เนื้อเพลง No More คำอ่านไทย Nivea

[Chorus]
([ โครัซ ])

No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[I can’t take this shit no more]
([ ไอ แค็นท เทค ที ชิท โน โม ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[I can’t take this shit no more]
([ ไอ แค็นท เทค ที ชิท โน โม ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[I can’t take this shit no more]
([ ไอ แค็นท เทค ที ชิท โน โม ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
I can’t take it no more
(ไอ แค็นท เทค อิท โน โม)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])

I’m sick of all these folk tellin’ lies to me tryna steal my dreams
(แอม ซิค อ็อฝ ออล ฑิส โฟค เทลลิน ไล ทู มี ทายนา ซทีล ไม ดรีม)
And I can’t believe the one I trusted with my life took everything
(แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ ดิ วัน ไอ ทรัซท วิฑ ไม ไลฟ ทุค เอ๊วี่ติง)
That he could steal from me I didn’t know a thing
(แดท ฮี คูด ซทีล ฟร็อม มี ไอ ดิ๊นอิน โน อะ ธิง)
My momma cryin’ to me cus she tired of working and she ain’t healthy
(ไม มอมมาคายอิน ทู มี ครัสชี ไทร อ็อฝ เวิคกิง แอ็นด ชี เอน เฮลธิ)
And it’s killin’ me cus I know I worked enough to help my family
(แอ็นด อิทซ คิลลิน มี ครัสซาย โน ไอ เวิค อินัฟ ทู เฮ็ลพ ไม แฟมอิลิ)
But they still strugling I’m goin’ crazy oh
(บัท เฑ ซทิล สตั๊กลิง แอม โกอิน คเรสิ โอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[I can’t take this shit no more]
([ ไอ แค็นท เทค ที ชิท โน โม ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[Just can’t take this no more]
([ จัซท แค็นท เทค ที โน โม ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[I can’t take this shit no more oh yea]
([ ไอ แค็นท เทค ที ชิท โน โม โอ เย ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
I can’t take it no more
(ไอ แค็นท เทค อิท โน โม)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])

I got a grandma pushin’ sixty ridin’ border
(ไอ ก็อท ดา แกรนมา พรุซชิน ซิคซทิ ริดอิน บอเดอะ)
For some Foodstamp dollars make me wanna holla
(ฟอ ซัม ฟู๊ดสแตมป์ ดอลเลอะ เมค มี วอนนา ฮอลละ)
And I know somebody hear just what I’m talkin’ ’bout
(แอ็นด ดาย โน ซัมบอดี้ เฮีย จัซท ฮว็อท แอม ทอคกิ่น เบาท)
I almost had a spouse ’til he put me out
(ไอ ออลโมซท แฮ็ด อะ ซเพาส ทิล ฮี พัท มี เอาท)
See my sister got three babies and they need me
(ซี ไม ซีซเทอะ ก็อท ธรี เบบีสฺ แซน เฑ เน มี)
My daddy scares me cus I know he’s hurting
(ไม แดดดิ ซแค มี ครัสซาย โน อีส เฮอดิง)
I’m tired of tryna save the world when I can’t save my self
(แอม ไทร อ็อฝ ทายนา เซฝ เดอะ เวิลด ฮเว็น นาย แค็นท เซฝ ไม เซ็ลฟ)
What’s the use of even tryin’ when it ain’t nothin’ left
(ฮว็อท ดิ ยูซ อ็อฝ อีเฝ็น ทายอิน ฮเว็น หนิด เอน นอทติน เล็ฟท)
Sometimes I just want to cry when I think about the things thats happened to me
(ซัมไทม์ ซาย จัซท ว็อนท ทู คไร ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท เดอะ ธิง แฑ็ท แฮพเพ็น ทู มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[I can’t take this shit no more]
([ ไอ แค็นท เทค ที ชิท โน โม ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[I am walkin’ out the door yeah]
([ ไอ แอ็ม วอคกิน เอาท เดอะ โด เย่ ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[Ain’t no comin’ back I’m tired y’all]
([ เอน โน คัมอิน แบ็ค แอม ไทร ยอล ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
I can’t take it no more
(ไอ แค็นท เทค อิท โน โม)

[Breakdown]
([ เบรคดาว ])

See I just want y’all to feel me
(ซี ไอ จัซท ว็อนท ยอล ทู ฟีล มี)
Hey I know that you been through some things that made ya walk away
(เฮ ไอ โน แดท ยู บีน ธรู ซัม ธิง แดท เมด ยา วอค อะเว)
Keep your head up just hold on
(คีพ ยุร เฮ็ด อัพ จัซท โฮลด ออน)
Just can’t take this shit no more
(จัซท แค็นท เทค ที ชิท โน โม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[I can’t take this shit no more]
([ ไอ แค็นท เทค ที ชิท โน โม ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[Hey I am walkin’ out the door]
([ เฮ ไอ แอ็ม วอคกิน เอาท เดอะ โด ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[Ain’t no turnin’ back I’m tired]
([ เอน โน เทินนิน แบ็ค แอม ไทร ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
I can’t take it no more
(ไอ แค็นท เทค อิท โน โม)

No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[I can’t take this shit no more]
([ ไอ แค็นท เทค ที ชิท โน โม ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[I am walkin’ out the door]
([ ไอ แอ็ม วอคกิน เอาท เดอะ โด ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
[Hey I can’t take this shit no more]
([ เฮ ไอ แค็นท เทค ที ชิท โน โม ])
No more no more no more no more no more
(โน โม โน โม โน โม โน โม โน โม)
I can’t take it no more
(ไอ แค็นท เทค อิท โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No More คำอ่านไทย Nivea

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น