เนื้อเพลง Sunshine คำอ่านไทย Gabrielle

Made a wish, I can dream
(เมด อะ วิฌ , ไอ แค็น ดรีม)
I can be what I want to be
(ไอ แค็น บี ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู บี)
Not afraid to live my life
(น็อท อัฟเรด ทู ไลฝ ไม ไลฟ)
And fulfil my fantasies
(แอ็นด ฟุลฟีล ไม แฟนตาซีสฺ)

I learnt a lot of tricks to help me live my life
(ไอ เลินท ดา ล็อท อ็อฝ ทริค ทู เฮ็ลพ มี ไลฝ ไม ไลฟ)
You helped me find my paradise
(ยู เฮ็ลพ มี ไฟนด ไม แพระไดส)
When you came you were like
(ฮเว็น ยู เคม ยู เวอ ไลค)

Sunshine through my window
(ซันชาย ธรู ไม วีนโด)
That’s what you are
(แฑ็ท ฮว็อท ยู อาร์)
My shining star
(ไม ชายนิง ซทา)
Sunshine
(ซันชาย)
Making me feel
(เมคอิง มี ฟีล)
I’m on top of the world
(แอม ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Telling me I’ll go far
(เทลลิง มี อิล โก ฟา)

Reaching out, for the highs
(รีชชิง เอาท , ฟอ เดอะ ไฮ)
You inspired me to try
(ยู อินซไพร มี ทู ทไร)
I felt the magic inside
(ไอ เฟ็ลท เดอะ แมจอิค อีนไซด)
And I felt that I could fly
(แอ็นด ดาย เฟ็ลท แดท ไอ คูด ฟไล)
I’m looking at the world in an optimistic light
(แอม ลุคอิง แอ็ท เดอะ เวิลด อิน แอน ออพทิมีซทิค ไลท)
You made me appreciate my life
(ยู เมด มี แอ็พรีฌิเอท ไม ไลฟ)
‘Cos when you came you were like
(คอซ ฮเว็น ยู เคม ยู เวอ ไลค)

Sunshine through my window
(ซันชาย ธรู ไม วีนโด)
That’s what you are
(แฑ็ท ฮว็อท ยู อาร์)
My shining star
(ไม ชายนิง ซทา)
Sunshine
(ซันชาย)
Making me feel
(เมคอิง มี ฟีล)
I’m on top of the world
(แอม ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Telling me I’ll go far
(เทลลิง มี อิล โก ฟา)

You are the calm
(ยู อาร์ เดอะ คาม)
I am the storm
(ไอ แอ็ม เดอะ ซทอม)
You are the breeze that carries me on
(ยู อาร์ เดอะ บรีส แดท คาร์รีสฺ มี ออน)
When I set adrift
(ฮเว็น นาย เซ็ท อัดรีฟท)
You wink at me
(ยู วิงค แกท มี)
You’re there for me
(ยัวร์ แฑ ฟอ มี)

Sunshine [oh yeah]
(ซันชาย [ โอ เย่ ])
That’s what you are
(แฑ็ท ฮว็อท ยู อาร์)
My shining star
(ไม ชายนิง ซทา)
Sunshine
(ซันชาย)
Making me feel I’m on top of the world
(เมคอิง มี ฟีล แอม ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Telling me that I’ll go far
(เทลลิง มี แดท อิล โก ฟา)
Sunshine through my window
(ซันชาย ธรู ไม วีนโด)
That’s what you are
(แฑ็ท ฮว็อท ยู อาร์)
My shining star
(ไม ชายนิง ซทา)

[Sunshine] Making me feel I’m on top of the world
([ ซันชาย ] เมคอิง มี ฟีล แอม ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Telling me that I’ll go far
(เทลลิง มี แดท อิล โก ฟา)
Sunshine through my window
(ซันชาย ธรู ไม วีนโด)
That’s what you are
(แฑ็ท ฮว็อท ยู อาร์)
My shining star
(ไม ชายนิง ซทา)
Sunshine
(ซันชาย)
Making me feel I’m on top of the world
(เมคอิง มี ฟีล แอม ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Telling me that I’ll go far
(เทลลิง มี แดท อิล โก ฟา)
Sunshine
(ซันชาย)
My star, my star..
(ไม ซทา , ไม ซทา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sunshine คำอ่านไทย Gabrielle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น