เนื้อเพลง Against All Odds (Take A Look At Me Now) คำอ่านไทย Phil Collins

How can I just let you walk away, just let you leave without a trace
(เฮา แค็น นาย จัซท เล็ท ยู วอค อะเว , จัซท เล็ท ยู ลีฝ วิเฑาท ดา เทร๊ซ)
When I stand here taking every breath with you, ooh
(ฮเว็น นาย ซแท็นด เฮียร เทคอิง เอฝริ บเร็ธ วิฑ ยู , อู้)
You’re the only one who really knew me at all
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ริแอ็ลลิ นยู มี แอ็ท ดอร์)

How can you just walk away from me,
(เฮา แค็น ยู จัซท วอค อะเว ฟร็อม มี ,)
when all I can do is watch you leave
(ฮเว็น ออล ไอ แค็น ดู อีส ว็อช ยู ลีฝ)
Cos we’ve shared the laughter and the pain and even shared the tears
(คอซ หวีบ แฌ เดอะ ลาฟเทอะ แอ็นด เดอะ เพน แอ็นด อีเฝ็น แฌ เดอะ เทีย)
You’re the only one who really knew me at all
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ริแอ็ลลิ นยู มี แอ็ท ดอร์)

So take a look at me now, oh there’s just an empty space
(โซ เทค เก ลุค แกท มี เนา , โอ แฑ จัซท แอน เอมทิ ซเพซ)
And there’s nothing left here to remind me,
(แอ็นด แฑ นัธอิง เล็ฟท เฮียร ทู ริไมนด มี ,)
just the memory of your face
(จัซท เดอะ เมมโอะริ อ็อฝ ยุร เฟซ)
Ooh take a look at me now, well there’s just an empty space
(อู้ เทค เก ลุค แกท มี เนา , เว็ล แฑ จัซท แอน เอมทิ ซเพซ)
And you coming back to me is against all odds and that’s what I’ve got to face
(แอ็นด ยู คัมอิง แบ็ค ทู มี อีส อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด แซน แฑ็ท ฮว็อท อิฝ ก็อท ทู เฟซ)

I wish I could just make you turn around,
(ไอ วิฌ ไอ คูด จัซท เมค ยู เทิน อะเรานด ,)
turn around and see me cry
(เทิน อะเรานด แอ็นด ซี มี คไร)
There’s so much I need to say to you,
(แฑ โซ มัช ไอ เน ทู เซ ทู ยู ,)
so many reasons why
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น ฮไว)
You’re the only one who really knew me at all
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ริแอ็ลลิ นยู มี แอ็ท ดอร์)

So take a look at me now, well there’s just an empty space
(โซ เทค เก ลุค แกท มี เนา , เว็ล แฑ จัซท แอน เอมทิ ซเพซ)
And there’s nothing left here to remind me, just the memory of your face
(แอ็นด แฑ นัธอิง เล็ฟท เฮียร ทู ริไมนด มี , จัซท เดอะ เมมโอะริ อ็อฝ ยุร เฟซ)
Now take a look at me now, cos there’s just an empty space
(เนา เทค เก ลุค แกท มี เนา , คอซ แฑ จัซท แอน เอมทิ ซเพซ)

But to wait for you, is all I can do and that’s what I’ve got to face
(บัท ทู เวท ฟอ ยู , อีส ซอร์ ไอ แค็น ดู แอ็นด แฑ็ท ฮว็อท อิฝ ก็อท ทู เฟซ)
Take a good look at me now, cos I’ll still be standing here
(เทค เก กุด ลุค แกท มี เนา , คอซ อิล ซทิล บี ซแทนดิง เฮียร)
And you coming back to me is against all odds
(แอ็นด ยู คัมอิง แบ็ค ทู มี อีส อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด)
It’s the chance I’ve gotta take
(อิทซ เดอะ ชานซ อิฝ กอททะ เทค)

Take a look at me now
(เทค เก ลุค แกท มี เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Against All Odds (Take A Look At Me Now) คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น