เนื้อเพลง Bugaboo คำอ่านไทย Destiny’s Child

[1:]
([ 1 : ])
You make me wanna throw my pager out the window
(ยู เมค มี วอนนา ธโร ไม เฝน เอาท เดอะ วีนโด)
tell MCI to cut the phone calls
(เท็ล เอมซีไอ ทู คัท เดอะ โฟน คอล)
break my lease so i can move
(บเรค ไม ลีซ โซ ไอ แค็น มูฝ)
cause you a bug a boo, a bug a boo
(คอส ยู อะ บัก อะ บู , อะ บัก อะ บู)
i wanna put your number on the call block
(ไอ วอนนา พัท ยุร นัมเบอะ ออน เดอะ คอล บล็อค)
have AOL make my emails stop
(แฮ็ฝ เอโอแอล เมค ไม อีเมล์ ซท็อพ)
cause you a bug a boo
(คอส ยู อะ บัก อะ บู)
you buggin what? you buggin who? you buggin me!
(ยู บักกิน ฮว็อท ยู บักกิน ฮู ยู บักกิน มี !)
and dont you see it aint cool
(แอ็นด ด้อนท์ ยู ซี อิท เอน คูล)

[2:]
([ 2 : ])
its not hot that you be callin me
(อิทซ น็อท ฮ็อท แดท ยู บี คอลลิน มี)
stressin me pagin my beeper
(สเตสซิน มี เพจิ้น ไม บีเพอ)
you’re just non-stop and its not hot
(ยัวร์ จัซท น็อน ซท็อพ แอ็นด อิทซ น็อท ฮ็อท)
that you be leavin me messages every 10 minutes and then you stop by
(แดท ยู บี เลวิน มี เมซซิจ เอฝริ 10 มินยูท แซน เฑ็น ยู ซท็อพ ไบ)
when i first met you, you were cool
(ฮเว็น นาย เฟิซท เม็ท ยู , ยู เวอ คูล)
but it was game you had me fooled
(บัท ดิธ วอส เกม ยู แฮ็ด มี ฟูล)
cause 20 minutes after i gave you my number
(คอส 20 มินยูท อาฟเทอะ ไอ เกฝ ยู ไม นัมเบอะ)
you already had my mailbox full
(ยู ออลเรดอิ แฮ็ด ไม เมล์บอค ฟูล)

[3:]
([ 3 : ])
so what you bought a pair of shoes
(โซ ฮว็อท ยู บอท ดา แพ อ็อฝ ฌู)
what now i guess you think i owe you
(ฮว็อท เนา ไอ เก็ซ ยู ธิงค ไอ โอ ยู)
you dont have to call as much as you do
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอล แอ็ส มัช แอ็ส ยู ดู)
i’d give em back to be through with you
(อาย กิฝ เอ็ม แบ็ค ทู บี ธรู วิฑ ยู)
and so what my momma likes you
(แอ็นด โซ ฮว็อท ไม มอมมาไลค ยู)
what now i guess you think i will too
(ฮว็อท เนา ไอ เก็ซ ยู ธิงค ไอ วิล ทู)
even if the pope he said he likes you too
(อีเฝ็น อิฟ เดอะ โพพ ฮี เซ็ด ฮี ไลค ยู ทู)
i dont really care cause you’re a bug a boo
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค คอส ยัวร์ อะ บัก อะ บู)

[repeat 1 [with addlibs]]
([ ริพีท 1 [ วิฑ แอดดิลิบสฺ ] ])

[4:]
([ 4 : ])
its not hot that when in blockin your phone number
(อิทซ น็อท ฮ็อท แดท ฮเว็น อิน บอกคิน ยุร โฟน นัมเบอะ)
you call me from over your best friends house
(ยู คอล มี ฟร็อม โอเฝอะ ยุร เบ็ซท ฟเร็นด เฮาซ)
and its not hot that i cant even go out with my girlfriends
(แอ็นด อิทซ น็อท ฮ็อท แดท ไอ แค็นท อีเฝ็น โก เอาท วิฑ ไม เกลิลเฟรน)
without you trackin me down
(วิเฑาท ยู แทคคิน มี เดาน)
you need to chill out with that mess
(ยู เน ทู ชิล เอาท วิฑ แดท เมซ)
cause you cant keep havin me stressed
(คอส ยู แค็นท คีพ เฮฝวิน มี ซทเร็ซ)
cause everytime my phone rings it seems to be you
(คอส เอ๊รี่ไทม์ ไม โฟน ริง ซิท ซีม ทู บี ยู)
and im prayin that it is someone else
(แอ็นด แอม เพลย์อิน แดท ดิธ อีส ซัมวัน เอ็ลซ)

[repeat 3]
([ ริพีท 3 ])
[repeat 1]
([ ริพีท 1 ])

[5:]
([ 5 : ])
when you call me on the phone you’re buggin me
(ฮเว็น ยู คอล มี ออน เดอะ โฟน ยัวร์ บักกิน มี)
when you follow me around you’re buggin me
(ฮเว็น ยู ฟอลโล มี อะเรานด ยัวร์ บักกิน มี)
everything you do be buggin me
(เอ๊วี่ติง ยู ดู บี บักกิน มี)
you buggin me, you buggin me
(ยู บักกิน มี , ยู บักกิน มี)
when you show up at my door you’re buggin me
(ฮเว็น ยู โฌ อัพ แอ็ท ไม โด ยัวร์ บักกิน มี)
when you open up your mouth you’re buggin me
(ฮเว็น ยู โอเพ็น อัพ ยุร เมาธ ยัวร์ บักกิน มี)
everytime i see your face you’re buggin me
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยุร เฟซ ยัวร์ บักกิน มี)
you’re buggin me your buggin me
(ยัวร์ บักกิน มี ยุร บักกิน มี)

[repeat 1 with adlibs]
([ ริพีท 1 วิฑ แอ็ดลิบ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bugaboo คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น