เนื้อเพลง Blurry คำอ่านไทย Puddle Of Mudd

Everything’s so blurry
(เอ๊วี่ติง โซ บลูรี)
And everyone’s so fake
(แอ็นด เอ๊วี่วัน โซ เฟค)
And everybody’s empty
(แอ็นด เอวี่บอดี้ เอมทิ)
And everything is so messed up
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส โซ เม็ซ อัพ)
Preoccupied without you
(พริออคคิวไพด วิเฑาท ยู)
I cannot live at all
(ไอ แคนน็อท ไลฝ แอ็ท ดอร์)
My whole world surrounds you
(ไม โฮล เวิลด ซะเรานด ยู)
I stumble then I crawl
(ไอ แสตมเบิล เฑ็น นาย ครอล)

You could be my someone
(ยู คูด บี ไม ซัมวัน)
You could be my scene
(ยู คูด บี ไม ซีน)
You know that I’ll protect you
(ยู โน แดท อิล พโระเทคท ยู)
From all of the obscene
(ฟร็อม ออล อ็อฝ ดิ อ็อบซีน)
I wonder what you’re doing
(ไอ วันเดอะ ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง)
Imagine where you are
(อิแมจอิน ฮแว ยู อาร์)
There’s oceans in between us
(แฑ โอแฌ็น ซิน บีทวิน อัซ)
But that’s not very far
(บัท แฑ็ท น็อท เฝริ ฟา)

Can you take it all away?
(แค็น ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
Can you take it all away?
(แค็น ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
Well you shoved it in my face
(เว็ล ยู ฌัฝ ดิท อิน ไม เฟซ)
This pain you gave to me
(ที เพน ยู เกฝ ทู มี)
Can you take it all away?
(แค็น ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
Can you take it all away?
(แค็น ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
Well you shoved it in my face
(เว็ล ยู ฌัฝ ดิท อิน ไม เฟซ)

Everyone is changing
(เอ๊วี่วัน อีส เช้งจิ้นส)
There’s no one left that’s real
(แฑ โน วัน เล็ฟท แฑ็ท ริแอ็ล)
So make up your own ending
(โซ เมค อัพ ยุร โอน เอนดิง)
And let me know just how you feel
(แอ็นด เล็ท มี โน จัซท เฮา ยู ฟีล)
Cause I am lost without you
(คอส ไอ แอ็ม ล็อซท วิเฑาท ยู)
I cannot live at all
(ไอ แคนน็อท ไลฝ แอ็ท ดอร์)
My whole world surrounds you
(ไม โฮล เวิลด ซะเรานด ยู)
I stumble then I crawl
(ไอ แสตมเบิล เฑ็น นาย ครอล)

And you could be my someone
(แอ็นด ยู คูด บี ไม ซัมวัน)
You could be my scene
(ยู คูด บี ไม ซีน)
You know that I will save you
(ยู โน แดท ไอ วิล เซฝ ยู)
From all of the unclean
(ฟร็อม ออล อ็อฝ ดิ อันคลีน)
I wonder what you’re doing
(ไอ วันเดอะ ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง)
I wonder where you are
(ไอ วันเดอะ ฮแว ยู อาร์)
There’s oceans in between us
(แฑ โอแฌ็น ซิน บีทวิน อัซ)
But that’s not very far
(บัท แฑ็ท น็อท เฝริ ฟา)

Can you take it all away?
(แค็น ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
Can you take it all away?
(แค็น ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
Well you shoved it in my face
(เว็ล ยู ฌัฝ ดิท อิน ไม เฟซ)
This pain you gave to me
(ที เพน ยู เกฝ ทู มี)
Can you take it all away?
(แค็น ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
Can you take it all away?
(แค็น ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
Well you shoved it in my face
(เว็ล ยู ฌัฝ ดิท อิน ไม เฟซ)
This pain you gave to me
(ที เพน ยู เกฝ ทู มี)

Nobody told me what you thought
(โนบอดี้ โทลด มี ฮว็อท ยู ธอท)
Nobody told me what to say
(โนบอดี้ โทลด มี ฮว็อท ทู เซ)
Everyone showed you where to turn
(เอ๊วี่วัน โฌ ยู ฮแว ทู เทิน)
Told you when to run away
(โทลด ยู ฮเว็น ทู รัน อะเว)
Nobody told you where to hide
(โนบอดี้ โทลด ยู ฮแว ทู ไฮด)
Nobody told you what to say
(โนบอดี้ โทลด ยู ฮว็อท ทู เซ)
Everyone showed you where to turn
(เอ๊วี่วัน โฌ ยู ฮแว ทู เทิน)
Showed you when to run away
(โฌ ยู ฮเว็น ทู รัน อะเว)

Can you take it all away?
(แค็น ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
Can you take it all away?
(แค็น ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
Well you shoved it in my face
(เว็ล ยู ฌัฝ ดิท อิน ไม เฟซ)
This pain you gave to me
(ที เพน ยู เกฝ ทู มี)
Can you take it all away?
(แค็น ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
Can you take it all away?
(แค็น ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
Well you shoved it in my face
(เว็ล ยู ฌัฝ ดิท อิน ไม เฟซ)
This pain you gave to me
(ที เพน ยู เกฝ ทู มี)

This pain you gave to me
(ที เพน ยู เกฝ ทู มี)
This pain you gave to me
(ที เพน ยู เกฝ ทู มี)

You take it all
(ยู เทค อิท ดอร์)
You take it all away…
(ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
This pain you gave to me
(ที เพน ยู เกฝ ทู มี)
You take it all away
(ยู เทค อิท ดอร์ อะเว)
This pain you gave to me
(ที เพน ยู เกฝ ทู มี)
Take it all away
(เทค อิท ดอร์ อะเว)
This pain you gave to me
(ที เพน ยู เกฝ ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blurry คำอ่านไทย Puddle Of Mudd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น