เนื้อเพลง Christmas Canon คำอ่านไทย Trans-Siberian Orchestra

Merry Christmas
(เมริ ครีซมัซ)
Merry Christmas
(เมริ ครีซมัซ)
Merry Christmas
(เมริ ครีซมัซ)
Merry Christmas
(เมริ ครีซมัซ)

[The joy that he brings]
([ เดอะ จอย แดท ฮี บริง ])
Merry Christmas, Merry Christmas
(เมริ ครีซมัซ , เมริ ครีซมัซ)
[The joy that he brings]
([ เดอะ จอย แดท ฮี บริง ])
Merry Christmas, Merry Christmas
(เมริ ครีซมัซ , เมริ ครีซมัซ)
[The joy that he brings]
([ เดอะ จอย แดท ฮี บริง ])
Merry Christmas, Merry Christmas
(เมริ ครีซมัซ , เมริ ครีซมัซ)
[The joy that he brings]
([ เดอะ จอย แดท ฮี บริง ])
Merry Christmas
(เมริ ครีซมัซ)

This night, we pray
(ที ไนท , วี พเร)
Our lives, will show
(เอ๊า ไลฝ , วิล โฌ)
This dream, he had
(ที ดรีม , ฮี แฮ็ด)
Each child, still knows
(อีช ไชล , ซทิล โน)

This night, we pray
(ที ไนท , วี พเร)
Our lives, will show
(เอ๊า ไลฝ , วิล โฌ)
This dream, he had
(ที ดรีม , ฮี แฮ็ด)
Each child, still knows
(อีช ไชล , ซทิล โน)

[He had]
([ ฮี แฮ็ด ])
This night, we pray
(ที ไนท , วี พเร)
[Our lives]
([ เอ๊า ไลฝ ])
Our lives, will show
(เอ๊า ไลฝ , วิล โฌ)
[He had]
([ ฮี แฮ็ด ])
This dream, he had
(ที ดรีม , ฮี แฮ็ด)
[Our lives]
([ เอ๊า ไลฝ ])
Each child, still knows
(อีช ไชล , ซทิล โน)

[He had]
([ ฮี แฮ็ด ])
This night, we pray
(ที ไนท , วี พเร)
[Our lives]
([ เอ๊า ไลฝ ])
Our lives, will show
(เอ๊า ไลฝ , วิล โฌ)
[He had]
([ ฮี แฮ็ด ])
This dream, he had
(ที ดรีม , ฮี แฮ็ด)
[Our lives]
([ เอ๊า ไลฝ ])
Each child, still knows
(อีช ไชล , ซทิล โน)

[He had]
([ ฮี แฮ็ด ])
This night
(ที ไนท)
[On this night, on this night, on this very Christmas night]
([ ออน ที ไนท , ออน ที ไนท , ออน ที เฝริ ครีซมัซ ไนท ])
We pray
(วี พเร)
[On this night, on this night, on this very Christmas night]
([ ออน ที ไนท , ออน ที ไนท , ออน ที เฝริ ครีซมัซ ไนท ])
[Our lives]
([ เอ๊า ไลฝ ])
Our lives
(เอ๊า ไลฝ)
[On this night, on this night, on this very Christmas night]
([ ออน ที ไนท , ออน ที ไนท , ออน ที เฝริ ครีซมัซ ไนท ])
Will show
(วิล โฌ)

[He had]
([ ฮี แฮ็ด ])
This dream
(ที ดรีม)
[On this night, on this night, on this very Christmas night]
([ ออน ที ไนท , ออน ที ไนท , ออน ที เฝริ ครีซมัซ ไนท ])
He had
(ฮี แฮ็ด)
[On this night, on this night, on this very Christmas night]
([ ออน ที ไนท , ออน ที ไนท , ออน ที เฝริ ครีซมัซ ไนท ])
[Our lives]
([ เอ๊า ไลฝ ])
Each child
(อีช ไชล)
[On this night, on this night, on this very Christmas night]
([ ออน ที ไนท , ออน ที ไนท , ออน ที เฝริ ครีซมัซ ไนท ])
Still knows
(ซทิล โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Christmas Canon คำอ่านไทย Trans-Siberian Orchestra

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น