เนื้อเพลง La Isla Bonita คำอ่านไทย Madonna

Last night I dreamt of San Pedro
(ลาซท ไนท ไอ ดเร็มท อ็อฝ แซน เพรดโดว)
Just like I’d never gone, I knew the song
(จัซท ไลค อาย เนฝเออะ กอน , ไอ นยู เดอะ ซ็อง)
A young girl with eyes like the desert
(อะ ยัง เกิล วิฑ ไอ ไลค เดอะ เดสเอิท)
It all seems like yesterday, not far away
(อิท ดอร์ ซีม ไลค เยซเทอะดิ , น็อท ฟา อะเว)

Tropical the island breeze
(ทรอพอิแค็ล ดิ ไอแล็นด บรีส)
All of nature wild and free
(ออล อ็อฝ เนเชอะ ไวลด แอ็นด ฟรี)
This is where I long to be
(ที ซิส ฮแว ไอ ล็อง ทู บี)
La isla bonita
(ลา ไอสรา บอนนีดา)
And when the samba played
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ แซมบ้า พเล)
The sun would set so high
(เดอะ ซัน วูด เซ็ท โซ ไฮ)
Ring through my ears and sting my eyes
(ริง ธรู ไม เอีย แซน ซทิง ไม ไอ)
Your Spanish lullaby
(ยุร ซแพนอิฌ ลัลละไบ)

I fell in love with San Pedro
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ แซน เพรดโดว)
Warm wind carried on the sea, he called to me
(วอม วินด แคริด ออน เดอะ ซี , ฮี คอล ทู มี)
Te dijo te amo
(ที ดิจโจ ที เอมโม)
I prayed that the days would last
(ไอ พเร แดท เดอะ เด วูด ลาซท)
They went so fast
(เฑ เว็นท โซ ฟัซท)

Tropical the island breeze
(ทรอพอิแค็ล ดิ ไอแล็นด บรีส)
All of nature wild and free
(ออล อ็อฝ เนเชอะ ไวลด แอ็นด ฟรี)
This is where I long to be
(ที ซิส ฮแว ไอ ล็อง ทู บี)
La isla bonita
(ลา ไอสรา บอนนีดา)
And when the samba played
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ แซมบ้า พเล)
The sun would set so high
(เดอะ ซัน วูด เซ็ท โซ ไฮ)
Ring through my ears and sting my eyes
(ริง ธรู ไม เอีย แซน ซทิง ไม ไอ)
Your Spanish lullaby
(ยุร ซแพนอิฌ ลัลละไบ)

I want to be where the sun warms the sky
(ไอ ว็อนท ทู บี ฮแว เดอะ ซัน วอม เดอะ ซไค)
When it’s time for siesta you can watch them go by
(ฮเว็น อิทซ ไทม ฟอ ซิเอซทะ ยู แค็น ว็อช เฑ็ม โก ไบ)
Beautiful faces, no cares in this world
(บยูทิฟุล เฟซ , โน แค ซิน ที เวิลด)
Where a girl loves a boy, and a boy loves a girl
(ฮแว อะ เกิล ลัฝ ซา บอย , แอ็นด อะ บอย ลัฝ ซา เกิล)

Last night I dreamt of San Pedro
(ลาซท ไนท ไอ ดเร็มท อ็อฝ แซน เพรดโดว)
It all seems like yesterday, not far away
(อิท ดอร์ ซีม ไลค เยซเทอะดิ , น็อท ฟา อะเว)

Tropical the island breeze
(ทรอพอิแค็ล ดิ ไอแล็นด บรีส)
All of nature wild and free
(ออล อ็อฝ เนเชอะ ไวลด แอ็นด ฟรี)
This is where I long to be
(ที ซิส ฮแว ไอ ล็อง ทู บี)
La isla bonita
(ลา ไอสรา บอนนีดา)
And when the samba played
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ แซมบ้า พเล)
The sun would set so high
(เดอะ ซัน วูด เซ็ท โซ ไฮ)
Ring through my ears and sting my eyes
(ริง ธรู ไม เอีย แซน ซทิง ไม ไอ)
Your Spanish lullaby
(ยุร ซแพนอิฌ ลัลละไบ)

Tropical the island breeze
(ทรอพอิแค็ล ดิ ไอแล็นด บรีส)
All of nature wild and free
(ออล อ็อฝ เนเชอะ ไวลด แอ็นด ฟรี)
This is where I long to be
(ที ซิส ฮแว ไอ ล็อง ทู บี)
La isla bonita
(ลา ไอสรา บอนนีดา)
And when the samba played
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ แซมบ้า พเล)
The sun would set so high
(เดอะ ซัน วูด เซ็ท โซ ไฮ)
Ring through my ears and sting my eyes
(ริง ธรู ไม เอีย แซน ซทิง ไม ไอ)
Your Spanish lullaby
(ยุร ซแพนอิฌ ลัลละไบ)

La la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Te dijo te amo
(ที ดิจโจ ที เอมโม)
La la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
El dijo que te ama
(เอล ดิจโจ ครีte ama)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง La Isla Bonita คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น