เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย Shaggy

Shooby dooby dooby doo woi
(ชูบี ดูบาย ดูบาย ดู โว่ย)
Shooby doo
(ชูบี ดู)
Oh
(โอ)
Shooby doo dooby doo boi oi
(ชูบี ดู ดูบาย ดู บอยโอย)
Yeah, ah
(เย่ , อา)

Girl, you’re my angel, you’re my darling angel
(เกิล , ยัวร์ ไม เอนเจล , ยัวร์ ไม ดาลิง เอนเจล)
Closer than my peeps you are to me, baby
(โคลเซอร์ แฑ็น ไม พีพ ยู อาร์ ทู มี , เบบิ)
Shorty, you’re my angel, you’re my darling angel
(ชอร์ทดิง , ยัวร์ ไม เอนเจล , ยัวร์ ไม ดาลิง เอนเจล)
Girl, you’re my friend when I’m in need, lady
(เกิล , ยัวร์ ไม ฟเร็นด ฮเว็น แอม อิน เน , เลดิ)

Life is one big party when you’re still young
(ไลฟ อีส วัน บิก พาทิ ฮเว็น ยัวร์ ซทิล ยัง)
But who’s gonna have your back when it’s all done
(บัท ฮู กอนนะ แฮ็ฝ ยุร แบ็ค ฮเว็น อิทซ ซอร์ ดัน)
It’s all good when you’re little, you have pure fun
(อิทซ ซอร์ กุด ฮเว็น ยัวร์ ลิ๊ทเทิ่ล , ยู แฮ็ฝ พยูร ฟัน)
Can’t be a fool, son, what about the long run
(แค็นท บี อะ ฟูล , ซัน , ฮว็อท อะเบาท เดอะ ล็อง รัน)
Looking back Shorty always mention
(ลุคอิง แบ็ค ชอร์ทดิง ออลเว เมนฌัน)
Said me not giving her much attention
(เซ็ด มี น็อท กีฝวิง เฮอ มัช แอ็ทเทนฌัน)
She was there through my incarceration
(ชี วอส แฑ ธรู ไม อินคาเซอะเรฌัน)
I wanna show the nation my appreciation
(ไอ วอนนา โฌ เดอะ เนฌัน ไม แอ็พรีฌิเอฌัน)

Girl, you’re my angel, you’re my darling angel
(เกิล , ยัวร์ ไม เอนเจล , ยัวร์ ไม ดาลิง เอนเจล)
Closer than my peeps you are to me, baby
(โคลเซอร์ แฑ็น ไม พีพ ยู อาร์ ทู มี , เบบิ)
Shorty, you’re my angel, you’re my darling angel
(ชอร์ทดิง , ยัวร์ ไม เอนเจล , ยัวร์ ไม ดาลิง เอนเจล)
Girl, you’re my friend when I’m in need, lady
(เกิล , ยัวร์ ไม ฟเร็นด ฮเว็น แอม อิน เน , เลดิ)

You’re a queen and so you should be treated
(ยัวร์ อะ ควีน แอ็นด โซ ยู ฌูด บี ทรีท)
Though you never get the lovin’ that you needed
(โธ ยู เนฝเออะ เก็ท เดอะ โลวิน แดท ยู นีด)
Could have left, but I called and you heeded
(คูด แฮ็ฝ เล็ฟท , บัท ไอ คอล แอ็นด ยู ฮีด)
Begged and I pleaded, mission completed
(เบก แอ็นด ดาย พลีด , มีฌอัน ค็อมพลีท)
Mama said that I and I dissed the program
(มามะ เซ็ด แดท ไอ แอ็นด ดาย ดิซพฺ เดอะ พโรกแร็ม)
Not the type to mess around with her emotion
(น็อท เดอะ ไทพ ทู เมซ อะเรานด วิฑ เฮอ อิโมฌัน)
But the feeling that I have for you is so strong
(บัท เดอะ ฟีลอิง แดท ไอ แฮ็ฝ ฟอ ยู อีส โซ ซทร็อง)
Been together so long and this could never be wrong
(บีน ทุเกฑเออะ โซ ล็อง แอ็นด ที คูด เนฝเออะ บี ร็อง)

Girl, you’re my angel, you’re my darling angel
(เกิล , ยัวร์ ไม เอนเจล , ยัวร์ ไม ดาลิง เอนเจล)
Closer than my peeps you are to me, baby
(โคลเซอร์ แฑ็น ไม พีพ ยู อาร์ ทู มี , เบบิ)
Shorty, you’re my angel, you’re my darling angel
(ชอร์ทดิง , ยัวร์ ไม เอนเจล , ยัวร์ ไม ดาลิง เอนเจล)
Girl, you’re my friend when I’m in need, lady
(เกิล , ยัวร์ ไม ฟเร็นด ฮเว็น แอม อิน เน , เลดิ)

Uh, uh
(อา , อา)
Girl, in spite of my behavior, said I’m your savior
(เกิล , อิน ซไพท อ็อฝ ไม บิเฮฟเยอะ , เซ็ด แอม ยุร เซฝเยอะ)
[You must be sent from up above]
([ ยู มัซท บี เซ็นท ฟร็อม อัพ อะบัฝ ])
And you appear to me so tender, say girl I surrender
(แอ็นด ยู แอ็พเพีย ทู มี โซ เทนเดอะ , เซ เกิล ไอ ซะเรนเดอะ)
[Thanks for giving me your love]
([ แธ็งค ฟอ กีฝวิง มี ยุร ลัฝ ])

Girl, in spite of my behavior, well, you are my savior
(เกิล , อิน ซไพท อ็อฝ ไม บิเฮฟเยอะ , เว็ล , ยู อาร์ ไม เซฝเยอะ)
[You must be sent from up above]
([ ยู มัซท บี เซ็นท ฟร็อม อัพ อะบัฝ ])
And you appear to me so tender, well, girl I surrender
(แอ็นด ยู แอ็พเพีย ทู มี โซ เทนเดอะ , เว็ล , เกิล ไอ ซะเรนเดอะ)
[Said thanks for giving me your love]
([ เซ็ด แธ็งค ฟอ กีฝวิง มี ยุร ลัฝ ])

Now life is one big party when you’re still young
(เนา ไลฟ อีส วัน บิก พาทิ ฮเว็น ยัวร์ ซทิล ยัง)
And who’s gonna have your back when it’s all done
(แอ็นด ฮู กอนนะ แฮ็ฝ ยุร แบ็ค ฮเว็น อิทซ ซอร์ ดัน)
It’s all good when you’re little, you have pure fun
(อิทซ ซอร์ กุด ฮเว็น ยัวร์ ลิ๊ทเทิ่ล , ยู แฮ็ฝ พยูร ฟัน)
Can’t be a fool, son, what about the long run
(แค็นท บี อะ ฟูล , ซัน , ฮว็อท อะเบาท เดอะ ล็อง รัน)
Looking back Shorty always mention
(ลุคอิง แบ็ค ชอร์ทดิง ออลเว เมนฌัน)
Said me not giving her much attention
(เซ็ด มี น็อท กีฝวิง เฮอ มัช แอ็ทเทนฌัน)
She was there through my incarceration
(ชี วอส แฑ ธรู ไม อินคาเซอะเรฌัน)
I wanna show the nation my appreciation
(ไอ วอนนา โฌ เดอะ เนฌัน ไม แอ็พรีฌิเอฌัน)

Girl, you’re my angel, you’re my darling angel
(เกิล , ยัวร์ ไม เอนเจล , ยัวร์ ไม ดาลิง เอนเจล)
Closer than my peeps you are to me, baby
(โคลเซอร์ แฑ็น ไม พีพ ยู อาร์ ทู มี , เบบิ)
Shorty, you’re my angel, you’re my darling angel
(ชอร์ทดิง , ยัวร์ ไม เอนเจล , ยัวร์ ไม ดาลิง เอนเจล)
Girl, you’re my friend when I’m in need, lady
(เกิล , ยัวร์ ไม ฟเร็นด ฮเว็น แอม อิน เน , เลดิ)

Girl, you’re my angel, you’re my darling angel
(เกิล , ยัวร์ ไม เอนเจล , ยัวร์ ไม ดาลิง เอนเจล)
Closer than my peeps you are to me, baby
(โคลเซอร์ แฑ็น ไม พีพ ยู อาร์ ทู มี , เบบิ)
Shorty, you’re my angel, you’re my darling angel
(ชอร์ทดิง , ยัวร์ ไม เอนเจล , ยัวร์ ไม ดาลิง เอนเจล)
Girl, you’re my friend when I’m in need, lady
(เกิล , ยัวร์ ไม ฟเร็นด ฮเว็น แอม อิน เน , เลดิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย Shaggy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น