เนื้อเพลง The Middle คำอ่านไทย Jimmy Eat World

Hey, don’t write yourself off yet
(เฮ , ด้อนท์ ไรท ยุรเซลฟ ออฟฟ เย็ท)
It’s only in your head you feel left out or looked down on.
(อิทซ โอ๊นลี่ อิน ยุร เฮ็ด ยู ฟีล เล็ฟท เอาท ออ ลุค เดาน ออน)
Just try your best, try everything you can.
(จัซท ทไร ยุร เบ็ซท , ทไร เอ๊วี่ติง ยู แค็น)
And don’t you worry what they tell themselves when you’re away.
(แอ็นด ด้อนท์ ยู เวอริ ฮว็อท เฑ เท็ล เฑ็มเซลฝส ฮเว็น ยัวร์ อะเว)

It just takes some time,
(อิท จัซท เทค ซัม ไทม ,)
Little girl, you’re in the middle of the ride.
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ยัวร์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไรด)
Everything, everything will be just fine,
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง วิล บี จัซท ไฟน ,)
Everything, everything will be alright, alright.
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง วิล บี ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)

Hey, you know they’re all the same.
(เฮ , ยู โน เดรว ออล เดอะ เซม)
You know you’re doing better on your own [on your own], so don’t buy in.
(ยู โน ยัวร์ ดูอิง เบทเทอะ ออน ยุร โอน [ ออน ยุร โอน ] , โซ ด้อนท์ ไบ อิน)
Live right now, yeah, just be yourself.
(ไลฝ ไรท เนา , เย่ , จัซท บี ยุรเซลฟ)
It doesn’t matter if it’s good enough [good enough] for someone else.
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ อิทซ กุด อินัฟ [ กุด อินัฟ ] ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ)

It just takes some time,
(อิท จัซท เทค ซัม ไทม ,)
Little girl, you’re in the middle of the ride.
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ยัวร์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไรด)
Everything, everything will be just fine,
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง วิล บี จัซท ไฟน ,)
Everything, everything will be alright, alright.
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง วิล บี ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)
It just takes some time,
(อิท จัซท เทค ซัม ไทม ,)
Little girl, you’re in the middle of the ride.
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ยัวร์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไรด)
Everything, everything will be just fine,
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง วิล บี จัซท ไฟน ,)
Everything, everything will be alright, alright.
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง วิล บี ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)

Hey, don’t write yourself off yet.
(เฮ , ด้อนท์ ไรท ยุรเซลฟ ออฟฟ เย็ท)
It’s only in your head you feel left out or looked down on.
(อิทซ โอ๊นลี่ อิน ยุร เฮ็ด ยู ฟีล เล็ฟท เอาท ออ ลุค เดาน ออน)
Just do your best [just do your best], do everything you can [do everything you can].
(จัซท ดู ยุร เบ็ซท [ จัซท ดู ยุร เบ็ซท ] , ดู เอ๊วี่ติง ยู แค็น [ ดู เอ๊วี่ติง ยู แค็น ])
And don’t you worry what the bitter hearts are gonna say.
(แอ็นด ด้อนท์ ยู เวอริ ฮว็อท เดอะ บีทเทอะ ฮาท แซร์ กอนนะ เซ)

It just takes some time,
(อิท จัซท เทค ซัม ไทม ,)
Little girl, you’re in the middle of the ride.
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ยัวร์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไรด)
Everything, everything will be just fine,
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง วิล บี จัซท ไฟน ,)
Everything, everything will be alright, alright.
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง วิล บี ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)
It just takes some time,
(อิท จัซท เทค ซัม ไทม ,)
Little girl, you’re in the middle of the ride.
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ยัวร์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไรด)
Everything, everything will be just fine,
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง วิล บี จัซท ไฟน ,)
Everything, everything will be alright.
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง วิล บี ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Middle คำอ่านไทย Jimmy Eat World

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น