เนื้อเพลง When I’m Gone คำอ่านไทย Eminem

[Introduction:]
([ อีนทโระดัคฌัน : ])
Yeah…
(เย่)
It’s my life…
(อิทซ ไม ไลฟ)
My own words I guess…
(ไม โอน เวิด ซาย เก็ซ)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Have you ever loved someone so much, you’d give an arm for?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ ลัฝ ซัมวัน โซ มัช , ยู กิฝ แอน อาม ฟอ)
Not the expression, no, literally give an arm for?
(น็อท ดิ เอ็คซพเรฌอัน , โน , ลีทเออะแรลลิ กิฝ แอน อาม ฟอ)
When they know they’re your heart
(ฮเว็น เฑ โน เดรว ยุร ฮาท)
And you know you were their armour
(แอ็นด ยู โน ยู เวอ แฑ อาเมอะ)
And you will destroy anyone who would try to harm her
(แอ็นด ยู วิล ดิซทรอย เอนอิวัน ฮู วูด ทไร ทู ฮาม เฮอ)
But what happens when karma, turns right around and bites you?
(บัท ฮว็อท แฮพเพ็น ฮเว็น คามะ , เทิน ไรท อะเรานด แอ็นด ไบท ยู)
And everything you stand for, turns on you to spite you?
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ซแท็นด ฟอ , เทิน ออน ยู ทู ซไพท ยู)
What happens when you become the main source of her pain?
(ฮว็อท แฮพเพ็น ฮเว็น ยู บิคัม เดอะ เมน โซซ อ็อฝ เฮอ เพน)
“Daddy look what I made“, Dad’s gotta go catch a plane
(“ แดดดิ ลุค ฮว็อท ไอ เมด “ , แด็ด กอททะ โก แค็ช อะ พเลน)
“Daddy where’s Mommy? I can’t find Mommy where is she?“
(“ แดดดิ ฮแว มอมมิ ไอ แค็นท ไฟนด มอมมิ ฮแว อีส ชี “)
I don’t know go play Hailie, baby, your Daddy’s busy
(ไอ ด้อนท์ โน โก พเล เฮลลี่ , เบบิ , ยุร แดดดิ บีสอิ)
Daddy’s writing a song, this song ain’t goin’ write itself
(แดดดิ ไรทอิง อะ ซ็อง , ที ซ็อง เอน โกอิน ไรท อิทเซลฟ)
I’ll give you one underdog then you gotta swing by yourself
(อิล กิฝ ยู วัน อันเดอะด็อก เฑ็น ยู กอททะ ซวิง ไบ ยุรเซลฟ)
Then turn right around in that song and tell her you love her
(เฑ็น เทิน ไรท อะเรานด อิน แดท ซ็อง แอ็นด เท็ล เฮอ ยู ลัฝ เฮอ)
And put hands on her mother, who’s a spitting image of her
(แอ็นด พัท แฮ็นด ออน เฮอ ม๊าเธ่อร์ , ฮู ซา สปิ๊ดดิง อีมอิจ อ็อฝ เฮอ)
That’s Slim Shady, yeah baby, Slim Shady’s crazy
(แฑ็ท ซลิม เฌดอิ , เย่ เบบิ , ซลิม เฌดอิ คเรสิ)
Shady made me, but tonight Shady’s rocka-by-baby…
(เฌดอิ เมด มี , บัท ทุไนท เฌดอิ รอคกา ไบ เบบิ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
(แอ็นด ฮเว็น แอม กอน , จัซท แคริ ออน , ด้อนท์ โมน)
Rejoice every time you hear the sound of my voice
(ริจอยซ เอฝริ ไทม ยู เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ ไม ฝอยซ)
Just know that I’m looking down on you smiling
(จัซท โน แดท แอม ลุคอิง เดาน ออน ยู ซไมลอิง)
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no pain
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน ฟีล อะ ธิง , โซ เบบิ ด้อนท์ ฟีล โน เพน)
Just smile back
(จัซท ซไมล แบ็ค)
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
(แอ็นด ฮเว็น แอม กอน , จัซท แคริ ออน , ด้อนท์ โมน)
Rejoice every time you hear the sound of my voice
(ริจอยซ เอฝริ ไทม ยู เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ ไม ฝอยซ)
Just know that I’m looking down on you smiling
(จัซท โน แดท แอม ลุคอิง เดาน ออน ยู ซไมลอิง)
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no pain
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน ฟีล อะ ธิง , โซ เบบิ ด้อนท์ ฟีล โน เพน)
Just smile back…
(จัซท ซไมล แบ็ค)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
I keep having this dream, I’m pushin’ Hailie on the swing
(ไอ คีพ แฮฝวิ่ง ที ดรีม , แอม พรุซชิน เฮลลี่ ออน เดอะ ซวิง)
She keeps screaming, she don’t want me to sing
(ชี คีพ ซครีมอิง , ชี ด้อนท์ ว็อนท มี ทู ซิง)
“You’re making Mommy cry, why? Why is Mommy crying?“
(“ ยัวร์ เมคอิง มอมมิ คไร , ฮไว ฮไว อีส มอมมิ คไรอิง “)
Baby, Daddy ain’t leaving no more, “Daddy you’re lying“
(เบบิ , แดดดิ เอน ลีฝอิงส โน โม , “ แดดดิ ยัวร์ ลายยิง “)
“You always say that, you always say this is the last time
(“ ยู ออลเว เซ แดท , ยู ออลเว เซ ที ซิส เดอะ ลาซท ไทม)
But you ain’t leaving no more, Daddy you’re mine“
(บัท ยู เอน ลีฝอิงส โน โม , แดดดิ ยัวร์ ไมน “)
She’s piling boxes in front of the door trying to block it
(ชี พลายลิง บ็อกซ ซิน ฟรันท อ็อฝ เดอะ โด ทไรอิง ทู บล็อค อิท)
“Daddy please, Daddy don’t leave, Daddy – no stop it!“
(“ แดดดิ พลีส , แดดดิ ด้อนท์ ลีฝ , แดดดิ โน ซท็อพ อิท ! “)
Goes in her pocket, pulls out a tiny necklace locket
(โกซ ซิน เฮอ พอคเค็ท , พุล เอาท ดา ไทนิ เนคเครด ลอคเค็ท)
It’s got a picture, “This’ll keep you safe Daddy, take it witcha“
(อิทซ ก็อท ดา พีคเชอะ , “ เดซเซล คีพ ยู เซฟ แดดดิ , เทค อิท วิทชา “)
I look up, it’s just me standing in the mirror
(ไอ ลุค อัพ , อิทซ จัซท มี ซแทนดิง อิน เดอะ มีเรอะ)
These stinking walls must be talking, cause man I can hear ’em
(ฑิส ซทีงคิง วอล มัซท บี ทอคอิง , คอส แม็น นาย แค็น เฮีย เอ็ม)
They’re saying “You’ve got one more chance to do right“ – and it’s tonight
(เดรว เซอิง “ ยู๊ฟ ก็อท วัน โม ชานซ ทู ดู ไรท “ แอ็นด อิทซ ทุไนท)
Now go out there and show ’em that you love ’em before it’s too late
(เนา โก เอาท แฑ แอ็นด โฌ เอ็ม แดท ยู ลัฝ เอ็ม บิโฟ อิทซ ทู เลท)
And just as I go to walk out of my bedroom door
(แอ็นด จัซท แอ็ส ซาย โก ทู วอค เอาท อ็อฝ ไม เบดรูม โด)
It turns to a stage, they’re gone, and this spotlight is on
(อิท เทิน ทู อะ ซเทจ , เดรว กอน , แอ็นด ที สปอทไลท์ อีส ออน)
And I’m singing…
(แอ็นด แอม ซิงกิง)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
(แอ็นด ฮเว็น แอม กอน , จัซท แคริ ออน , ด้อนท์ โมน)
Rejoice every time you hear the sound of my voice
(ริจอยซ เอฝริ ไทม ยู เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ ไม ฝอยซ)
Just know that I’m looking down on you smiling
(จัซท โน แดท แอม ลุคอิง เดาน ออน ยู ซไมลอิง)
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no pain
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน ฟีล อะ ธิง , โซ เบบิ ด้อนท์ ฟีล โน เพน)
Just smile back
(จัซท ซไมล แบ็ค)
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
(แอ็นด ฮเว็น แอม กอน , จัซท แคริ ออน , ด้อนท์ โมน)
Rejoice every time you hear the sound of my voice
(ริจอยซ เอฝริ ไทม ยู เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ ไม ฝอยซ)
Just know that I’m looking down on you smiling
(จัซท โน แดท แอม ลุคอิง เดาน ออน ยู ซไมลอิง)
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no pain
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน ฟีล อะ ธิง , โซ เบบิ ด้อนท์ ฟีล โน เพน)
Just smile back…
(จัซท ซไมล แบ็ค)

[Verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])
Sixty thousand people, all jumping out their seat
(ซิคซทิ เธาแส็น พี๊เพิ่ล , ออล จัมปิง เอาท แฑ ซีท)
The curtain closes, they’re throwing roses at my feet
(เดอะ เคอทิน คโลส , เดรว โตววิง โรส แอ็ท ไม ฟีท)
I take a bow and thank you all for coming out
(ไอ เทค เก เบา แอ็นด แธ็งค ยู ออล ฟอ คัมอิง เอาท)
They’re screaming so loud, I take one last look at the crowd
(เดรว ซครีมอิง โซ เลาด , ไอ เทค วัน ลาซท ลุค แกท เดอะ คเราด)
I glance down, I don’t believe what I’m seeing
(ไอ กลานซ เดาน , ไอ ด้อนท์ บิลีฝ ฮว็อท แอม ซีอิง)
“Daddy it’s me, Help Mommy, her wrists are bleeding“
(“ แดดดิ อิทซ มี , เฮ็ลพ มอมมิ , เฮอ ริซท แซร์ บรีดดิ้ง “)
But baby we’re in Sweden, how did you get to Sweden?
(บัท เบบิ เวีย อิน สเวเดน , เฮา ดิด ยู เก็ท ทู สเวเดน)
“I followed you Daddy, you told me that you weren’t leavin’
(“ ไอ ฟอลโล ยู แดดดิ , ยู โทลด มี แดท ยู เวินท์ เลวิน)
“You lied to me Dad, and now you make Mommy sad
(“ ยู ไล ทู มี แด็ด , แอ็นด เนา ยู เมค มอมมิ แซ็ด)
“And I bought you this coin, it says ‘Number One Dad’
(“ แอ็นด ดาย บอท ยู ที คอยน , อิท เซ นัมเบอะ วัน แด็ด)
“That’s all I wanted, I just want to give you this coin“
(“ แฑ็ท ซอร์ ไอ ว็อนท , ไอ จัซท ว็อนท ทู กิฝ ยู ที คอยน “)
“I get the point – fine, me and Mommy are going“
(“ ไอ เก็ท เดอะ พอยนท ไฟน , มี แอ็นด มอมมิ อาร์ โกอิ้ง “)
But baby wait, “it’s too late Dad, you made your choice
(บัท เบบิ เวท , “ อิทซ ทู เลท แด็ด , ยู เมด ยุร ชอยซ)
“Now go up there and show ’em that you love ’em more than us“
(“ เนา โก อัพ แฑ แอ็นด โฌ เอ็ม แดท ยู ลัฝ เอ็ม โม แฑ็น อัซ “)
That’s what they want, they want you Marshall
(แฑ็ท ฮว็อท เฑ ว็อนท , เฑ ว็อนท ยู มาร์แชลล์)
They keep… screamin’ your name
(เฑ คีพ สครีมมิน ยุร เนม)
It’s no wonder you can’t go to sleep, just take another pill
(อิทซ โน วันเดอะ ยู แค็นท โก ทู ซลีพ , จัซท เทค แอะนัธเออะ พิล)
Yeah, I bet you you will. You rap about it, yeah, word, k-keep it real
(เย่ , ไอ เบ็ท ยู ยู วิล ยู แร็พ อะเบาท ดิธ , เย่ , เวิด , เค คีพ อิท ริแอ็ล)
I hear applause, all this time I couldn’t see
(ไอ เฮีย แอ็พลอส , ออล ที ไทม ไอ คูดซึ่น ซี)
How could it be, that the curtain is closing on me
(เฮา คูด ดิท บี , แดท เดอะ เคอทิน อีส โครสซิง ออน มี)
I turn around, find a gun on the ground, cock it
(ไอ เทิน อะเรานด , ไฟนด อะ กัน ออน เดอะ กเรานด , ค็อค อิท)
Put it to my brain, scream “Die Shady!“ and pop it
(พัท ดิธ ทู ไม บเรน , ซครีม “ ได เฌดอิ ! “ แอ็นด พ็อพ อิท)
The sky darkens, my life flashes, the plane that I was
(เดอะ ซไค ดาเค็น , ไม ไลฟ แฟลสเชด , เดอะ พเลน แดท ไอ วอส)
Supposed to be on crashes and burns to ashes
(ซัพโพส ทู บี ออน เคลซเชด แซน เบิน ทู แอสเชรด)
That’s when I wake up, alarm clock’s ringin’, there’s birds singin’
(แฑ็ท ฮเว็น นาย เวค อัพ , อะลาม คล็อค ริงงิน , แฑ เบิด ซิงอิน)
It’s spring and Hailie’s outside swinging, I walk right up to Kim and kiss her
(อิทซ ซพริง แอ็นด เฮลลี่ เอาทไซด สวิงงิง, ไอ วอค ไรท อัพ ทู คิม แอ็นด คิซ เฮอ)
Tell her I miss her, Hailie just smiles and winks at her little sister
(เท็ล เฮอ ไอ มิซ เฮอ , เฮลลี่ จัซท ซไมล แซน วิงค แอ็ท เฮอ ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ)
Almost as if to say
(ออลโมซท แอ็ส อิฟ ทู เซ)

[Chorus/Outro:]
([ โครัซ /เอ๊าโต : ])
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
(แอ็นด ฮเว็น แอม กอน , จัซท แคริ ออน , ด้อนท์ โมน)
Rejoice every time you hear the sound of my voice
(ริจอยซ เอฝริ ไทม ยู เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ ไม ฝอยซ)
Just know that I’m looking down on you smiling
(จัซท โน แดท แอม ลุคอิง เดาน ออน ยู ซไมลอิง)
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no pain
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน ฟีล อะ ธิง , โซ เบบิ ด้อนท์ ฟีล โน เพน)
Just smile back
(จัซท ซไมล แบ็ค)
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
(แอ็นด ฮเว็น แอม กอน , จัซท แคริ ออน , ด้อนท์ โมน)
Rejoice every time you hear the sound of my voice
(ริจอยซ เอฝริ ไทม ยู เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ ไม ฝอยซ)
Just know that I’m looking down on you smiling
(จัซท โน แดท แอม ลุคอิง เดาน ออน ยู ซไมลอิง)
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no pain
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน ฟีล อะ ธิง , โซ เบบิ ด้อนท์ ฟีล โน เพน)
Just smile back…
(จัซท ซไมล แบ็ค)

[Curtains closing and sounds of clapping]
([ เคอทิน โครสซิง แอ็นด เซานด อ็อฝ คร๊าบพิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I’m Gone คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น