เนื้อเพลง Baby คำอ่านไทย Ashanti

I don’t remember feeling like this…
(ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ ฟีลอิง ไลค ที)
Baby…Baby I love you…Baby…Baby I love you.
(เบบิ เบบิ ไอ ลัฝ ยู เบบิ เบบิ ไอ ลัฝ ยู)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I got this jones forming in my bones [from a man]
(ไอ ก็อท ที โจเนส ฟอร์มิง อิน ไม โบน [ ฟร็อม มา แม็น ])
who indeed took over my soul, [understand]
(ฮู อินดีด ทุค โอเฝอะ ไม โซล , [ อันเดิซแทนด ])
I couldn’t breathe if he ever said [he would leave],
(ไอ คูดซึ่น บรีฑ อิฟ ฮี เอฝเออะ เซ็ด [ ฮี วูด ลีฝ ] ,)
get on my knees till they bloody red, [baby please]
(เก็ท ออน ไม นี ทิล เฑ บลัดอิ เร็ด , [ เบบิ พลีส ])
see I don’t know if you get it yet, [just don’t know]
(ซี ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ยู เก็ท ดิธ เย็ท , [ จัซท ด้อนท์ โน ])
He’s like the lighter to my cigarette,
(อีส ไลค เดอะ ไลทเออะ ทู ไม ซิกะเรท ,)
[watch me smoke], I never knew another human life
([ ว็อช มี ซโมค ] , ไอ เนฝเออะ นยู แอะนัธเออะ ฮยูแม็น ไลฟ)
[didn’t know] can have the power to take over mine,
([ ดิ๊นอิน โน ] แค็น แฮ็ฝ เดอะ เพาเออะ ทู เทค โอเฝอะ ไมน ,)
So baby baby.
(โซ เบบิ เบบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Baby, baby, baby, baby, baby,[baby I love you] baby,
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , [ เบบิ ไอ ลัฝ ยู ] เบบิ ,)
baby,baby baby,baby, I love it when I hear
(เบบิ , เบบิ เบบิ , เบบิ , ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น นาย เฮีย)
ya name, got me sayin’ baby, baby, baby,
(ยา เนม , ก็อท มี เซย์อิน เบบิ , เบบิ , เบบิ ,)
baby, baby,[baby I love you] baby, baby, baby, baby, baby.
(เบบิ , เบบิ , [ เบบิ ไอ ลัฝ ยู ] เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
See, I could never feel alone with you [in my life],
(ซี , ไอ คูด เนฝเออะ ฟีล อะโลน วิฑ ยู [ อิน ไม ไลฟ ] ,)
I’ll give up everything I own for you [won’t
(อิล กิฝ อัพ เอ๊วี่ติง ไอ โอน ฟอ ยู [ ว็อนท)
think twice], almost a shame how I’m mesmerized [such a shame],
(ธิงค ทไวซ ] , ออลโมซท ดา เฌม เฮา แอม เมสเมอไรส [ ซัช อะ เฌม ] ,)
I lose my thought looking in your eyes [I know why]
(ไอ ลูส ไม ธอท ลุคอิง อิน ยุร ไอ [ ไอ โน ฮไว ])
because your kisses make my lips quiver and [that’s real] and when you
(บิคอส ยุร คีสเซซ เมค ไม ลิพ ควีฝเออะ แอ็นด [ แฑ็ท ริแอ็ล ] แอ็นด ฮเว็น ยู)
touch me my whole body shivers. [I can feel] now,
(ทั๊ช มี ไม โฮล บอดอิ ฌีฝเออะ [ ไอ แค็น ฟีล ] เนา ,)
I can see how another life[nother life] could
(ไอ แค็น ซี เฮา แอะนัธเออะ ไลฟ [ นอทเดอ ไลฟ ] คูด)
have the power to take over mine cause your my.
(แฮ็ฝ เดอะ เพาเออะ ทู เทค โอเฝอะ ไมน คอส ยุร ไม)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Baby, I can’t see my world [I can’t see] living here on
(เบบิ , ไอ แค็นท ซี ไม เวิลด [ ไอ แค็นท ซี ] ลีฝอิง เฮียร ออน)
God’s green earth, you don’t know what
(ก็อด กรีน เอิธ , ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท)
You’ve done to me, [done to me] I never thought
(ยู๊ฟ ดัน ทู มี , [ ดัน ทู มี ] ไอ เนฝเออะ ธอท)
I’d need you desperately,[desperately] it’s kind
(อาย เน ยู เดซเพอะริทลิ , [ เดซเพอะริทลิ ] อิทซ ไคนด)
Of sick how I’m stuck on you[stuck on you]
(อ็อฝ ซิค เฮา แอม ซทัค ออน ยู [ ซทัค ออน ยู ])
But I don’t care cause I’m needing you [I’m needing you]
(บัท ไอ ด้อนท์ แค คอส แอม นี๊ดดิงยู [ แอม นี๊ดดิงยู ])
And how I feel will remain the same [remains the same]
(แอ็นด เฮา ไอ ฟีล วิล ริเมน เดอะ เซม [ ริเมน เดอะ เซม ])
Cause your’re my baby, [cause your my baby]
(คอส ยัวร์โอว ไม เบบิ , [ คอส ยุร ไม เบบิ ])
Listen and when the world starts to stress me out,
(ลิ๊สซึ่น แอ็นด ฮเว็น เดอะ เวิลด ซทาท ทู ซทเร็ซ มี เอาท ,)
[where I run] it’s to you boy without
([ ฮแว ไอ รัน ] อิทซ ทู ยู บอย วิเฑาท)
A doubt [you’re the one] who keeps me sane and I can’t complain
(อะ เดาท [ ยัวร์ ดิ วัน ] ฮู คีพ มี เซน แอ็นด ดาย แค็นท ค็อมพเลน)
[can’t complain] you’re like a
([ แค็นท ค็อมพเลน ] ยัวร์ ไลค เก)
Drug you relieve my pain [may seem strange]
(ดรัก ยู ริลีฝ ไม เพน [ เม ซีม ซทเรนจ ])
You’re like the blood flowing through my veins, [oooo]
(ยัวร์ ไลค เดอะ บลัด ฟโลอิง ธรู ไม เฝน , [ อู้ ])
Keeps me alive and feeding my brain,
(คีพ มี อะไลฝ แอ็นด ฟรีดดิง ไม บเรน ,)
[oooo] now this is how another human life [nother life] could
([ อู้ ] เนา ที ซิส เฮา แอะนัธเออะ ฮยูแม็น ไลฟ [ นอทเดอ ไลฟ ] คูด)
Have the power to take over mine cause your my
(แฮ็ฝ เดอะ เพาเออะ ทู เทค โอเฝอะ ไมน คอส ยุร ไม)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น