เนื้อเพลง Foolish Games คำอ่านไทย Jewel

You took your coat off and stood in the rain,
(ยู ทุค ยุร โคท ออฟฟ แอ็นด ซทูด อิน เดอะ เรน ,)
You’re always crazy like that.
(ยัวร์ ออลเว คเรสิ ไลค แดท)
And I watched from my window,
(แอ็นด ดาย ว็อช ฟร็อม ไม วีนโด ,)
Always felt I was outside looking in on you.
(ออลเว เฟ็ลท ไอ วอส เอาทไซด ลุคอิง อิน ออน ยู)
You’re always the mysterious one with
(ยัวร์ ออลเว เดอะ มิซเทียเรียซ วัน วิฑ)
Dark eyes and careless hair,
(ดาค ไอ แซน แคเล็ซ แฮ ,)
You were fashionably sensitive
(ยู เวอ แฟฌอะนับลิ เซนซิทิฝ)
But too cool to care.
(บัท ทู คูล ทู แค)
You stood in my doorway, with nothing to say
(ยู ซทูด อิน ไม ดอร์เวย์ , วิฑ นัธอิง ทู เซ)
Besides some comment on the weather.
(บิไซด ซัม คอมเม็นท ออน เดอะ เวฑเออะ)

Well in case you failed to notice,
(เว็ล อิน เคซ ยู เฟล ทู โนทิซ ,)
In case you failed to see,
(อิน เคซ ยู เฟล ทู ซี ,)
This is my heart bleeding before you,
(ที ซิส ไม ฮาท บรีดดิ้ง บิโฟ ยู ,)
This is me down on my knees, and…
(ที ซิส มี เดาน ออน ไม นี , แอ็นด)

These foolish games are tearing me apart,
(ฑิส ฟูลอิฌ เกม แซร์ แทริง มี อะพาท ,)
And your thoughtless words are breaking my heart.
(แอ็นด ยุร โตเลส เวิด แซร์ บเรคคิง ไม ฮาท)
You’re breaking my heart.
(ยัวร์ บเรคคิง ไม ฮาท)

You’re always brilliant in the morning,
(ยัวร์ ออลเว บรีลแย็นท อิน เดอะ มอนิง ,)
Smoking your cigarettes and talking over coffee.
(สโมคกิ้ง ยุร ซิกะเรท แซน ทอคอิง โอเฝอะ คอฟฟิ)
Your philosophies on art, Baroque moved you.
(ยุร ฟิวโลโซฟีสฺ ออน อาท , บะโรค มูฝ ยู)
You loved Mozart and you’d speak of your loved ones
(ยู ลัฝ โมซาต แอ็นด ยู ซพีค อ็อฝ ยุร ลัฝ วัน)
As I clumsily strummed my guitar.
(แอ็ส ซาย คลัมสิลิ สตัมทฺ ไม กิทา)

You’d teach me of honest things,
(ยู ทีช มี อ็อฝ ออนเอ็ซท ธิง ,)
Things that were daring, things that were clean.
(ธิง แดท เวอ แดริง , ธิง แดท เวอ คลีน)
Things that knew what an honest dollar did mean.
(ธิง แดท นยู ฮว็อท แอน ออนเอ็ซท ดอลเลอะ ดิด มีน)
I hid my soiled hands behind my back.
(ไอ ฮิด ไม ซอยล แฮ็นด บิไฮนด ไม แบ็ค)
Somewhere along the line, I must have gone
(ซัมแวร์ อะลอง เดอะ ไลน , ไอ มัซท แฮ็ฝ กอน)
Off track with you.
(ออฟฟ ทแรค วิฑ ยู)

Excuse me, think I’ve mistaken you for somebody else,
(เอ็คซคยูซ มี , ธิงค อิฝ มิซเทคเอ็น ยู ฟอ ซัมบอดี้ เอ็ลซ ,)
Somebody who gave a damn,
(ซัมบอดี้ ฮู เกฝ อะ แด็ม ,)
Somebody more like myself.
(ซัมบอดี้ โม ไลค ไมเซลฟ)

These foolish games are tearing me,
(ฑิส ฟูลอิฌ เกม แซร์ แทริง มี ,)
You’re tearing me,
(ยัวร์ แทริง มี ,)
You’re tearing me apart,
(ยัวร์ แทริง มี อะพาท ,)
And your thoughtless words are breaking my heart.
(แอ็นด ยุร โตเลส เวิด แซร์ บเรคคิง ไม ฮาท)
You’re breaking my heart.
(ยัวร์ บเรคคิง ไม ฮาท)

You took your coat off,
(ยู ทุค ยุร โคท ออฟฟ ,)
Stood in the rain,
(ซทูด อิน เดอะ เรน ,)
You’re always crazy like that.
(ยัวร์ ออลเว คเรสิ ไลค แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Foolish Games คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น