เนื้อเพลง Nasty Girl คำอ่านไทย Destiny’s Child

You’s a nasty, nasty, trashy, nasty
(ยู ซา นาซทิ , นาซทิ , ทแรฌอิ , นาซทิ)
Sleazy, nasty classless, nasty
(ซเลซี่ , นาซทิ คลาสเล็ด , นาซทิ)

Nasty put some clothes on, I told ya
(นาซทิ พัท ซัม คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Don’t walk out your house without your clothes on, I told ya
(ด้อนท์ วอค เอาท ยุร เฮาซ วิเฑาท ยุร คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Girl what you thinkin’ bout lookin’ that to’ down, I told ya
(เกิล ฮว็อท ยู ติ้งกิน เบาท ลุคกิน แดท ทู เดาน , ไอ โทลด ยา)
These men don’t want no hot female that’s
(ฑิส เม็น ด้อนท์ ว็อนท โน ฮ็อท ฟีเมล แฑ็ท)
Been around the block female, you nasty girl
(บีน อะเรานด เดอะ บล็อค ฟีเมล , ยู นาซทิ เกิล)

Nasty put some clothes on, I told ya
(นาซทิ พัท ซัม คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Don’t walk out your house without your clothes on, I told ya
(ด้อนท์ วอค เอาท ยุร เฮาซ วิเฑาท ยุร คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Girl what you thinkin’ bout lookin’ that to’ down, I told ya
(เกิล ฮว็อท ยู ติ้งกิน เบาท ลุคกิน แดท ทู เดาน , ไอ โทลด ยา)
These men don’t want no hot female that’s
(ฑิส เม็น ด้อนท์ ว็อนท โน ฮ็อท ฟีเมล แฑ็ท)
Been around the block female, you nasty girl
(บีน อะเรานด เดอะ บล็อค ฟีเมล , ยู นาซทิ เกิล)

Shakin’ that thang on that man
(เชคกินแดท เตง ออน แดท แม็น)
Lookin’ all stank and nasty
(ลุคกิน ออล ซแท็งค แอ็นด นาซทิ)
Swore you look cute girl in them dukes
(ซโว ยู ลุค คยูท เกิล อิน เฑ็ม ดยูค)
Booty all out lookin’ trashy
(บูทิ ออล เอาท ลุคกิน ทแรฌอิ)
Sleazy put some clothes on, I told ya
(ซเลซี่ พัท ซัม คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Don’t walk out ya heezy without clothes on, I told ya
(ด้อนท์ วอค เอาท ยา ฮีซี่ วิเฑาท คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)

You nasty girl, you nasty you trashy
(ยู นาซทิ เกิล , ยู นาซทิ ยู ทแรฌอิ)
You classless girl, you sleazy you freaky
(ยู คลาสเล็ด เกิล , ยู ซเลซี่ ยู ฟรีคกี้)
I never met a girl that does the things that you do
(ไอ เนฝเออะ เม็ท ดา เกิล แดท โด เดอะ ธิง แดท ยู ดู)
Change don’t come your way it will come back to you
(เชนจ ด้อนท์ คัม ยุร เว อิท วิล คัม แบ็ค ทู ยู)
Put some clothes on girl
(พัท ซัม คโลฑ ออน เกิล)

Nasty put some clothes on, I told ya
(นาซทิ พัท ซัม คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Don’t walk out your house without your clothes on, I told ya
(ด้อนท์ วอค เอาท ยุร เฮาซ วิเฑาท ยุร คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Girl what you thinkin’ bout lookin’ that to’ down, I told ya
(เกิล ฮว็อท ยู ติ้งกิน เบาท ลุคกิน แดท ทู เดาน , ไอ โทลด ยา)
These men don’t want no hot female that’s
(ฑิส เม็น ด้อนท์ ว็อนท โน ฮ็อท ฟีเมล แฑ็ท)
Been around the block female, you nasty girl
(บีน อะเรานด เดอะ บล็อค ฟีเมล , ยู นาซทิ เกิล)

Nasty put some clothes on, I told ya
(นาซทิ พัท ซัม คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Don’t walk out your house without your clothes on, I told ya
(ด้อนท์ วอค เอาท ยุร เฮาซ วิเฑาท ยุร คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Girl what you thinkin’ bout lookin’ that to’ down, I told ya
(เกิล ฮว็อท ยู ติ้งกิน เบาท ลุคกิน แดท ทู เดาน , ไอ โทลด ยา)
These men don’t want no hot female that’s
(ฑิส เม็น ด้อนท์ ว็อนท โน ฮ็อท ฟีเมล แฑ็ท)
Been around the block female, you nasty girl
(บีน อะเรานด เดอะ บล็อค ฟีเมล , ยู นาซทิ เกิล)

Booty all out, tongue out her mouth
(บูทิ ออล เอาท , ทัง เอาท เฮอ เมาธ)
Cleavage from here to Mexico
(คลีฝอิจ ฟร็อม เฮียร ทู เม๊กซีโค)
She walks wit a twist, one hand on her hip
(ชี วอค วิท ดา ทวิซท , วัน แฮ็นด ออน เฮอ ฮิพ)
When she gets wit’cha she lets it go
(ฮเว็น ชี เก็ท วิทชา ชี เล็ท ซิท โก)
Nasty put some clothes on, you look to’ down
(นาซทิ พัท ซัม คโลฑ ออน , ยู ลุค ทู เดาน)
Nasty don’t know why you, will not sit down
(นาซทิ ด้อนท์ โน ฮไว ยู , วิล น็อท ซิท เดาน)

Boots on her feet, swear she’s in heat
(บูท ออน เฮอ ฟีท , ซแว ชี ซิน ฮีท)
Flirtin’ wit every man she sees
(เฟอทอิน วิท เอฝริ แม็น ชี ซี)
Her pants hangin’ low, she never says no
(เฮอ แพ็นท แฮนจิ้นโล , ชี เนฝเออะ เซ โน)
Everyone knows she’s easy
(เอ๊วี่วัน โน ชี อีสอิ)
Nasty put some clothes on, you lookin’ stank
(นาซทิ พัท ซัม คโลฑ ออน , ยู ลุคกิน ซแท็งค)
Nasty where’s your pride, you should be ashamed
(นาซทิ ฮแว ยุร พไรด , ยู ฌูด บี อะเฌมด)

Hard for women like me
(ฮาด ฟอ วีมเอิน ไลค มี)
Who try to have some intergrity
(ฮู ทไร ทู แฮ็ฝ ซัม อินเทอร์เกรดี)
You make it hard for girls like myself
(ยู เมค อิท ฮาด ฟอ เกิล ไลค ไมเซลฟ)
Who respect themselves and have dignity
(ฮู ริซเพคท เฑ็มเซลฝส แซน แฮ็ฝ ดีกนิทิ)
You nasty girl, you nasty, you trashy
(ยู นาซทิ เกิล , ยู นาซทิ , ยู ทแรฌอิ)
You classless girl, you sleazy, you freaky
(ยู คลาสเล็ด เกิล , ยู ซเลซี่ , ยู ฟรีคกี้)
N A S T Y ya nasty, F R E A K Y ya freaky
(เอ็น อะ เอส ที วายพฺ ยา นาซทิ , เอฟ อาร์ อี อะ เค วายพฺ ยา ฟรีคกี้)
Girl where’s your P R I D E, put some clothes on
(เกิล ฮแว ยุร พี อาร์ ไอ ดี อี , พัท ซัม คโลฑ ออน)

Nasty put some clothes on, I told ya
(นาซทิ พัท ซัม คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Don’t walk out your house without your clothes on, I told ya
(ด้อนท์ วอค เอาท ยุร เฮาซ วิเฑาท ยุร คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Girl what you thinkin’ bout lookin’ that to’ down, I told ya
(เกิล ฮว็อท ยู ติ้งกิน เบาท ลุคกิน แดท ทู เดาน , ไอ โทลด ยา)
These men don’t want no hot female that’s
(ฑิส เม็น ด้อนท์ ว็อนท โน ฮ็อท ฟีเมล แฑ็ท)
Been around the block female, you nasty girl
(บีน อะเรานด เดอะ บล็อค ฟีเมล , ยู นาซทิ เกิล)

Nasty put some clothes on, I told ya
(นาซทิ พัท ซัม คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Don’t walk out your house without your clothes on, I told ya
(ด้อนท์ วอค เอาท ยุร เฮาซ วิเฑาท ยุร คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Girl what you thinkin’ bout lookin’ that to’ down, I told ya
(เกิล ฮว็อท ยู ติ้งกิน เบาท ลุคกิน แดท ทู เดาน , ไอ โทลด ยา)
These men don’t want no hot female that’s
(ฑิส เม็น ด้อนท์ ว็อนท โน ฮ็อท ฟีเมล แฑ็ท)
Been around the block female, you nasty girl
(บีน อะเรานด เดอะ บล็อค ฟีเมล , ยู นาซทิ เกิล)

You so nasty girl, you so, you so nasty girl
(ยู โซ นาซทิ เกิล , ยู โซ , ยู โซ นาซทิ เกิล)
You so, you so nasty girl, you so
(ยู โซ , ยู โซ นาซทิ เกิล , ยู โซ)
You so nasty girl put some clothes on girl
(ยู โซ นาซทิ เกิล พัท ซัม คโลฑ ออน เกิล)

Nasty put some clothes on, I told ya
(นาซทิ พัท ซัม คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Don’t walk out your house without your clothes on, I told ya
(ด้อนท์ วอค เอาท ยุร เฮาซ วิเฑาท ยุร คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Girl what you thinkin’ bout lookin’ that to’ down, I told ya
(เกิล ฮว็อท ยู ติ้งกิน เบาท ลุคกิน แดท ทู เดาน , ไอ โทลด ยา)
These men don’t want no hot female that’s
(ฑิส เม็น ด้อนท์ ว็อนท โน ฮ็อท ฟีเมล แฑ็ท)
Been around the block female, you nasty girl
(บีน อะเรานด เดอะ บล็อค ฟีเมล , ยู นาซทิ เกิล)

Nasty put some clothes on, I told ya
(นาซทิ พัท ซัม คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Don’t walk out your house without your clothes on, I told ya
(ด้อนท์ วอค เอาท ยุร เฮาซ วิเฑาท ยุร คโลฑ ออน , ไอ โทลด ยา)
Girl what you thinkin’ bout lookin’ that to’ down, I told ya
(เกิล ฮว็อท ยู ติ้งกิน เบาท ลุคกิน แดท ทู เดาน , ไอ โทลด ยา)
These men don’t want no hot female that’s
(ฑิส เม็น ด้อนท์ ว็อนท โน ฮ็อท ฟีเมล แฑ็ท)
Been around the block female, you nasty girl
(บีน อะเรานด เดอะ บล็อค ฟีเมล , ยู นาซทิ เกิล)

Nasty girl, you so, you so, you so
(นาซทิ เกิล , ยู โซ , ยู โซ , ยู โซ)
Nasty girl, nasty, nasty, nasty, nasty girl
(นาซทิ เกิล , นาซทิ , นาซทิ , นาซทิ , นาซทิ เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nasty Girl คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น