เนื้อเพลง Sober คำอ่านไทย P!nk

I don’t wanna be the girl who laughs the loudest
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ เกิล ฮู ลาฟ เดอะ ลาวเดดชฺ)
Or the girl who never wants to be alone
(ออ เดอะ เกิล ฮู เนฝเออะ ว็อนท ทู บี อะโลน)
I don’t wanna be there calling 4 o’clock in the morning
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี แฑ คอลลิง 4 โอคล็อก อิน เดอะ มอนิง)
Cause I’m the only one you know in the world that won’t be home
(คอส แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู โน อิน เดอะ เวิลด แดท ว็อนท บี โฮม)

Ah, the sun is blinding
(อา , เดอะ ซัน อีส บลายดิง)
I stayed up again
(ไอ ซเท อัพ อะเกน)
Oh, I am finding
(โอ , ไอ แอ็ม ไฟนดิง)
That that’s not the way I want my story to end
(แดท แฑ็ท น็อท เดอะ เว ไอ ว็อนท ไม ซโทริ ทู เอ็นด)

I’m safe
(แอม เซฟ)
Up high
(อัพ ไฮ)
Nothing can touch me
(นัธอิง แค็น ทั๊ช มี)
But why do I feel this party’s over?
(บัท ฮไว ดู ไอ ฟีล ที พาทิ โอเฝอะ)
No pain
(โน เพน)
Inside
(อีนไซด)
You’re my protection
(ยัวร์ ไม พโระเทคฌัน)
But how do I feel this good sober?
(บัท เฮา ดู ไอ ฟีล ที กุด โซเบอะ)

I don’t wanna be the girl that has to fill the silence
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ เกิล แดท แฮ็ส ทู ฟิล เดอะ ไซเล็นซ)
The quiet scares me ’cause it screams the truth
(เดอะ คไวเอ็ท ซแค มี คอส อิท ซครีม เดอะ ทรูธ)
Please don’t tell me that we had that conversation
(พลีส ด้อนท์ เท็ล มี แดท วี แฮ็ด แดท คอนเฝอะเซฌัน)
Cause I won’t remember, save your breath, ’cause what’s the use?
(คอส ไอ ว็อนท ริเมมเบอะ , เซฝ ยุร บเร็ธ , คอส ฮว็อท ดิ ยูซ)

Ah, the night is calling?
(อา , เดอะ ไนท อีส คอลลิง)
And it whispers to me softly come and play
(แอ็นด ดิท ฮวีซเพอะ ทู มี ซอฟทลิ คัม แอ็นด พเล)
But I, I am falling
(บัท ไอ , ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง)
And If I let myself go I’m the only one to blame
(แอ็นด อิฟ ฟาย เล็ท ไมเซลฟ โก แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู บเลม)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m safe
(แอม เซฟ)
Up high
(อัพ ไฮ)
Nothing can touch me
(นัธอิง แค็น ทั๊ช มี)
But why do I feel this party’s over?
(บัท ฮไว ดู ไอ ฟีล ที พาทิ โอเฝอะ)
No pain
(โน เพน)
Inside
(อีนไซด)
You’re like perfection
(ยัวร์ ไลค เพอะเฟคฌัน)
But how do I feel this good sober?
(บัท เฮา ดู ไอ ฟีล ที กุด โซเบอะ)

Coming down, coming down, coming down
(คัมอิง เดาน , คัมอิง เดาน , คัมอิง เดาน)
Spinning ’round, spinning ’round, spinning ’round
(สปินนิ่ง เรานด , สปินนิ่ง เรานด , สปินนิ่ง เรานด)
I’m looking for myself, sober
(แอม ลุคอิง ฟอ ไมเซลฟ , โซเบอะ)
Coming down, coming down, coming down
(คัมอิง เดาน , คัมอิง เดาน , คัมอิง เดาน)
Spinning ’round, spinning ’round, spinning ’round
(สปินนิ่ง เรานด , สปินนิ่ง เรานด , สปินนิ่ง เรานด)
Looking for myself, sober
(ลุคอิง ฟอ ไมเซลฟ , โซเบอะ)

When it’s good, then it’s good, it’s so good ’till it goes bad
(ฮเว็น อิทซ กุด , เฑ็น อิทซ กุด , อิทซ โซ กุด ทิล อิท โกซ แบ็ด)
‘Till you’re trying to find the you that you once had
(ทิล ยัวร์ ทไรอิง ทู ไฟนด เดอะ ยู แดท ยู วันซ แฮ็ด)
I have heard myself cry, never again
(ไอ แฮ็ฝ เฮิด ไมเซลฟ คไร , เนฝเออะ อะเกน)
Broken down in agony just tryin’ to find a friend
(บโรเค็น เดาน อิน แอกโอะนิ จัซท ทายอิน ทู ไฟนด อะ ฟเร็นด)

Oh,
(โอ ,)
Oh,
(โอ ,)

[Chorus:Repeat x2]
([ โครัซ : ริพีท x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sober คำอ่านไทย P!nk

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น