เนื้อเพลง Again คำอ่านไทย Lenny Kravitz

I’ve been searching for you
(อิฝ บีน เซิชอิง ฟอ ยู)
I heard a cry within my soul
(ไอ เฮิด อะ คไร วิฑีน ไม โซล)
I’ve never had a yearning quite like this before
(อิฝ เนฝเออะ แฮ็ด อะ เยอนิง คไวท ไลค ที บิโฟ)
Know that you are walking right through my door
(โน แดท ยู อาร์ วอคกิง ไรท ธรู ไม โด)

All of my life
(ออล อ็อฝ ไม ไลฟ)
Where have you been
(ฮแว แฮ็ฝ ยู บีน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)
And if that day comes
(แอ็นด อิฟ แดท เด คัม)
I know we could win
(ไอ โน วี คูด วิน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)

A sacred gift of heaven
(อะ เซคเร็ด กิฟท อ็อฝ เฮฝเอ็น)
For better worse, wherever
(ฟอ เบทเทอะ เวิซ , ฮแวเรฝเออะ)
And I would never let somebody break you down
(แอ็นด ดาย วูด เนฝเออะ เล็ท ซัมบอดี้ บเรค ยู เดาน)
Until you cried, never
(อันทีล ยู คไร , เนฝเออะ)

All of my life
(ออล อ็อฝ ไม ไลฟ)
Where have you been
(ฮแว แฮ็ฝ ยู บีน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)
And if that day comes
(แอ็นด อิฟ แดท เด คัม)
I know we could win
(ไอ โน วี คูด วิน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)

At every time I’ve always known
(แอ็ท เอฝริ ไทม อิฝ ออลเว โนน)
That you where there, upon your throne
(แดท ยู ฮแว แฑ , อุพอน ยุร ธโรน)
A lonely queen without her king
(อะ โลนลิ ควีน วิเฑาท เฮอ คิง)
I longed for you, my love forever
(ไอ ล็อง ฟอ ยู , ไม ลัฝ เฟาะเรฝเออะ)

All of my life
(ออล อ็อฝ ไม ไลฟ)
Where have you been
(ฮแว แฮ็ฝ ยู บีน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)
And if that day comes
(แอ็นด อิฟ แดท เด คัม)
I know we could win
(ไอ โน วี คูด วิน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)

All of my life
(ออล อ็อฝ ไม ไลฟ)
Where have you been
(ฮแว แฮ็ฝ ยู บีน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)
And if that day comes
(แอ็นด อิฟ แดท เด คัม)
I know we could win
(ไอ โน วี คูด วิน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)

All of my life
(ออล อ็อฝ ไม ไลฟ)
Where have you been
(ฮแว แฮ็ฝ ยู บีน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)
And if that day comes
(แอ็นด อิฟ แดท เด คัม)
I know we could win
(ไอ โน วี คูด วิน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)

I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)
I wonder if I’ll ever see you again
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ ซี ยู อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Again คำอ่านไทย Lenny Kravitz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น