เนื้อเพลง Cruisin’ คำอ่านไทย Gwyneth Paltrow feat Huey Lewis

Baby let’s cruise away from here
(เบบิ เล็ท ครูส อะเว ฟร็อม เฮียร)
Don’t be confused, the way is clear
(ด้อนท์ บี ค็อนฟยูส , เดอะ เว อีส คเลีย)
And if you want it, you got it forever
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท ดิธ , ยู ก็อท ดิธ เฟาะเรฝเออะ)
This is not a one night stand baby, yeah
(ที ซิส น็อท ดา วัน ไนท ซแท็นด เบบิ , เย่)

So, let the music take your mind
(โซ , เล็ท เดอะ มยูสิค เทค ยุร ไมนด)
Just release and you will find
(จัซท รีลีซ แอ็นด ยู วิล ไฟนด)

You’re gonna fly away, glad you’re goin’ my way
(ยัวร์ กอนนะ ฟไล อะเว , กแล็ด ยัวร์ โกอิน ไม เว)
I love it when we’re cruisin’ together
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น เวีย ครูซิน ทุเกฑเออะ)
Music is played for love, cruisin’ is made for love
(มยูสิค อีส พเล ฟอ ลัฝ , ครูซิน อีส เมด ฟอ ลัฝ)
I love it when we’re cruisin’ together
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น เวีย ครูซิน ทุเกฑเออะ)

Baby tonight belongs to us
(เบบิ ทุไนท บิลอง ทู อัซ)
Everything right, do what you must
(เอ๊วี่ติง ไรท , ดู ฮว็อท ยู มัซท)
And inch by inch we grow closer and closer
(แอ็นด อินช ไบ อินช วี กโร โคลเซอร์ แอ็นด โคลเซอร์)
To every lil’ part of each other, ooh baby yeah
(ทู เอฝริ ลิล พาท อ็อฝ อีช อัฑเออะ , อู้ เบบิ เย่)

So let the music take your mind
(โซ เล็ท เดอะ มยูสิค เทค ยุร ไมนด)
Just release and you will find
(จัซท รีลีซ แอ็นด ยู วิล ไฟนด)

You’re gonna fly away, glad you’re goin’ my way
(ยัวร์ กอนนะ ฟไล อะเว , กแล็ด ยัวร์ โกอิน ไม เว)
I love it when we’re cruisin’ together
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น เวีย ครูซิน ทุเกฑเออะ)
Music is played for love, cruisin’ is made for love
(มยูสิค อีส พเล ฟอ ลัฝ , ครูซิน อีส เมด ฟอ ลัฝ)
I love it when we’re cruisin’ together
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น เวีย ครูซิน ทุเกฑเออะ)

Cruise with me baby, ooh yeah ooh
(ครูส วิฑ มี เบบิ , อู้ เย่ อู้)
Ooh baby, let’s cruise, let’s float, let’s glide
(อู้ เบบิ , เล็ท ครูส , เล็ท ฟโลท , เล็ท กไลด)
Ooh, let’s open up and go inside
(อู้ , เล็ท โอเพ็น อัพ แอ็นด โก อีนไซด)

And if you want it, you got it forever
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท ดิธ , ยู ก็อท ดิธ เฟาะเรฝเออะ)
I could just stay here beside you and love you baby
(ไอ คูด จัซท ซเท เฮียร บิไซด ยู แอ็นด ลัฝ ยู เบบิ)
Let the music take your mind
(เล็ท เดอะ มยูสิค เทค ยุร ไมนด)
Just release and you will find
(จัซท รีลีซ แอ็นด ยู วิล ไฟนด)

You’re gonna fly away, glad you’re goin’ my way
(ยัวร์ กอนนะ ฟไล อะเว , กแล็ด ยัวร์ โกอิน ไม เว)
I love it when we’re cruisin’ together
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น เวีย ครูซิน ทุเกฑเออะ)
Music is played for love, cruisin’ is made for love
(มยูสิค อีส พเล ฟอ ลัฝ , ครูซิน อีส เมด ฟอ ลัฝ)
I love it when we’re cruisin’ together
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น เวีย ครูซิน ทุเกฑเออะ)

You’re gonna fly away, glad you’re goin’ my way
(ยัวร์ กอนนะ ฟไล อะเว , กแล็ด ยัวร์ โกอิน ไม เว)
I love it when we’re cruisin’ together
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น เวีย ครูซิน ทุเกฑเออะ)
Music is played for love, cruisin’ is made for love
(มยูสิค อีส พเล ฟอ ลัฝ , ครูซิน อีส เมด ฟอ ลัฝ)
I love it when, I love it, I love it, I love it, ooh
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น , ไอ ลัฝ อิท , ไอ ลัฝ อิท , ไอ ลัฝ อิท , อู้)
Cruise with me baby, I love it when we’re cruisin together
(ครูส วิฑ มี เบบิ , ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น เวีย ครูซิน ทุเกฑเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cruisin’ คำอ่านไทย Gwyneth Paltrow feat Huey Lewis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น