เนื้อเพลง I Haven’t Got My Strange คำอ่านไทย Arctic Monkeys

When I got back from fixing my hair
(ฮเว็น นาย ก็อท แบ็ค ฟร็อม ฟีคซิงส ไม แฮ)
You were directing the traffic
(ยู เวอ ดีเรกทิง เดอะ ทแรฟฟิค)
Letting your stories slip on the snow
(เลทดิง ยุร สตอยสฺ ซลิพ ออน เดอะ ซโน)
As if the transmission was automatic
(แอ็ส อิฟ เดอะ ทแร็นซมีฌอัน วอส ออโทะแมทอิค)

It’s arguable that i shouldn’t have been there
(อิทซ อากิวอเบิล แดท ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ บีน แฑ)
It was fortunate timing
(อิท วอส ฟอชุนิท ไทมอิง)
I had a hole in the pocket of my favorite coat
(ไอ แฮ็ด อะ โฮล อิน เดอะ พอคเค็ท อ็อฝ ไม เฟเฝอะริท โคท)
And my love dropped into the lining
(แอ็นด ไม ลัฝ ดร็อพ อีนทุ เดอะ ไลนอิง)

[Have you got your strange?]
([ แฮ็ฝ ยู ก็อท ยุร ซทเรนจ ])
Not on me, I haven’t got my strange
(น็อท ออน มี , ไอ แฮฟเวน ก็อท ไม ซทเรนจ)
[Have you got your strange?]
([ แฮ็ฝ ยู ก็อท ยุร ซทเรนจ ])
Not on me
(น็อท ออน มี)

You can’t sleep ’til you’ve sat on the steps to weep
(ยู แค็นท ซลีพ ทิล ยู๊ฟ แซ็ท ออน เดอะ ซเท็พ ทู วีพ)
‘Til you feel like you’ve wept, yeah
(ทิล ยู ฟีล ไลค ยู๊ฟ เว็พท , เย่)

[As long as you don’t forget your strange]
([ แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ด้อนท์ เฟาะเกท ยุร ซทเรนจ ])
[Have you got your strange?]
([ แฮ็ฝ ยู ก็อท ยุร ซทเรนจ ])
No not on me
(โน น็อท ออน มี)
I haven’t got my strange
(ไอ แฮฟเวน ก็อท ไม ซทเรนจ)
[Have you got your strange?]
([ แฮ็ฝ ยู ก็อท ยุร ซทเรนจ ])
Not on me
(น็อท ออน มี)
I haven’t got my strange
(ไอ แฮฟเวน ก็อท ไม ซทเรนจ)
I better fetch my strange
(ไอ เบทเทอะ เฟ็ซ ไม ซทเรนจ)
I haven’t got my strange
(ไอ แฮฟเวน ก็อท ไม ซทเรนจ)
I haven’t got my strange
(ไอ แฮฟเวน ก็อท ไม ซทเรนจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Haven’t Got My Strange คำอ่านไทย Arctic Monkeys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น