เนื้อเพลง A Pirate Looks At Forty คำอ่านไทย Jimmy Buffett

Mother, mother ocean, I have heard you call,
(ม๊าเธ่อร์ , ม๊าเธ่อร์ โอแฌ็น , ไอ แฮ็ฝ เฮิด ยู คอล ,)
Wanted to sail upon your waters
(ว็อนท ทู เซล อุพอน ยุร วอเทอะ)
since I was three feet tall.
(ซินซ ไอ วอส ธรี ฟีท ทอล)
You’ve seen it all, you’ve seen it all.
(ยู๊ฟ ซีน หนิด ออล , ยู๊ฟ ซีน หนิด ออล)

Watch the men who rode you,
(ว็อช เดอะ เม็น ฮู โรด ยู ,)
Switch from sails to steam.
(ซวิช ฟร็อม เซล ทู ซทีม)
And in your belly you hold the treasure
(แอ็นด อิน ยุร เบลลิ ยู โฮลด เดอะ ทเรฉเออะ)
that few have ever seen, most of them dreams,
(แดท ฟยู แฮ็ฝ เอฝเออะ ซีน , โมซท อ็อฝ เฑ็ม ดรีม ,)
Most of them dreams.
(โมซท อ็อฝ เฑ็ม ดรีม)

Yes, I am a pirate two hundred years too late.
(เย็ซ , ไอ แอ็ม มา ไพริท ทู ฮันดเร็ด เยีย ทู เลท)
The cannons don’t thunder there’s nothin’ to plunder
(เดอะ แคนนัน ด้อนท์ ธันเดอะ แฑ นอทติน ทู พลันเดอะ)
I’m an over forty victim of fate
(แอม แอน โอเฝอะ ฟอทิ ฝิคทิม อ็อฝ เฟท)
Arriving too late, arriving too late.
(เออรายวิง ทู เลท , เออรายวิง ทู เลท)

I’ve done a bit of smugglin’
(อิฝ ดัน อะ บิท อ็อฝ สมักกลิน)
I’ve run my share of grass.
(อิฝ รัน ไม แฌ อ็อฝ กราซ)
I made enough money to buy Miami,
(ไอ เมด อินัฟ มันอิ ทู ไบ มายเอมอี ,)
But I pissed it away so fast,
(บัท ไอ พิซ ดิท อะเว โซ ฟัซท ,)
Never meant to last, never meant to last.
(เนฝเออะ เม็นท ทู ลาซท , เนฝเออะ เม็นท ทู ลาซท)

I have been drunk now for over two weeks,
(ไอ แฮ็ฝ บีน ดรังค เนา ฟอ โอเฝอะ ทู วีค ,)
I passed out and I rallied and I sprung a few leaks,
(ไอ พาซ เอาท แอ็นด ดาย แรลลิ แอ็นด ดาย ซพรัง อะ ฟยู ลีค ,)
But I’ve got to stop wishin’,
(บัท อิฝ ก็อท ทู ซท็อพ วิซชิน ,)
Got to go fishin’, I’m down to rock bottom again.
(ก็อท ทู โก ฟิซชิน , แอม เดาน ทู ร็อค บอตตัม อะเกน)
Just a few friends, just a few friends.
(จัซท ดา ฟยู ฟเร็นด , จัซท ดา ฟยู ฟเร็นด)

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

I go for younger women, lived with several awhile
(ไอ โก ฟอ ยังเกอะ วีมเอิน , ไลฝ วิฑ เซฟเออะแร็ล อะฮไวล)
And though I ran away, they’ll come back one day.
(แอ็นด โธ ไอ แร็น อะเว , เด๊ว คัม แบ็ค วัน เด)
And still could manage a smile
(แอ็นด ซทิล คูด แมนอิจ อะ ซไมล)
It just takes awhile, just takes awhile.
(อิท จัซท เทค อะฮไวล , จัซท เทค อะฮไวล)

Mother, mother ocean, after all these years I’ve found
(ม๊าเธ่อร์ , ม๊าเธ่อร์ โอแฌ็น , อาฟเทอะ ออล ฑิส เยีย อิฝ เฟานด)
My occupational hazard being my occupations
(ไม ออคคิวเพฌะแน็ล แฮสเอิด บีอิง ไม ออคิวเพฌัน)
just not around.
(จัซท น็อท อะเรานด)
I feel like I’ve drowned,
(ไอ ฟีล ไลค อิฝ ดเราน ,)
Gonna head uptown.
(กอนนะ เฮ็ด อัพเทาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Pirate Looks At Forty คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น