เนื้อเพลง Pump It คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา)
Pump it
(พัมพ อิท)
Ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา)
And pump it [louder] [4x]
(แอ็นด พัมพ อิท [ ลาวเดอ ] [ 4x ])

Turn up the radio
(เทิน อัพ เดอะ เรดิโอ)
Blast your stereo
(บลาซท ยุร ซเทริโอ)
Right
(ไรท)

Niggas wanna hate on us [who]
(นิกงา วอนนา เฮท ออน อัซ [ ฮู ])
Niggas be envious [who]
(นิกงา บี เอนเฝียซ [ ฮู ])
And I know why they hatin’ on us [why]
(แอ็นด ดาย โน ฮไว เฑ แฮดดิน ออน อัซ [ ฮไว ])
Cause that’s so fabulous [what]
(คอส แฑ็ท โซ แฟบอิวลัซ [ ฮว็อท ])
I’ma be real on us [c’mon]
(แอมอา บี ริแอ็ล ออน อัซ [ ซีมอน ])
Nobody got nuttin’ on us [no]
(โนบอดี้ ก็อท นัทดินออน อัซ [ โน ])
Girls be all on us, from London back down to the US [s, s]
(เกิล บี ออล ออน อัซ , ฟร็อม ลันดัน แบ็ค เดาน ทู ดิ อัซ [ เอส , เอส ])

We rockin’ it [contagious], monkey business [outrageous]
(วี รอคกิน หนิด [ ค็อนเทจัซ ] , มังคิ บีสเน็ซ [ เอาทเรจัซ ])
Just confess, your girl admits that we the shit
(จัซท ค็อนเฟซ , ยุร เกิล แอ็ดมีท แดท วี เดอะ ชิท)

F-R-E-S-H We [fresh]
(เอฟ อาร์ อี เอส เฮส วี [ ฟเร็ฌ ])
D-E-F, that’s right we def [rock]
(ดี อี เอฟ , แฑ็ท ไรท วี เดฟ [ ร็อค ])
We definite B-E-P, we reppin’ it
(วี เดฟอินิท บี อี พี , วี เพพพิน หนิด)
So, turn it up [turn it up] [3x]
(โซ , เทิน หนิด อัพ [ เทิน หนิด อัพ ] [ 3x ])
C’mon baby, just
(ซีมอน เบบิ , จัซท)

Pump it [louder] [6x]
(พัมพ อิท [ ลาวเดอ ] [ 6x ])

And say, oh oh oh oh
(แอ็นด เซ , โอ โอ โอ โอ)
Say, oh oh oh oh
(เซ , โอ โอ โอ โอ)
Yo, yo
(โย , โย)

Turn up the radio
(เทิน อัพ เดอะ เรดิโอ)
Blast your stereo
(บลาซท ยุร ซเทริโอ)
Right now
(ไรท เนา)
This joint is fizzlin’
(ที จอยนท อีส ฟิซลิน)
It’s sizzlin’
(อิทซ ซิซลิน)
Right
(ไรท)

[Yo, check this out right here]
([ โย , เช็ค ที เอาท ไรท เฮียร ])
Dude wanna hate on us [dude]
(ดยูด วอนนา เฮท ออน อัซ [ ดยูด ])
Dude need’a ease on up [dude]
(ดยูด นีดา อีส ออน อัพ [ ดยูด ])
Dude wanna act on up
(ดยูด วอนนา แอ็คท ออน อัพ)
But dude get shut like flavor shut [down]
(บัท ดยูด เก็ท ฌัท ไลค ฟเลเฝอะ ฌัท [ เดาน ])
Chicks say, she ain’t down
(ชิค เซ , ชี เอน เดาน)
But chick backstage when we in town [ha]
(บัท ชิค แบคสเตจ ฮเว็น วี อิน ทาวน์ [ ฮา ])
She like man on drunk [fool]
(ชี ไลค แม็น ออน ดรังค [ ฟูล ])
She wanna hit n’ run [errr]
(ชี วอนนา ฮิท เอ็น รัน [ เออ ])
Yeah, that’s the speed
(เย่ , แฑ็ท เดอะ ซพีด)
That’s what we do
(แฑ็ท ฮว็อท วี ดู)
That’s who we be
(แฑ็ท ฮู วี บี)
B-L-A-C-K -E -Y-E-D-P to the E, then the A to the S
(บี แอล อะ ซี เค อี วายพฺ อี ดี พี ทู ดิ อี , เฑ็น ดิ อะ ทู เดอะ เอส)
When we play you shake your ass
(ฮเว็น วี พเล ยู เฌค ยุร อาซ)
Shake it, shake it, shake it girl
(เฌค อิท , เฌค อิท , เฌค อิท เกิล)
Make sure you don’t break it, girl
(เมค ฌุร ยู ด้อนท์ บเรค อิท , เกิล)
Cause we gonna
(คอส วี กอนนะ)

Turn it up [turn it up] [3x]
(เทิน หนิด อัพ [ เทิน หนิด อัพ ] [ 3x ])
C’mon baby, just
(ซีมอน เบบิ , จัซท)
Pump it [louder] [6x]
(พัมพ อิท [ ลาวเดอ ] [ 6x ])

And say, oh oh oh oh
(แอ็นด เซ , โอ โอ โอ โอ)
Say, oh oh oh oh
(เซ , โอ โอ โอ โอ)
Yo, yo
(โย , โย)
Turn up the radio
(เทิน อัพ เดอะ เรดิโอ)
Blast your stereo
(บลาซท ยุร ซเทริโอ)
Right now
(ไรท เนา)
This joint is fizzlin’
(ที จอยนท อีส ฟิซลิน)
It’s sizzlin’
(อิทซ ซิซลิน)
Right
(ไรท)

Damn [damn] [5x]
(แด็ม [ แด็ม ] [ 5x ])

Wow
(เวา)

Apl. de ap. from Philippines
(เอพีแอล ดี เอพี ฟร็อม ฟิลิพปินสฺ)
Live and direct, rocking this scene
(ไลฝ แอ็นด ดิเรคท , รอคกิง ที ซีน)
Breaking on down for the B-boys
(บเรคคิง ออน เดาน ฟอ เดอะ บี บอย)
And B-girls waiting to do their thing
(แอ็นด บี เกิล เวททิง ทู ดู แฑ ธิง)
Pump it, louder come on
(พัมพ อิท , ลาวเดอ คัมมอน)
Don’t stop, and keep it goin’
(ด้อนท์ ซท็อพ , แอ็นด คีพ อิท โกอิน)
Do it, lets get it on
(ดู อิท , เล็ท เก็ท ดิธ ออน)
Move it!
(มูฝ อิท !)

Come on, baby, do it
(คัมมอน , เบบิ , ดู อิท)

La-da-di-dup-dup die dy
(ลา ดา ได ดัพฺ ดัพฺ ได dy)
On the stereo
(ออน เดอะ ซเทริโอ)
Let those speakers blow your mind
(เล็ท โฑส ซพีคเออะ บโล ยุร ไมนด)
[Blow my mind, baby]
([ บโล ไม ไมนด , เบบิ ])
To let it go, let it go
(ทู เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก)
Here we go
(เฮียร วี โก)
La-da-di-dup-dup die dy [c’mon, we’re there]
(ลา ดา ได ดัพฺ ดัพฺ ได dy [ ซีมอน , เวีย แฑ ])
On the radio
(ออน เดอะ เรดิโอ)
The system is gonna feel so fine
(เดอะ ซีซเท็ม อีส กอนนะ ฟีล โซ ไฟน)

Pump it [louder] [6x]
(พัมพ อิท [ ลาวเดอ ] [ 6x ])

And say, oh oh oh oh
(แอ็นด เซ , โอ โอ โอ โอ)
Say, oh oh oh oh
(เซ , โอ โอ โอ โอ)
Yo, yo
(โย , โย)
Turn up the radio
(เทิน อัพ เดอะ เรดิโอ)
Blast your stereo
(บลาซท ยุร ซเทริโอ)
Right now
(ไรท เนา)
This joint is fizzlin’
(ที จอยนท อีส ฟิซลิน)
It’s sizzlin’
(อิทซ ซิซลิน)
Right
(ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pump It คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น