เนื้อเพลง Sexy Love คำอ่านไทย Ne-Yo

My sexy love… [so sexy…]
(ไม เซคซิ ลัฝ [ โซ เซคซิ ])

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
She makes the hairs on the back of my neck stand up
(ชี เมค เดอะ แฮ ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ไม เน็ค ซแท็นด อัพ)
Just one touch
(จัซท วัน ทั๊ช)
And I errupt like a volcano and cover her with my love
(แอ็นด ดาย เอราบทฺ ไลค เก ฝ็อลเคโน แอ็นด คัฝเออะ เฮอ วิฑ ไม ลัฝ)
Babygirl you make me say [Oh oh oh]
(เบบี้เกิล ยู เมค มี เซ [ โอ โอ โอ ])
And I just can’t think [of anything else I’d rather do]
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท ธิงค [ อ็อฝ เอนอิธิง เอ็ลซ อาย ราฑเออะ ดู ])
Than to hear you sing [sing my name the way you do]
(แฑ็น ทู เฮีย ยู ซิง [ ซิง ไม เนม เดอะ เว ยู ดู ])
When we do our thing [when we do the things we do]
(ฮเว็น วี ดู เอ๊า ธิง [ ฮเว็น วี ดู เดอะ ธิง วี ดู ])
Babygirl you make me say [Oh oh oh]
(เบบี้เกิล ยู เมค มี เซ [ โอ โอ โอ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Sexy love girl the things you do
(เซคซิ ลัฝ เกิล เดอะ ธิง ยู ดู)
[Oh baby baby] Keep me sprung, keep running back to you
([ โอ เบบิ เบบิ ] คีพ มี ซพรัง , คีพ รันนิง แบ็ค ทู ยู)
Oh I love making love to you
(โอ ไอ ลัฝ เมคอิง ลัฝ ทู ยู)
Babygirl you know you’re my [sexy love…]
(เบบี้เกิล ยู โน ยัวร์ ไม [ เซคซิ ลัฝ ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I’m so addicted to her she’s the sweetest drug
(แอม โซ แอดดีคท ทู เฮอ ชี เดอะ สีสเดส ดรัก)
Just enough
(จัซท อินัฟ)
Still too much say that I’m simp and I’m sprung all of the above
(ซทิล ทู มัช เซ แดท แอม ซิมพ แอ็นด แอม ซพรัง ออล อ็อฝ ดิ อะบัฝ)
I can’t help she makes me say [Oh oh oh]
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ชี เมค มี เซ [ โอ โอ โอ ])
And I just can’t think [of anything else I’d rather do]
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท ธิงค [ อ็อฝ เอนอิธิง เอ็ลซ อาย ราฑเออะ ดู ])
Than to hear you sing [sing my name the way you do]
(แฑ็น ทู เฮีย ยู ซิง [ ซิง ไม เนม เดอะ เว ยู ดู ])
When we do our thing [when we do the things we do]
(ฮเว็น วี ดู เอ๊า ธิง [ ฮเว็น วี ดู เดอะ ธิง วี ดู ])
Oh, babygirl you make me say [Oh oh oh]
(โอ , เบบี้เกิล ยู เมค มี เซ [ โอ โอ โอ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Sexy love girl the things you do
(เซคซิ ลัฝ เกิล เดอะ ธิง ยู ดู)
[Oh baby baby] Keep me sprung, keep running back to you
([ โอ เบบิ เบบิ ] คีพ มี ซพรัง , คีพ รันนิง แบ็ค ทู ยู)
Oh I love making love to you
(โอ ไอ ลัฝ เมคอิง ลัฝ ทู ยู)
Say babygirl you know you’re my [sexy love…]
(เซ เบบี้เกิล ยู โน ยัวร์ ไม [ เซคซิ ลัฝ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Oh baby what we do it makes the sun come up
(โอ เบบิ ฮว็อท วี ดู อิท เมค เดอะ ซัน คัม อัพ)
Keep on lovin’ ’til it goes back down
(คีพ ออน โลวิน ทิล อิท โกซ แบ็ค เดาน)
And I don’t know what I’d do if I would lose your touch
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท อาย ดู อิฟ ฟาย วูด ลูส ยุร ทั๊ช)
That’s why I’m always keepin’ you around… my sexy love
(แฑ็ท ฮไว แอม ออลเว คริพปิน ยู อะเรานด ไม เซคซิ ลัฝ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Sexy love girl the things you do [things you do baby]
(เซคซิ ลัฝ เกิล เดอะ ธิง ยู ดู [ ธิง ยู ดู เบบิ ])
[Oh baby baby] Keep me sprung, keep running back to you [keep me runnin’ back to you]
([ โอ เบบิ เบบิ ] คีพ มี ซพรัง , คีพ รันนิง แบ็ค ทู ยู [ คีพ มี รูนนิน แบ็ค ทู ยู ])
Oh I love [I love] making love to you
(โอ ไอ ลัฝ [ ไอ ลัฝ ] เมคอิง ลัฝ ทู ยู)
Say babygirl you know you’re my [sexy love…]
(เซ เบบี้เกิล ยู โน ยัวร์ ไม [ เซคซิ ลัฝ ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Sexy love girl the things you do [sexy love]
(เซคซิ ลัฝ เกิล เดอะ ธิง ยู ดู [ เซคซิ ลัฝ ])
Keep me sprung, keep running back to you [runnin’ back to you]
(คีพ มี ซพรัง , คีพ รันนิง แบ็ค ทู ยู [ รูนนิน แบ็ค ทู ยู ])
Oh I love making love to you
(โอ ไอ ลัฝ เมคอิง ลัฝ ทู ยู)
Say babygirl you know you’re my [sexy love…]
(เซ เบบี้เกิล ยู โน ยัวร์ ไม [ เซคซิ ลัฝ ])

She makes the hairs on the back of my neck stand up
(ชี เมค เดอะ แฮ ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ไม เน็ค ซแท็นด อัพ)
Just one touch…
(จัซท วัน ทั๊ช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexy Love คำอ่านไทย Ne-Yo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น