เนื้อเพลง September คำอ่านไทย Earth Wind And Fire

Do you remember the 21st night of September?
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ 21st ไนท อ็อฝ เซ็พเทมเบอะ)
Love was changing the minds of pretenders
(ลัฝ วอส เช้งจิ้นส เดอะ ไมนด อ็อฝ พริเทนเดอะ)
While chasing the clouds away
(ฮไวล เชซิง เดอะ คเลาด อะเว)

Our hearts were ringing
(เอ๊า ฮาท เวอ รีงอิง)
In the key that our souls were singing.
(อิน เดอะ คี แดท เอ๊า โซล เวอ ซิงกิง)
As we danced in the night,
(แอ็ส วี ดานซ อิน เดอะ ไนท ,)
Remember how the stars stole the night away
(ริเมมเบอะ เฮา เดอะ ซทา ซโทล เดอะ ไนท อะเว)

Ba de ya, say do you remember
(บา ดี ยา , เซ ดู ยู ริเมมเบอะ)
Ba de ya, dancing in September
(บา ดี ยา , แด็นซิง อิน เซ็พเทมเบอะ)
Ba de ya, never was a cloudy day
(บา ดี ยา , เนฝเออะ วอส ซา คเลาดอิ เด)

Ba de ya de ya de ya
(บา ดี ยา ดี ยา ดี ยา)
Ba de ya de ya de ya
(บา ดี ยา ดี ยา ดี ยา)
Ba de ya de ya de ya de ya
(บา ดี ยา ดี ยา ดี ยา ดี ยา)

My thoughts are with you
(ไม ธอท แซร์ วิฑ ยู)
Holding hands with your heart to see you
(โฮลดิง แฮ็นด วิฑ ยุร ฮาท ทู ซี ยู)
Only blue talk and love,
(โอ๊นลี่ บลู ทอค แอ็นด ลัฝ ,)
Remember how we knew love was here to stay
(ริเมมเบอะ เฮา วี นยู ลัฝ วอส เฮียร ทู ซเท)

Now December found the love that we shared in September.
(เนา ดิเซมเบอะ เฟานด เดอะ ลัฝ แดท วี แฌ อิน เซ็พเทมเบอะ)
Only blue talk and love,
(โอ๊นลี่ บลู ทอค แอ็นด ลัฝ ,)
Remember the true love we share today
(ริเมมเบอะ เดอะ ทรู ลัฝ วี แฌ ทุเด)

Ba de ya, say do you remember
(บา ดี ยา , เซ ดู ยู ริเมมเบอะ)
Ba de ya, dancing in September
(บา ดี ยา , แด็นซิง อิน เซ็พเทมเบอะ)
Ba de ya, never was a cloudy day
(บา ดี ยา , เนฝเออะ วอส ซา คเลาดอิ เด)

Ba de ya, say do you remember
(บา ดี ยา , เซ ดู ยู ริเมมเบอะ)
Ba de ya, dancing in September
(บา ดี ยา , แด็นซิง อิน เซ็พเทมเบอะ)
Ba de ya, golden dreams were shinny days
(บา ดี ยา , โกลเด็น ดรีม เวอ ชินนี่ เด)

Love bells was ringing
(ลัฝ เบลล์ วอส รีงอิง)
Our souls were singing
(เอ๊า โซล เวอ ซิงกิง)
Do you remember, never a cloudy day
(ดู ยู ริเมมเบอะ , เนฝเออะ รา คเลาดอิ เด)

Ba de ya, say do you remember
(บา ดี ยา , เซ ดู ยู ริเมมเบอะ)
Ba de ya, dancing in September
(บา ดี ยา , แด็นซิง อิน เซ็พเทมเบอะ)
Ba de ya, never was a cloudy day
(บา ดี ยา , เนฝเออะ วอส ซา คเลาดอิ เด)

Ba de ya, say do you remember
(บา ดี ยา , เซ ดู ยู ริเมมเบอะ)
Ba de ya, dancing in September
(บา ดี ยา , แด็นซิง อิน เซ็พเทมเบอะ)
Ba de ya, golden dreams were shinny days
(บา ดี ยา , โกลเด็น ดรีม เวอ ชินนี่ เด)

Ba de ya de ya de ya
(บา ดี ยา ดี ยา ดี ยา)
Ba de ya de ya de ya
(บา ดี ยา ดี ยา ดี ยา)
Ba de ya de ya de ya de ya
(บา ดี ยา ดี ยา ดี ยา ดี ยา)

Ba de ya de ya de ya
(บา ดี ยา ดี ยา ดี ยา)
Ba de ya de ya de ya
(บา ดี ยา ดี ยา ดี ยา)
Ba de ya de ya de ya de ya
(บา ดี ยา ดี ยา ดี ยา ดี ยา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง September คำอ่านไทย Earth Wind And Fire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น