เนื้อเพลง Tears Don’t Fall คำอ่านไทย Bullet For My Valentine

Let’s go!
(เล็ท โก !)

With blood shot eyes I watch you sleeping
(วิฑ บลัด ฌ็อท ไอ ซาย ว็อช ยู ซลีพพิง)
The warmth I feel beside me is slowly fading
(เดอะ วอมธ ไอ ฟีล บิไซด มี อีส ซโลลิ เฟดิง)
Would she hear me if I called her name?
(วูด ชี เฮีย มี อิฟ ฟาย คอล เฮอ เนม)
Would she hold me if she knew my shame?
(วูด ชี โฮลด มี อิฟ ชี นยู ไม เฌม)

There’s always something different going wrong
(แฑ ออลเว ซัมติง ดีฟเฟอะเร็นท โกอิ้ง ร็อง)
The path I walk’s in the wrong direction
(เดอะ พาธ ไอ วอค ซิน เดอะ ร็อง ดิเรคฌัน)
There’s always someone fucking hanging on
(แฑ ออลเว ซัมวัน ฟัคอิง แฮงอิง ออน)
Can anybody help me make things better?
(แค็น เอนอิบอดิ เฮ็ลพ มี เมค ธิง เบทเทอะ)

Your tears don’t fall, they crash around me
(ยุร เทีย ด้อนท์ ฟอล , เฑ คแร็ฌ อะเรานด มี)
Her conscience calls, the guilty to come home
(เฮอ คอนเฌ็นซ คอล , เดอะ กีลทิ ทู คัม โฮม)
Your tears don’t fall, they crash around me
(ยุร เทีย ด้อนท์ ฟอล , เฑ คแร็ฌ อะเรานด มี)
Her conscience calls, the guilty to come home
(เฮอ คอนเฌ็นซ คอล , เดอะ กีลทิ ทู คัม โฮม)

The moments die, I hear no screaming
(เดอะ โมเม็นท ได , ไอ เฮีย โน ซครีมอิง)
The visions left inside me are slowly fading
(เดอะ ฝีฉอัน เล็ฟท อีนไซด มี อาร์ ซโลลิ เฟดิง)
Would she hear me if I called her name?
(วูด ชี เฮีย มี อิฟ ฟาย คอล เฮอ เนม)
Would she hold me if she knew my shame?
(วูด ชี โฮลด มี อิฟ ชี นยู ไม เฌม)

There’s always something different going wrong
(แฑ ออลเว ซัมติง ดีฟเฟอะเร็นท โกอิ้ง ร็อง)
The path I walk’s in the wrong direction
(เดอะ พาธ ไอ วอค ซิน เดอะ ร็อง ดิเรคฌัน)
There’s always someone fucking hanging on
(แฑ ออลเว ซัมวัน ฟัคอิง แฮงอิง ออน)
Can anybody help me make things better?
(แค็น เอนอิบอดิ เฮ็ลพ มี เมค ธิง เบทเทอะ)

Your tears don’t fall, they crash around me
(ยุร เทีย ด้อนท์ ฟอล , เฑ คแร็ฌ อะเรานด มี)
Her conscience calls, the guilty to come home
(เฮอ คอนเฌ็นซ คอล , เดอะ กีลทิ ทู คัม โฮม)
Your tears don’t fall, they crash around me
(ยุร เทีย ด้อนท์ ฟอล , เฑ คแร็ฌ อะเรานด มี)
Her conscience calls, the guilty to come home
(เฮอ คอนเฌ็นซ คอล , เดอะ กีลทิ ทู คัม โฮม)

Oh yeah
(โอ เย่)

This battered room I’ve seen before
(ที แบทเทอะ รุม อิฝ ซีน บิโฟ)
The broken bones they heal no more, no more
(เดอะ บโรเค็น โบน เฑ ฮีล โน โม , โน โม)
With my last breath I’m choking
(วิฑ ไม ลาซท บเร็ธ แอม โชคิง)
Will this ever end? I’m hoping
(วิล ที เอฝเออะ เอ็นด แอม โฮพปิง)
My world is over one more time
(ไม เวิลด อีส โอเฝอะ วัน โม ไทม)

Let’s go!
(เล็ท โก !)

Would she hear me if I called her name?
(วูด ชี เฮีย มี อิฟ ฟาย คอล เฮอ เนม)
Would she hold me if she knew my shame?
(วูด ชี โฮลด มี อิฟ ชี นยู ไม เฌม)

There’s always something different going wrong
(แฑ ออลเว ซัมติง ดีฟเฟอะเร็นท โกอิ้ง ร็อง)
The path I walk’s in the wrong direction
(เดอะ พาธ ไอ วอค ซิน เดอะ ร็อง ดิเรคฌัน)
There’s always someone fucking hanging on
(แฑ ออลเว ซัมวัน ฟัคอิง แฮงอิง ออน)
Can anybody help me make things better?
(แค็น เอนอิบอดิ เฮ็ลพ มี เมค ธิง เบทเทอะ)

Your tears don’t fall, they crash around me
(ยุร เทีย ด้อนท์ ฟอล , เฑ คแร็ฌ อะเรานด มี)
Her conscience calls, the guilty to come home
(เฮอ คอนเฌ็นซ คอล , เดอะ กีลทิ ทู คัม โฮม)
Your tears don’t fall, they crash around me
(ยุร เทีย ด้อนท์ ฟอล , เฑ คแร็ฌ อะเรานด มี)
Her conscience calls, the guilty to come
(เฮอ คอนเฌ็นซ คอล , เดอะ กีลทิ ทู คัม)

Better!
(เบทเทอะ !)

Your tears don’t fall, they crash around me
(ยุร เทีย ด้อนท์ ฟอล , เฑ คแร็ฌ อะเรานด มี)
Her conscience calls, the guilty to come home
(เฮอ คอนเฌ็นซ คอล , เดอะ กีลทิ ทู คัม โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tears Don’t Fall คำอ่านไทย Bullet For My Valentine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น