เนื้อเพลง Once คำอ่านไทย Diana Vickers

Here we are, a careful distance
(เฮียร วี อาร์ , อะ แคฟุล ดีซแท็นซ)
Here’s my heart, what’s left of it
(เฮียร ไม ฮาท , ฮว็อท เล็ฟท อ็อฝ อิท)
In this town, I used to listen
(อิน ที ทาวน์ , ไอ ยูซ ทู ลิ๊สซึ่น)
Once, once, Yeah
(วันซ , วันซ , เย่)

I had hope, blind faith
(ไอ แฮ็ด โฮพ , บไลนด เฟธ)
Had as much as you can take
(แฮ็ด แอ็ส มัช แอ็ส ยู แค็น เทค)

I’m only gonna let you kill me once
(แอม โอ๊นลี่ กอนนะ เล็ท ยู คิล มี วันซ)
I’m only gonna let you kill me then some
(แอม โอ๊นลี่ กอนนะ เล็ท ยู คิล มี เฑ็น ซัม)
I’m only gonna let you kill me
(แอม โอ๊นลี่ กอนนะ เล็ท ยู คิล มี)
Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)

Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)
Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)
Once, once…
(วันซ , วันซ)

Ashes burn the morning after
(แอสเชรด เบิน เดอะ มอนิง อาฟเทอะ)
Only know I’m here to stay
(โอ๊นลี่ โน แอม เฮียร ทู ซเท)
I was so, I let you see me
(ไอ วอส โซ , ไอ เล็ท ยู ซี มี)
That was dumb, but that’s OK
(แดท วอส ดัม , บัท แฑ็ท โอเค)
Tripping down to your place
(ทริพพิง เดาน ทู ยุร พเลซ)
What is love anyway?
(ฮว็อท อีส ลัฝ เอนอิเว)

I’m only gonna let you kill me once
(แอม โอ๊นลี่ กอนนะ เล็ท ยู คิล มี วันซ)
I’m only gonna let you kill me then some
(แอม โอ๊นลี่ กอนนะ เล็ท ยู คิล มี เฑ็น ซัม)

I’m only gonna let you kill me
(แอม โอ๊นลี่ กอนนะ เล็ท ยู คิล มี)
Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)
Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)
Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)
I’m only gonna let you kill me
(แอม โอ๊นลี่ กอนนะ เล็ท ยู คิล มี)

Who or whatever you do
(ฮู ออ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
Don’t let anyone love you
(ด้อนท์ เล็ท เอนอิวัน ลัฝ ยู)
Touch them where it hurts
(ทั๊ช เฑ็ม ฮแว อิท เฮิท)
And then you’ll leave
(แอ็นด เฑ็น โยว ลีฝ)

I’m only gonna let you kill me once
(แอม โอ๊นลี่ กอนนะ เล็ท ยู คิล มี วันซ)
I’m only gonna let you kill me then some
(แอม โอ๊นลี่ กอนนะ เล็ท ยู คิล มี เฑ็น ซัม)

I’m only gonna let you kill me
(แอม โอ๊นลี่ กอนนะ เล็ท ยู คิล มี)
Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)
Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)
Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)

I’m only gonna let you kill me
(แอม โอ๊นลี่ กอนนะ เล็ท ยู คิล มี)
Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)
Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)
Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)
Once, once, once, yeah
(วันซ , วันซ , วันซ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Once คำอ่านไทย Diana Vickers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น