เนื้อเพลง My Friends Over You คำอ่านไทย New Found Glory

I’m drunk off your kiss
(แอม ดรังค ออฟฟ ยุร คิซ)
For another night in a row
(ฟอ แอะนัธเออะ ไนท อิน อะ เรา)
This is becoming too routine for me
(ที ซิส บิคัมอิง ทู รูทีน ฟอ มี)
But I did not mean to lead you on
(บัท ไอ ดิด น็อท มีน ทู เล็ด ยู ออน)
And it’s all right to pretend
(แอ็นด อิทซ ซอร์ ไรท ทู พริเทนด)
That we still talk
(แดท วี ซทิล ทอค)
It’s just for show, isn’t it
(อิทซ จัซท ฟอ โฌ , อีสซึ่น ดิธ)
It’s my fault that it fell apart
(อิทซ ไม ฟอลท แดท ดิธ เฟ็ล อะพาท)

Just maybe
(จัซท เมบี)
You need this
(ยู เน ที)
And I didn’t mean to
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู)
Lead you on
(เล็ด ยู ออน)

You were everything I wanted
(ยู เวอ เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท)
But I just can’t finish what I’ve started
(บัท ไอ จัซท แค็นท ฟีนอิฌ ฮว็อท อิฝ ซทาท)
There’s no room left here on my back
(แฑ โน รุม เล็ฟท เฮียร ออน ไม แบ็ค)
It was damaged long ago
(อิท วอส แดมอิจ ล็อง อะโก)
Though you swear that you are true
(โธ ยู ซแว แดท ยู อาร์ ทรู)
I still pick my friends over you
(ไอ ซทิล พิค ไม ฟเร็นด โอเฝอะ ยู)
[My friends over you]
([ ไม ฟเร็นด โอเฝอะ ยู ])

Please tell me everything,
(พลีส เท็ล มี เอ๊วี่ติง ,)
That you think that I should know
(แดท ยู ธิงค แดท ไอ ฌูด โน)
About all the plans you made
(อะเบาท ดอร์ เดอะ แพล็น ยู เมด)
When I was nowhere to be found
(ฮเว็น นาย วอส โนแวร์ ทู บี เฟานด)
And it’s all right to forget
(แอ็นด อิทซ ซอร์ ไรท ทู เฟาะเกท)
That we still talk
(แดท วี ซทิล ทอค)
Its just for fun, isn’t it
(อิทซ จัซท ฟอ ฟัน , อีสซึ่น ดิธ)
It’s my fault that it fell apart
(อิทซ ไม ฟอลท แดท ดิธ เฟ็ล อะพาท)

Cuz maybe you need this
(คัซ เมบี ยู เน ที)
And I didn’t mean to
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู)
Lead you on
(เล็ด ยู ออน)

You were everything I wanted
(ยู เวอ เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท)
But I just can’t finish what I’ve started
(บัท ไอ จัซท แค็นท ฟีนอิฌ ฮว็อท อิฝ ซทาท)
There’s no room left here on my back
(แฑ โน รุม เล็ฟท เฮียร ออน ไม แบ็ค)
It was damaged long ago
(อิท วอส แดมอิจ ล็อง อะโก)
Though you swear that you are true
(โธ ยู ซแว แดท ยู อาร์ ทรู)
I still pick my friends over you
(ไอ ซทิล พิค ไม ฟเร็นด โอเฝอะ ยู)
[My friends over you]
([ ไม ฟเร็นด โอเฝอะ ยู ])

Just maybe you need this
(จัซท เมบี ยู เน ที)
You need this…
(ยู เน ที)
And I didn’t mean to
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู)
Lead you on
(เล็ด ยู ออน)

You were everything I wanted
(ยู เวอ เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท)
But I just can’t finish what I’ve started
(บัท ไอ จัซท แค็นท ฟีนอิฌ ฮว็อท อิฝ ซทาท)
There’s no room left here on my back
(แฑ โน รุม เล็ฟท เฮียร ออน ไม แบ็ค)
It was damaged long ago
(อิท วอส แดมอิจ ล็อง อะโก)
Though you swear that you are true
(โธ ยู ซแว แดท ยู อาร์ ทรู)
I still pick my friends over you
(ไอ ซทิล พิค ไม ฟเร็นด โอเฝอะ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Friends Over You คำอ่านไทย New Found Glory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น