เนื้อเพลง I Try คำอ่านไทย Macy Gray

Games, changes, and fears
(เกม , เชนจ , แอ็นด เฟีย)
When will they go from here?
(ฮเว็น วิล เฑ โก ฟร็อม เฮียร)
When will they stop?
(ฮเว็น วิล เฑ ซท็อพ)
I believe that fate has brought us here
(ไอ บิลีฝ แดท เฟท แฮ็ส บรอท อัซ เฮียร)
And we should be together, babe,
(แอ็นด วี ฌูด บี ทุเกฑเออะ , เบบ ,)
But we’re not
(บัท เวีย น็อท)

I play it off, but I’m dreaming of you
(ไอ พเล อิท ออฟฟ , บัท แอม ดรีมมิง อ็อฝ ยู)
I’ll keep my cool, but I’m fiendin.
(อิล คีพ ไม คูล , บัท แอม ฟรีนดิน)

I try to say goodbye and I choke
(ไอ ทไร ทู เซ กู๊ดบาย แอ็นด ดาย โชค)
I try to walk away and I stumble
(ไอ ทไร ทู วอค อะเว แอ็นด ดาย แสตมเบิล)
Though I try to hide it, it’s clear
(โธ ไอ ทไร ทู ไฮด อิท , อิทซ คเลีย)
My world crumbles when you are not near
(ไม เวิลด แคมเบิล ฮเว็น ยู อาร์ น็อท เนีย)
Goodbye and I choke
(กู๊ดบาย แอ็นด ดาย โชค)
I try to walk away and I stumble
(ไอ ทไร ทู วอค อะเว แอ็นด ดาย แสตมเบิล)
Though I try to hide it, it’s clear
(โธ ไอ ทไร ทู ไฮด อิท , อิทซ คเลีย)
My world crumbles when you are not near
(ไม เวิลด แคมเบิล ฮเว็น ยู อาร์ น็อท เนีย)

I may appear to be free,
(ไอ เม แอ็พเพีย ทู บี ฟรี ,)
But I’m just a prisoner of your love
(บัท แอม จัซท ดา พรีสเนอะ อ็อฝ ยุร ลัฝ)
I may seem alright and smile when you leave,
(ไอ เม ซีม ออลไร๊ท แอ็นด ซไมล ฮเว็น ยู ลีฝ ,)
But my smiles are just a front, just a front
(บัท ไม ซไมล แซร์ จัซท ดา ฟรันท , จัซท ดา ฟรันท)

I play it off, but I’m dreaming of you
(ไอ พเล อิท ออฟฟ , บัท แอม ดรีมมิง อ็อฝ ยู)
I’ll keep my cool, but I’m fiendin
(อิล คีพ ไม คูล , บัท แอม ฟรีนดิน)

I try to say goodbye and I choke
(ไอ ทไร ทู เซ กู๊ดบาย แอ็นด ดาย โชค)
I try to walk away and I stumble
(ไอ ทไร ทู วอค อะเว แอ็นด ดาย แสตมเบิล)
Though I try to hide it, it’s clear
(โธ ไอ ทไร ทู ไฮด อิท , อิทซ คเลีย)
My world crumbles when you are not near
(ไม เวิลด แคมเบิล ฮเว็น ยู อาร์ น็อท เนีย)
Goodbye and I choke
(กู๊ดบาย แอ็นด ดาย โชค)
I try to walk away and I stumble
(ไอ ทไร ทู วอค อะเว แอ็นด ดาย แสตมเบิล)
Though I try to hide it, it’s clear
(โธ ไอ ทไร ทู ไฮด อิท , อิทซ คเลีย)
My world crumbles when you are not near
(ไม เวิลด แคมเบิล ฮเว็น ยู อาร์ น็อท เนีย)

Here is my confession
(เฮียร อีส ไม ค็อนเฟฌอัน)
May I be your possession
(เม ไอ บี ยุร พ็อสเสฌอัน)
Boy, I need your touch,
(บอย , ไอ เน ยุร ทั๊ช ,)
Your love kisses, and such
(ยุร ลัฝ คีสเซซ , แอ็นด ซัช)
With all my might I try,
(วิฑ ออล ไม ไมท ไอ ทไร ,)
But this I can’t deny, deny
(บัท ที ซาย แค็นท ดิไน , ดิไน)

I play it off, but I’m dreaming of you
(ไอ พเล อิท ออฟฟ , บัท แอม ดรีมมิง อ็อฝ ยู)
I’ll keep my cool, but I’m fiendin
(อิล คีพ ไม คูล , บัท แอม ฟรีนดิน)

I try to say goodbye and I choke
(ไอ ทไร ทู เซ กู๊ดบาย แอ็นด ดาย โชค)
I try to walk away and I stumble
(ไอ ทไร ทู วอค อะเว แอ็นด ดาย แสตมเบิล)
Though I try to hide it, it’s clear
(โธ ไอ ทไร ทู ไฮด อิท , อิทซ คเลีย)
My world crumbles when you are not near
(ไม เวิลด แคมเบิล ฮเว็น ยู อาร์ น็อท เนีย)
Goodbye and I choke
(กู๊ดบาย แอ็นด ดาย โชค)
I try to walk away and I stumble
(ไอ ทไร ทู วอค อะเว แอ็นด ดาย แสตมเบิล)
Though I try to hide it, it’s clear
(โธ ไอ ทไร ทู ไฮด อิท , อิทซ คเลีย)
My world crumbles when you are not near
(ไม เวิลด แคมเบิล ฮเว็น ยู อาร์ น็อท เนีย)

Goodbye and I choke
(กู๊ดบาย แอ็นด ดาย โชค)
I try to walk away and I stumble
(ไอ ทไร ทู วอค อะเว แอ็นด ดาย แสตมเบิล)
Though I try to hide it, it’s clear
(โธ ไอ ทไร ทู ไฮด อิท , อิทซ คเลีย)
My world crumbles when you are not near
(ไม เวิลด แคมเบิล ฮเว็น ยู อาร์ น็อท เนีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Try คำอ่านไทย Macy Gray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น