เนื้อเพลง Woman คำอ่านไทย John Lennon

Woman I can hardly express,
(วูมเอิน นาย แค็น ฮาดลิ เอ็คซพเรซ ,)
My mixed emotion at my thoughtlessness,
(ไม มิคซ อิโมฌัน แอ็ท ไม ธรอทเลสเนสส ,)
After all I’m forever in your debt,
(อาฟเทอะ ออล แอม เฟาะเรฝเออะ อิน ยุร เด็ท ,)
And woman I will try express,
(แอ็นด วูมเอิน นาย วิล ทไร เอ็คซพเรซ ,)
My inner feelings and thankfullness,
(ไม อีนเนอะ ฟีลอิง แซน แต๊งฟูเนสส ,)
For showing me the meaning of succsess,
(ฟอ โชว์วิง มี เดอะ มีนนิง อ็อฝ ซัคคิดเซซ ,)
oooh well, well,
(อู้ เว็ล , เว็ล ,)
oooh well, well,
(อู้ เว็ล , เว็ล ,)

Woman I know you understand
(วูมเอิน นาย โน ยู อันเดิซแทนด)
The little child inside the man,
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ไชล อีนไซด เดอะ แม็น ,)
Please remember my life is in your hands,
(พลีส ริเมมเบอะ ไม ไลฟ อีส ซิน ยุร แฮ็นด ,)
And woman hold me close to your heart,
(แอ็นด วูมเอิน โฮลด มี คโลส ทู ยุร ฮาท ,)
However, distant don’t keep us apart,
(เฮาเอฝเออะ , ดีซแท็นท ด้อนท์ คีพ อัซ อะพาท ,)
After all it is written in the stars,
(อาฟเทอะ ออล อิท อีส วึ้น อิน เดอะ ซทา ,)
oooh well, well,
(อู้ เว็ล , เว็ล ,)
oooh well, well,
(อู้ เว็ล , เว็ล ,)

Woman please let me explain,
(วูมเอิน พลีส เล็ท มี เอ็คซพเลน ,)
I never mean[t] to cause you sorrow or pain,
(ไอ เนฝเออะ มีน [ ที ] ทู คอส ยู ซอโร ออ เพน ,)
So let me tell you again and again and again,
(โซ เล็ท มี เท็ล ยู อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน ,)
I love you [yeah, yeah] now and forever,
(ไอ ลัฝ ยู [ เย่ , เย่ ] เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ ,)
I love you [yeah, yeah] now and forever,
(ไอ ลัฝ ยู [ เย่ , เย่ ] เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ ,)
I love you [yeah, yeah] now and forever,
(ไอ ลัฝ ยู [ เย่ , เย่ ] เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ ,)
I love you [yeah, yeah]….
(ไอ ลัฝ ยู [ เย่ , เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Woman คำอ่านไทย John Lennon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น