เนื้อเพลง If U Seek Amy คำอ่านไทย Britney Spears

La, la, la, la-la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา)
La, la, la, la-la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา)
La, la, la, la-la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา)
La, la, la, la-la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา)

Oh baby, baby, have you seen Amy tonight?
(โอ เบบิ , เบบิ , แฮ็ฝ ยู ซีน อมี ทุไนท)
Is she in the bathroom, is she smokin’ up outside? [Oh!]
(อีส ชี อิน เดอะ บาทรูม , อีส ชี สโมกิน อัพ เอาทไซด [ โอ ! ])
Oh baby, baby, does she take a piece of lime
(โอ เบบิ , เบบิ , โด ชี เทค เก พีซ อ็อฝ ไลม)
For the drink that I’mma buy her, do you know just what she likes? [Oh!]
(ฟอ เดอะ ดริงค แดท แอมมา ไบ เฮอ , ดู ยู โน จัซท ฮว็อท ชี ไลค [ โอ ! ])

Oh [Oh]
(โอ [ โอ ])
Tell me have you seen her, cause I’m so [Oh]
(เท็ล มี แฮ็ฝ ยู ซีน เฮอ , คอส แอม โซ [ โอ ])
I can’t get her off of my brain
(ไอ แค็นท เก็ท เฮอ ออฟฟ อ็อฝ ไม บเรน)
I just wanna go, to the party she gon’ go
(ไอ จัซท วอนนา โก , ทู เดอะ พาทิ ชี ก็อน โก)
Can’t somebody take me home?
(แค็นท ซัมบอดี้ เทค มี โฮม)
Haha, hehe, haha, ho
(ฮาฮา , ฮี้ฮี , ฮาฮา , โฮ)

Love me, hate me
(ลัฝ มี , เฮท มี)
Say what you want about me
(เซ ฮว็อท ยู ว็อนท อะเบาท มี)
But all of the boys and all of the girls
(บัท ดอร์ อ็อฝ เดอะ บอย แซน ออล อ็อฝ เดอะ เกิล)
Are begging to if you seek Amy
(อาร์ เบกกิง ทู อิฟ ยู ซีค อมี)

Love me, hate me
(ลัฝ มี , เฮท มี)
But can’t you see what I see?
(บัท แค็นท ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
All of the boys and all of the girls
(ออล อ็อฝ เดอะ บอย แซน ออล อ็อฝ เดอะ เกิล)
Are begging to if you seek Amy
(อาร์ เบกกิง ทู อิฟ ยู ซีค อมี)

[Love me, hate me] La, la, la, la-la, la, la, la
([ ลัฝ มี , เฮท มี ] ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา)
La, la, la, la-la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา)

Amy told me that she’s gonna meet me up
(อมี โทลด มี แดท ชี กอนนะ มีท มี อัพ)
I don’t know where or when and now they’re closin’ up the club [Oh!]
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว ออ ฮเว็น แอ็นด เนา เดรว โคลซิน อัพ เดอะ คลับ [ โอ ! ])
I’ve seen her once or twice before she knows my face
(อิฝ ซีน เฮอ วันซ ออ ทไวซ บิโฟ ชี โน ไม เฟซ)
But it’s hard to see with all the people standin’ in the way [Oh!]
(บัท อิทซ ฮาด ทู ซี วิฑ ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แสตนดิน อิน เดอะ เว [ โอ ! ])

Oh [Oh]
(โอ [ โอ ])
Tell me have you seen her, cause I’m so [Oh]
(เท็ล มี แฮ็ฝ ยู ซีน เฮอ , คอส แอม โซ [ โอ ])
I can’t get her off of my brain
(ไอ แค็นท เก็ท เฮอ ออฟฟ อ็อฝ ไม บเรน)
I just wanna go, to the party she gon’ go
(ไอ จัซท วอนนา โก , ทู เดอะ พาทิ ชี ก็อน โก)
Can’t somebody take me home?
(แค็นท ซัมบอดี้ เทค มี โฮม)
Haha, hehe, haha, ho
(ฮาฮา , ฮี้ฮี , ฮาฮา , โฮ)

Love me, hate me
(ลัฝ มี , เฮท มี)
Say what you want about me
(เซ ฮว็อท ยู ว็อนท อะเบาท มี)
But all of the boys and all of the girls
(บัท ดอร์ อ็อฝ เดอะ บอย แซน ออล อ็อฝ เดอะ เกิล)
Are begging to if you seek Amy
(อาร์ เบกกิง ทู อิฟ ยู ซีค อมี)

Love me, hate me
(ลัฝ มี , เฮท มี)
But can’t you see what I see?
(บัท แค็นท ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
All of the boys and all of the girls
(ออล อ็อฝ เดอะ บอย แซน ออล อ็อฝ เดอะ เกิล)
Are begging to if you seek Amy
(อาร์ เบกกิง ทู อิฟ ยู ซีค อมี)

[Love me, hate me] Ohhhh, say what you want about me
([ ลัฝ มี , เฮท มี ] โอ้ , เซ ฮว็อท ยู ว็อนท อะเบาท มี)
Ohhhh, but can’t you see what I see?
(โอ้ , บัท แค็นท ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
[Love me, hate me] Yeahh, say what you want about me
([ ลัฝ มี , เฮท มี ] เย้ , เซ ฮว็อท ยู ว็อนท อะเบาท มี)
[La, la, la, la-la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา ])

So tell me if you see her
(โซ เท็ล มี อิฟ ยู ซี เฮอ)
[Let me know what she was wearing and what she was like]
([ เล็ท มี โน ฮว็อท ชี วอส เวียริง แอ็นด ฮว็อท ชี วอส ไลค ])
Cause I’ve been waiting here forever
(คอส อิฝ บีน เวททิง เฮียร เฟาะเรฝเออะ)
[Let me know where she was going I don’t mind]
([ เล็ท มี โน ฮแว ชี วอส โกอิ้ง ไอ ด้อนท์ ไมนด ])

Oh baby, baby, if you seek Amy tonight [Oh!]
(โอ เบบิ , เบบิ , อิฟ ยู ซีค อมี ทุไนท [ โอ ! ])
Oh baby, baby, we’ll do whatever you’ll like
(โอ เบบิ , เบบิ , เว็ล ดู ฮว็อทเอฝเออะ โยว ไลค)
Oh baby, baby, baby
(โอ เบบิ , เบบิ , เบบิ)
Oh baby, baby, baby…
(โอ เบบิ , เบบิ , เบบิ)

La, la, la, la-la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา)
La, la, la, la-la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา)
La, la, la, la-la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา)
La, la, la, la-la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา)

Love me, hate me
(ลัฝ มี , เฮท มี)
Say what you want about me
(เซ ฮว็อท ยู ว็อนท อะเบาท มี)
But all of the boys and all of the girls
(บัท ดอร์ อ็อฝ เดอะ บอย แซน ออล อ็อฝ เดอะ เกิล)
Are begging to if you seek Amy
(อาร์ เบกกิง ทู อิฟ ยู ซีค อมี)

Love me, hate me
(ลัฝ มี , เฮท มี)
But can’t you see what I see?
(บัท แค็นท ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
All of the boys and all of the girls
(ออล อ็อฝ เดอะ บอย แซน ออล อ็อฝ เดอะ เกิล)
Are begging to if you seek Amy
(อาร์ เบกกิง ทู อิฟ ยู ซีค อมี)

Love me, hate me
(ลัฝ มี , เฮท มี)
Say what you want about me [Yeaaaah]
(เซ ฮว็อท ยู ว็อนท อะเบาท มี [ เย้ ])
[La, la, la, la-la, la, la, la] [Yeah]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา ] [ เย่ ])

Love me, hate me
(ลัฝ มี , เฮท มี)
But can’t you see what I see?
(บัท แค็นท ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
All of the boys and all of the girls
(ออล อ็อฝ เดอะ บอย แซน ออล อ็อฝ เดอะ เกิล)
Are begging to if you seek Amy
(อาร์ เบกกิง ทู อิฟ ยู ซีค อมี)

[Love me, hate me] Ohhhh, say what you want about me
([ ลัฝ มี , เฮท มี ] โอ้ , เซ ฮว็อท ยู ว็อนท อะเบาท มี)
Ohhhh, but can’t you see what I see?
(โอ้ , บัท แค็นท ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
[Love me, hate me] Yeahh, say what you want about me
([ ลัฝ มี , เฮท มี ] เย้ , เซ ฮว็อท ยู ว็อนท อะเบาท มี)

All of the boys and all of the girls
(ออล อ็อฝ เดอะ บอย แซน ออล อ็อฝ เดอะ เกิล)
Are begging to if you seek Amy
(อาร์ เบกกิง ทู อิฟ ยู ซีค อมี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If U Seek Amy คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น