เนื้อเพลง Bodies คำอ่านไทย Drowning Pool

Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floooooor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ โฟลลลล)
Beaten why for [why for]
(บีทน ฮไว ฟอ [ ฮไว ฟอ ])
Can’t take much more
(แค็นท เทค มัช โม)
Here we go!
(เฮียร วี โก !)
Here we go!
(เฮียร วี โก !)
Here we go!
(เฮียร วี โก !)
One – Nothing wrong with me
(วัน นัธอิง ร็อง วิฑ มี)
Two – Nothing wrong with me
(ทู นัธอิง ร็อง วิฑ มี)
Three – Nothing wrong with me
(ธรี นัธอิง ร็อง วิฑ มี)
Four – Nothing wrong with me
(โฟ นัธอิง ร็อง วิฑ มี)

One – Something’s got to give
(วัน ซัมติง ก็อท ทู กิฝ)
Two – Something’s got to give
(ทู ซัมติง ก็อท ทู กิฝ)
Three – Something’s got to give
(ธรี ซัมติง ก็อท ทู กิฝ)
Now
(เนา)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the flooooor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ โฟลลลล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the flooooor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ โฟลลลล)
Now!
(เนา !)
Push me again
(พุฌ มี อะเกน)
This is the end
(ที ซิส ดิ เอ็นด)
Here we go!
(เฮียร วี โก !)
Here we go!
(เฮียร วี โก !)
Here we go!
(เฮียร วี โก !)
One – Nothing wrong with me
(วัน นัธอิง ร็อง วิฑ มี)
Two – Nothing wrong with me
(ทู นัธอิง ร็อง วิฑ มี)
Three – Nothing wrong with me
(ธรี นัธอิง ร็อง วิฑ มี)
Four – Nothing wrong with me
(โฟ นัธอิง ร็อง วิฑ มี)
One – Something’s got to give
(วัน ซัมติง ก็อท ทู กิฝ)
Two – Something’s got to give
(ทู ซัมติง ก็อท ทู กิฝ)
Three – Something’s got to give
(ธรี ซัมติง ก็อท ทู กิฝ)
Now
(เนา)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the flooooor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ โฟลลลล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Skin against skin blood and bone
(ซคิน อะเกนซท ซคิน บลัด แอ็นด โบน)
You’re all by yourself but you’re not alone
(ยัวร์ ออล ไบ ยุรเซลฟ บัท ยัวร์ น็อท อะโลน)
You wanted in now you’re here
(ยู ว็อนท อิน เนา ยัวร์ เฮียร)
Driven by hate
(ดรีฝเอ็น ไบ เฮท)
consumed by fear
(ค็อนซยูม ไบ เฟีย)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floooooooor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ โฟลลลล)
One – Nothing wrong with me
(วัน นัธอิง ร็อง วิฑ มี)
Two – Nothing wrong with me
(ทู นัธอิง ร็อง วิฑ มี)
Three – Nothing wrong with me
(ธรี นัธอิง ร็อง วิฑ มี)
Four – Nothing wrong with me
(โฟ นัธอิง ร็อง วิฑ มี)
One – Something’s got to give
(วัน ซัมติง ก็อท ทู กิฝ)
Two – Something’s got to give
(ทู ซัมติง ก็อท ทู กิฝ)
Three – Something’s got to give
(ธรี ซัมติง ก็อท ทู กิฝ)
Now
(เนา)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the flooooor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ โฟลลลล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)
Let the bodies hit the floor
(เล็ท เดอะ บอดีสฺฮิท เดอะ ฟโล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bodies คำอ่านไทย Drowning Pool

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น