เนื้อเพลง Put It In A Love Song คำอ่านไทย Alicia Keys Feat. Beyonce

[Alicia]
([ อลีเชีย ])
Hey yo B
(เฮ โย บี)
[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
What up A
(ฮว็อท อัพ อะ)
[Alicia]
([ อลีเชีย ])
What we want?
(ฮว็อท วี ว็อนท)
[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
Want them to say
(ว็อนท เฑ็ม ทู เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Say you love me, Say you love me
(เซ ยู ลัฝ มี , เซ ยู ลัฝ มี)
Then put it in a love song [Put it in a love song]
(เฑ็น พัท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ พัท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง ])
Say you need me, Say you need me
(เซ ยู เน มี , เซ ยู เน มี)
Then write it in a letter for me [Oh oh oh]
(เฑ็น ไรท อิท อิน อะ เลทเทอะ ฟอ มี [ โอ โอ โอ ])
Say you want me, Say you want me
(เซ ยู ว็อนท มี , เซ ยู ว็อนท มี)
Then text me on the cell phone [Text me on my cell phone]
(เฑ็น เท็คซท มี ออน เดอะ เซ็ล โฟน [ เท็คซท มี ออน ไม เซ็ล โฟน ])
Say you love me, Say you love me
(เซ ยู ลัฝ มี , เซ ยู ลัฝ มี)
Then put me in a love song [Oh]
(เฑ็น พัท มี อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ โอ ])

[Alicia]
([ อลีเชีย ])
If you say you want me, yeah,
(อิฟ ยู เซ ยู ว็อนท มี , เย่ ,)
You say you want me
(ยู เซ ยู ว็อนท มี)
If you do the right thing, we can be together
(อิฟ ยู ดู เดอะ ไรท ธิง , วี แค็น บี ทุเกฑเออะ)
I’m not easy, yeah, you gotta work for it
(แอม น็อท อีสอิ , เย่ , ยู กอททะ เวิค ฟอ อิท)
I’m the real thing, and baby gotta please me
(แอม เดอะ ริแอ็ล ธิง , แอ็นด เบบิ กอททะ พลีส มี)

All that talkin’, boy, you better walk it
(ออล แดท ทอคกิ่น , บอย , ยู เบทเทอะ วอค อิท)
All that frontin’ that’s not how you do it
(ออล แดท ฟ้อนดิน แฑ็ท น็อท เฮา ยู ดู อิท)
If you really need me like you say you need me
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ เน มี ไลค ยู เซ ยู เน มี)
Baby better show me, baby, better come and say
(เบบิ เบทเทอะ โฌ มี , เบบิ , เบทเทอะ คัม แอ็นด เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Say you love me, Say you love me
(เซ ยู ลัฝ มี , เซ ยู ลัฝ มี)
Then put it in a love song [Put it in a love song]
(เฑ็น พัท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ พัท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง ])
Say you need me, Say you need me
(เซ ยู เน มี , เซ ยู เน มี)
Then write it in a letter for me [Oh oh oh]
(เฑ็น ไรท อิท อิน อะ เลทเทอะ ฟอ มี [ โอ โอ โอ ])
Say you want me, Say you want me
(เซ ยู ว็อนท มี , เซ ยู ว็อนท มี)
Then text me on the cell phone [Text me on my cell phone]
(เฑ็น เท็คซท มี ออน เดอะ เซ็ล โฟน [ เท็คซท มี ออน ไม เซ็ล โฟน ])
Say you love me, Say you love me
(เซ ยู ลัฝ มี , เซ ยู ลัฝ มี)
Then put me in a love song [Oh]
(เฑ็น พัท มี อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ โอ ])

[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
What you gonna do when somebody convinces me
(ฮว็อท ยู กอนนะ ดู ฮเว็น ซัมบอดี้ ค็อนฝีนซ มี)
To believe that he can do it better
(ทู บิลีฝ แดท ฮี แค็น ดู อิท เบทเทอะ)
Sending me gifts and showing me the romance
(เซนดิ้ง มี กิฟท แซน โชว์วิง มี เดอะ โระแมนซ)
All this, this, and that, can you do better?
(ออล ที , ที , แอ็นด แดท , แค็น ยู ดู เบทเทอะ)

All I’m saying: love is what I’m looking for
(ออล แอม เซอิง : ลัฝ อีส ฮว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
If you wanna keep me, baby gotta love me more
(อิฟ ยู วอนนา คีพ มี , เบบิ กอททะ ลัฝ มี โม)
If you really want me, like you say you want me
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท มี , ไลค ยู เซ ยู ว็อนท มี)
If you really need me, baby better come and say
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ เน มี , เบบิ เบทเทอะ คัม แอ็นด เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Say you love me, Say you love me
(เซ ยู ลัฝ มี , เซ ยู ลัฝ มี)
Then put it in a love song [Put it in a love song]
(เฑ็น พัท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ พัท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง ])
Say you need me, Say you need me
(เซ ยู เน มี , เซ ยู เน มี)
Then write it in a letter for me [Oh oh oh]
(เฑ็น ไรท อิท อิน อะ เลทเทอะ ฟอ มี [ โอ โอ โอ ])
Say you want me, Say you want me
(เซ ยู ว็อนท มี , เซ ยู ว็อนท มี)
Then text me on the cell phone [Text me on my cell phone]
(เฑ็น เท็คซท มี ออน เดอะ เซ็ล โฟน [ เท็คซท มี ออน ไม เซ็ล โฟน ])
Say you love me, Say you love me
(เซ ยู ลัฝ มี , เซ ยู ลัฝ มี)
Then put me in a love song [Oh]
(เฑ็น พัท มี อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ โอ ])

[Alicia]
([ อลีเชีย ])
Gotta work it baby, work it out
(กอททะ เวิค อิท เบบิ , เวิค อิท เอาท)
If you want me baby, Work it out
(อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ , เวิค อิท เอาท)
If you need me baby, Work it out
(อิฟ ยู เน มี เบบิ , เวิค อิท เอาท)
Gotta work it out, Gotta Work it out
(กอททะ เวิค อิท เอาท , กอททะ เวิค อิท เอาท)

[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
If you love me baby, Work it out
(อิฟ ยู ลัฝ มี เบบิ , เวิค อิท เอาท)
Gotta work it baby, Work it out
(กอททะ เวิค อิท เบบิ , เวิค อิท เอาท)
If you want me baby, Work it out
(อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ , เวิค อิท เอาท)
Gotta work it out, Gotta work it out
(กอททะ เวิค อิท เอาท , กอททะ เวิค อิท เอาท)

[Alicia]
([ อลีเชีย ])
If you want my love and all my time
(อิฟ ยู ว็อนท ไม ลัฝ แอ็นด ออล ไม ไทม)
Part of my plans and part of my mind
(พาท อ็อฝ ไม แพล็น แซน พาท อ็อฝ ไม ไมนด)
[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
All of the things that you wanna do
(ออล อ็อฝ เดอะ ธิง แดท ยู วอนนา ดู)
But make sure your love for me’s true to you
(บัท เมค ฌุร ยุร ลัฝ ฟอ เมซ ทรู ทู ยู)
[Alicia]
([ อลีเชีย ])
Oh, If you show me; make me believe
(โอ , อิฟ ยู โฌ มี ; เมค มี บิลีฝ)
[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
So many possibilities
(โซ เมนอิ โพซบิวลีที่)
[Alicia]
([ อลีเชีย ])
Oh, We can look to infinity
(โอ , วี แค็น ลุค ทู อินฟีนอิทิ)
[Alicia & Beyonce]
([ อลีเชีย & บียองเซ่ ])
If you wanna be with me Ohhhhhhh
(อิฟ ยู วอนนา บี วิฑ มี อู้ ~)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Say you love me, Say you love me
(เซ ยู ลัฝ มี , เซ ยู ลัฝ มี)
Then put it in a love song [Put it in a love song]
(เฑ็น พัท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ พัท ดิธ อิน อะ ลัฝ ซ็อง ])
Say you need me, Say you need me
(เซ ยู เน มี , เซ ยู เน มี)
Then write it in a letter for me [Oh oh oh]
(เฑ็น ไรท อิท อิน อะ เลทเทอะ ฟอ มี [ โอ โอ โอ ])
Say you want me, Say you want me
(เซ ยู ว็อนท มี , เซ ยู ว็อนท มี)
Then text me on the cell phone [Text me on my cell phone]
(เฑ็น เท็คซท มี ออน เดอะ เซ็ล โฟน [ เท็คซท มี ออน ไม เซ็ล โฟน ])
Say you love me, Say you love me
(เซ ยู ลัฝ มี , เซ ยู ลัฝ มี)
Then put me in a love song [Oh]
(เฑ็น พัท มี อิน อะ ลัฝ ซ็อง [ โอ ])

[Alicia]
([ อลีเชีย ])

1, 2, 3, 4!!!
(1 , 2 , 3 , 4 ! ! !)

[Alicia]
([ อลีเชีย ])
Gotta work it baby, work it out
(กอททะ เวิค อิท เบบิ , เวิค อิท เอาท)
If you want me baby, Work it out
(อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ , เวิค อิท เอาท)
If you need me baby, Work it out
(อิฟ ยู เน มี เบบิ , เวิค อิท เอาท)
Gotta work it out, Work it out
(กอททะ เวิค อิท เอาท , เวิค อิท เอาท)
[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
If you love me baby, Work it out
(อิฟ ยู ลัฝ มี เบบิ , เวิค อิท เอาท)
Gotta work it baby, Work it out
(กอททะ เวิค อิท เบบิ , เวิค อิท เอาท)
If you want me baby, Work it out
(อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ , เวิค อิท เอาท)
Gotta work it out, Gotta work it out
(กอททะ เวิค อิท เอาท , กอททะ เวิค อิท เอาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Put It In A Love Song คำอ่านไทย Alicia Keys Feat. Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น