน ไฟแน็ล ซเท็พ , วัน ไฟแน็ล ดานซ วิฑ ฮิม)
I’d play a song that would never, ever end
(อาย พเล อะ ซ็อง แดท วูด เนฝเออะ , เอฝเออะ เอ็นด)
‘Cause I’d love, love, love
(คอส อาย ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
To dance with my father again
(ทู ดานซ วิฑ ไม ฟาเฑอะ อะเกน)
Sometimes I’d listen outside her door
(ซัมไทม์ อาย ลิ๊สซึ่น เอาทไซด เฮอ โด)
And I’d hear how my mother cried for him
(แอ็นด อาย เฮีย เฮา ไม ม๊าเธ่อร์ คไร ฟอ ฮิม)
I pray for her even more than me
(ไอ พเร ฟอ เฮอ อีเฝ็น โม แฑ็น มี)
I pray for her even more than me
(ไอ พเร ฟอ เฮอ อีเฝ็น โม แฑ็น มี)
I know I’m praying for much too much
(ไอ โน แอม เพลยอิง ฟอ มัช ทู มัช)
But could you send back the only man she loved
(บัท คูด ยู เซ็นด แบ็ค ดิ โอ๊นลี่ แม็น ชี ลัฝ)
I know you don’t do it usually
(ไอ โน ยู ด้อนท์ ดู อิท ยูฉัวลิ)
But dear Lord she’s dying
(บัท เดีย ลอด ชี ไดอิง)
To dance with my father again
(ทู ดานซ วิฑ ไม ฟาเฑอะ อะเกน)
Every night I fall asleep and this is all I ever dream
(เอฝริ ไนท ไอ ฟอล อัซลีพ แอ็นด ที ซิส ซอร์ ไอ เอฝเออะ ดรีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dance With My Father คำอ่านไทย Luther Vandross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น