เนื้อเพลง End of The Road คำอ่านไทย Boyz II Men

[Spoken:]
([ ซโพเค็น : ])
Girl, you know we belong together
(เกิล , ยู โน วี บิลอง ทุเกฑเออะ)
I have no time for you to be playing with my heart like this
(ไอ แฮ็ฝ โน ไทม ฟอ ยู ทู บี พเลนิ่ง วิฑ ไม ฮาท ไลค ที)
You’ll be mine forever, baby, you just see
(โยว บี ไมน เฟาะเรฝเออะ , เบบิ , ยู จัซท ซี)

[Verse:]
([ เฝิซ : ])
We belong together
(วี บิลอง ทุเกฑเออะ)
And you know that I’m right
(แอ็นด ยู โน แดท แอม ไรท)
Why do you play with my heart?
(ฮไว ดู ยู พเล วิฑ ไม ฮาท)
Why do you play with my mind?
(ฮไว ดู ยู พเล วิฑ ไม ไมนด)

Said we’d be forever
(เซ็ด เว็ด บี เฟาะเรฝเออะ)
Said it’d never die
(เซ็ด อิทด เนฝเออะ ได)
How could you love me and leave me
(เฮา คูด ยู ลัฝ มี แอ็นด ลีฝ มี)
And never say goodbye?
(แอ็นด เนฝเออะ เซ กู๊ดบาย)

When I can’t sleep at night without holding you tight
(ฮเว็น นาย แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท วิเฑาท โฮลดิง ยู ไทท)
Girl, each time I try I just break down and cry
(เกิล , อีช ไทม ไอ ทไร ไอ จัซท บเรค เดาน แอ็นด คไร)
Pain in my head oh I’d rather be dead
(เพน อิน ไม เฮ็ด โอ อาย ราฑเออะ บี เด็ด)
Spinnin’ around and around
(สปินนินอะเรานด แอ็นด อะเรานด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Although we’ve come to the end of the road
(ออลโฑ หวีบ คัม ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
Still I can’t let you go
(ซทิล ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
It’s unnatural, you belong to me, I belong to you
(อิทซ อะแนชเออะแร็ล , ยู บิลอง ทู มี , ไอ บิลอง ทู ยู)
Come to the end of the road
(คัม ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
Still I can’t let you go
(ซทิล ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
It’s unnatural, you belong to me, I belong to you
(อิทซ อะแนชเออะแร็ล , ยู บิลอง ทู มี , ไอ บิลอง ทู ยู)

Girl, I know you really love me,
(เกิล , ไอ โน ยู ริแอ็ลลิ ลัฝ มี ,)
You just don’t realize
(ยู จัซท ด้อนท์ รีแอะไลส)
You’ve never been there before
(ยู๊ฟ เนฝเออะ บีน แฑ บิโฟ)
It’s only your first time
(อิทซ โอ๊นลี่ ยุร เฟิซท ไทม)

Maybe I’ll forgive you, hmm
(เมบี อิล เฟาะกีฝ ยู , อึม)
Maybe you’ll try
(เมบี โยว ทไร)
We should be happy together
(วี ฌูด บี แฮพพิ ทุเกฑเออะ)
Forever, you and I
(เฟาะเรฝเออะ , ยู แอ็นด ดาย)

Will you love me again like you loved me before
(วิล ยู ลัฝ มี อะเกน ไลค ยู ลัฝ มี บิโฟ)
This time I want you to love me much more
(ที ไทม ไอ ว็อนท ยู ทู ลัฝ มี มัช โม)
This time instead just come to my bed
(ที ไทม อินซเทด จัซท คัม ทู ไม เบ็ด)
And, baby, just don’t let me down
(แอ็นด , เบบิ , จัซท ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Although we’ve come to the end of the road
(ออลโฑ หวีบ คัม ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
Still I can’t let go
(ซทิล ไอ แค็นท เล็ท โก)
It’s unnatural, you belong to me, I belong to you
(อิทซ อะแนชเออะแร็ล , ยู บิลอง ทู มี , ไอ บิลอง ทู ยู)
Come to the end of the road
(คัม ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
Still I can’t let go
(ซทิล ไอ แค็นท เล็ท โก)
It’s unnatural, you belong to me, I belong to you
(อิทซ อะแนชเออะแร็ล , ยู บิลอง ทู มี , ไอ บิลอง ทู ยู)

[Spoken:]
([ ซโพเค็น : ])
Girl, I’m here for you
(เกิล , แอม เฮียร ฟอ ยู)
All those times at night when you just hurt me
(ออล โฑส ไทม แอ็ท ไนท ฮเว็น ยู จัซท เฮิท มี)
And just run out with that other fella
(แอ็นด จัซท รัน เอาท วิฑ แดท อัฑเออะ เฟลลา)
Baby, I knew about it, I just didn’t care
(เบบิ , ไอ นยู อะเบาท ดิธ , ไอ จัซท ดิ๊นอิน แค)
You just don’t understand how much I love you do you?
(ยู จัซท ด้อนท์ อันเดิซแทนด เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู ดู ยู)
I’m here for you
(แอม เฮียร ฟอ ยู)
I’m not out to go out and cheat on you all night
(แอม น็อท เอาท ทู โก เอาท แอ็นด ชีท ออน ยู ออล ไนท)
Just like you did, baby, but that’s all right
(จัซท ไลค ยู ดิด , เบบิ , บัท แฑ็ท ซอร์ ไรท)
Hey, I love you anyway
(เฮ , ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)
And I’m still gonna be here for you ’till my dying day, baby
(แอ็นด แอม ซทิล กอนนะ บี เฮียร ฟอ ยู ทิล ไม ไดอิง เด , เบบิ)
Right now, I’m just in so much pain, baby
(ไรท เนา , แอม จัซท อิน โซ มัช เพน , เบบิ)
‘Cause you just won’t come back to me
(คอส ยู จัซท ว็อนท คัม แบ็ค ทู มี)
Will you? Just come back to me
(วิล ยู จัซท คัม แบ็ค ทู มี)

[Lonely]
([ โลนลิ ])
Yes, baby, my heart is lonely
(เย็ซ , เบบิ , ไม ฮาท อีส โลนลิ)
[Lonely]
([ โลนลิ ])
My heart hurts, baby
(ไม ฮาท เฮิท , เบบิ)
[Lonely]
([ โลนลิ ])
Yes I feel pain too
(เย็ซ ซาย ฟีล เพน ทู)
Baby, please
(เบบิ , พลีส)

This time instead just come to my bed
(ที ไทม อินซเทด จัซท คัม ทู ไม เบ็ด)
And, baby, just don’t let me down
(แอ็นด , เบบิ , จัซท ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Although we’ve come to the end of the road
(ออลโฑ หวีบ คัม ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
Still I can’t let go
(ซทิล ไอ แค็นท เล็ท โก)
It’s unnatural, you belong to me, I belong to you
(อิทซ อะแนชเออะแร็ล , ยู บิลอง ทู มี , ไอ บิลอง ทู ยู)
Come to the end of the road
(คัม ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
Still I can’t let go
(ซทิล ไอ แค็นท เล็ท โก)
It’s unnatural, you belong to me, I belong to you
(อิทซ อะแนชเออะแร็ล , ยู บิลอง ทู มี , ไอ บิลอง ทู ยู)

[Chorus — a cappella:]
([ โครัซ — อะ แคพเพลลา : ])
Although we’ve come to the end of the road
(ออลโฑ หวีบ คัม ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
Still I can’t let go
(ซทิล ไอ แค็นท เล็ท โก)
It’s unnatural, you belong to me, I belong to you
(อิทซ อะแนชเออะแร็ล , ยู บิลอง ทู มี , ไอ บิลอง ทู ยู)
Come to the end of the road
(คัม ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
Still I can’t let go
(ซทิล ไอ แค็นท เล็ท โก)
It’s unnatural, you belong to me, I belong to you
(อิทซ อะแนชเออะแร็ล , ยู บิลอง ทู มี , ไอ บิลอง ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง End of The Road คำอ่านไทย Boyz II Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น