เนื้อเพลง Thank You For Loving Me คำอ่านไทย Bon Jovi

It’s hard for me to say the things
(อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู เซ เดอะ ธิง)
I want to say sometimes
(ไอ ว็อนท ทู เซ ซัมไทม์)
There’s no one here but you and me
(แฑ โน วัน เฮียร บัท ยู แอ็นด มี)
And that broken old street light
(แอ็นด แดท บโรเค็น โอลด ซทรีท ไลท)
Lock the doors
(ล็อค เดอะ โดสฺ)
We’ll leave the world outside
(เว็ล ลีฝ เดอะ เวิลด เอาทไซด)
All I’ve got to give to you
(ออล อิฝ ก็อท ทู กิฝ ทู ยู)
Are these five words tonight
(อาร์ ฑิส ไฟฝ เวิด ทุไนท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Thank you for loving me
(แธ็งค ยู ฟอ ลัฝอิง มี)
For being my eyes
(ฟอ บีอิง ไม ไอ)
When I couldn’t see
(ฮเว็น นาย คูดซึ่น ซี)
For parting my lips
(ฟอ พาทิง ไม ลิพ)
When I couldn’t breathe
(ฮเว็น นาย คูดซึ่น บรีฑ)
Thank you for loving me
(แธ็งค ยู ฟอ ลัฝอิง มี)
Thank you for loving me
(แธ็งค ยู ฟอ ลัฝอิง มี)

I never knew I had a dream
(ไอ เนฝเออะ นยู ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
Until that dream was you
(อันทีล แดท ดรีม วอส ยู)
When I look into your eyes
(ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
The sky’s a different blue
(เดอะ ซไค ซา ดีฟเฟอะเร็นท บลู)
Cross my heart
(คร็อซ ไม ฮาท)
I wear no disguise
(ไอ แว โน ดิซไกส)
If I tried, you’d make believe
(อิฟ ฟาย ทไร , ยู เมค บิลีฝ)
That you believed my lies
(แดท ยู บิลีฝ ไม ไล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Thank you for loving me
(แธ็งค ยู ฟอ ลัฝอิง มี)
For being my eyes
(ฟอ บีอิง ไม ไอ)
When I couldn’t see
(ฮเว็น นาย คูดซึ่น ซี)
For parting my lips
(ฟอ พาทิง ไม ลิพ)
When I couldn’t breathe
(ฮเว็น นาย คูดซึ่น บรีฑ)
Thank you for loving me
(แธ็งค ยู ฟอ ลัฝอิง มี)

You pick me up when I fall down
(ยู พิค มี อัพ ฮเว็น นาย ฟอล เดาน)
You ring the bell before they count me out
(ยู ริง เดอะ เบลล์ บิโฟ เฑ เคานท มี เอาท)
If I was drowning you would part the sea
(อิฟ ฟาย วอส ดเรานอิง ยู วูด พาท เดอะ ซี)
And risk your own life to rescue me
(แอ็นด ริซค ยุร โอน ไลฟ ทู เรซคยู มี)

[Solo]
([ โซโล ])

Lock the doors
(ล็อค เดอะ โด)
We’ll leave the world outside
(เว็ล ลีฝ เดอะ เวิลด เอาทไซด)
All I’ve got to give to you
(ออล อิฝ ก็อท ทู กิฝ ทู ยู)
Are these five words tonight
(อาร์ ฑิส ไฟฝ เวิด ทุไนท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Thank you for loving me
(แธ็งค ยู ฟอ ลัฝอิง มี)
For being my eyes
(ฟอ บีอิง ไม ไอ)
When I couldn’t see
(ฮเว็น นาย คูดซึ่น ซี)
You parted my lips
(ยู พาท ไม ลิพ)
When I couldn’t breathe
(ฮเว็น นาย คูดซึ่น บรีฑ)
Thank you for loving me
(แธ็งค ยู ฟอ ลัฝอิง มี)

When I couldn’t fly
(ฮเว็น นาย คูดซึ่น ฟไล)
Oh, you gave me wings
(โอ , ยู เกฝ มี วิง)
You parted my lips
(ยู พาท ไม ลิพ)
When I couldn’t breathe
(ฮเว็น นาย คูดซึ่น บรีฑ)
Thank you for loving me
(แธ็งค ยู ฟอ ลัฝอิง มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thank You For Loving Me คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น